pozadi
.
" class="img9" alt="hlavička"> ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ostatní

     QR kód této stránky ->

Volný čas nám není volný

Autor: redakce | zařazeno: 2. 11. 2004 | přečteno 9237

Ředitel IDM Pavel Janík (první zleva).Mezinárodní seminář „Volný čas dětí a mládeže“
Praha, 11.-12.10.2004
Ve dnech 11. a 12. října 2004 se uskutečnil v Kongresovém centru Praha mezinárodní seminář k problematice volného času dětí a mládeže. Semináře se účastnilo 75 zástupců nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), středisek volného času (dále jen SVČ), zástupců obcí i krajských úřadů a další odborné veřejnosti. Z 19 přihlášených zahraničních účastníků se jednání zúčastnilo 12 (Slovensko, Rakousko, Polsko, Francie a zástupci EAICY).
Kromě jednání v plénu, kde zazněla základní vystoupení týkající se problematiky práce s dětmi a mládeží ve volném čase, přístupu státu k řešení těchto otázek, se uskutečnilo jednání ve 4 diskusních klubech:
A) Trendy ve formách a metodách práce s dětmi a mládeží
B) Působení na neorganizované děti a mládež
C) Podpora práce s dětmi a mládeží ve volném čase ze strany státu, měst a obcí
D) Spolupráce profesionálních subjektů a NNO
Seminář probíhal v pracovní a přátelské atmosféře. Jednacím jazykem byla čeština a angličtina. Pro účastníky z Rakouska bylo zajištěno tlumočení do německého jazyka.
Závěry a doporučení z jednotlivých diskusních klubů jsou shrnuty do celkových doporučení, které byly předneseny na závěr semináře a organizátoři přislíbili jejich zveřejnění na www. stránkách IDM do konce měsíce října, včetně fotodokumentace.
DOPORUČENÍ ZE SEMINÁŘE:
Při přípravě obdobných následujících seminářů přizvávat zástupce z oblasti sportu a tělovýchovy.
Ve vztahu k zahraničním účastníkům a na základě jejich vystoupení bylo doporučeno:
- prohloubit spolupráci se subjekty Slovenské republiky a to na všech úrovních (KÚ - VÚSC, Asociace CVČ - SP DDM v ČR, ZIP CeM - AICM, ČRDM - RMS, IDM - IUVENTA)
- navázat spolupráci mezi SP DDM v ČR a obdobnou asociací vzniklou v Polsku (PSWP – polská asociace zařízení pro volný čas)
- na základě získaných podkladů z výzkumu probíhajícího ve Francii - „Stát a nevládní organizace“, navrhnout MŠMT obdobný výzkum na úrovni České republiky
- Posoudit námět Francie s poskytováním překlenovacích bezúročných půjček ze strany bank na státní dotace NNO
- Rozvíjet další formy mezinárodní spolupráce na základě bilaterálních smluv, ale i přípravou a realizací společných programů a akcí
Pohled na účastníky semináře.Účastníci pozitivně hodnotili snahu státní správy zabývat se problematikou volného času dětí a mládeže i svou vlastní snahu v zapojování co nejširšího počtu dětí a mládeže.
K tomu bylo doporučeno:
- provést analýzu dotační politiky (uvolňování finančních prostředků ve vztahu k NNO a jejich zaměření a účetní využívání) jak ze strany státu, tak jednotlivých krajů
- umožnit střešním organizacím na základě koncepcí práce s mládeží (stát i KÚ) vyjadřovat se k daným krajským prioritám v dotační politice na základě znalosti potřeb NNO
- na úrovni krajů přistoupit k možnosti výběru tzv. uznaných organizací (na období 3 let), aby byla zajištěna větší jistota a stabilita pro systematickou práce
- realizovat kontinuální výzkum ve vztahu k dětem, obdobně jak je realizován ve vztahu k mládeži
- nadále rozvíjet spolupráci mezi státními a nestátními subjekty zabývajícími se prací s dětmi a mládeží, vytvářet společné projekty s využitím možností zúčastněných
- společné návrhy pro vytváření podmínek pro práci s dětmi a mládeží, prosazovat a obhajovat společně
- i nadále kooperovat na společných akcích, které jsou i pro veřejnost určitým zrcadlem
- nabídky pro děti a mládež ve volném čase
- při zpracovávání „zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží“ zvýraznit složku motivační a oceňovací
- při tvorbě legislativních norem dbát na provázanost, ale ne „sešněrování“, dbát na vytvoření rovných podmínek pro stejné prostředí
- při realizaci činnosti všech subjektů volného času ještě více využívat vlastní iniciativu a zodpovědnost účastníků samých, podporovat participativní metody
Za důležitou podmínku spolupráce považují účastníci dobrou informovanost a provázanost informací, která může vést i k efektivnímu využívání kapacit (finančních, personálních, prostorových, časových).
K tomu bylo doporučeno:
- na stránkách jednotlivých střešních subjektů docílit určité provázanosti systémem odkliků na další partnery, která umožní nejen vlastní prezentaci, ale i vzájemnou technicky jednoduchou informovanost a výměnu zkušeností
- obdobným způsobem řešit informovanost i na místních úrovních
Pracovník s dětmi a mládeží, ať dobrovolný, tak profesionální, je významnou a nezbytnou podmínkou pro rozvíjení výchovy ve volném čase; musí být za svoji práci oceňován, alespoň morálně a měl by mít možnost se dále zdokonalovat a vzdělávat. Jako aktuální se jeví vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na přípravu terénních pracovníků.
K tomu bylo doporučeno:
- zveřejňovat osvědčené (odzkoušené) náměty, formy a metody práce formou tzv. metodických listů
- při motivaci činnosti s dětmi a mládeží dbát na poutavost a modernost při zachování tradičních hodnot a ideálů
- činnost mít otevřenou a dostupnou širokému spektru účastníků; nabídku činnosti v otevřených klubech, nízkoprahových zařízeních, nabídku řady různorodých příležitostných aktivit a podporování spontaneity mládeže
- při stanovování finančních příspěvků na činnost volnočasových subjektů zohledňovat otevřenost a širokou nabídku různorodých příležitostných a spontánních aktivit pro různé věkové kategorie
Na semináři nechyběly ani praktické ukázky trávení volného času.DOPORUČENÍ pro IDM:
1. Uskutečnit metodicko-poznávací cestu zástupců oddělení mládeže a sportu krajských úřadů na Slovensko
2. Z Francie získat studii „Stát a nevládní organizace“ a ve spolupráci s ČRDM vypracovat návrh na realizaci národní studie na téma „Stát a nevládní organizace“
3. Na webových stránkách vytvořit část věnovanou spolupráci s KÚ, SVČ, NNO
4. Naplňovat a aktualizovat školský vzdělávací portál (ŠVIP) v oblasti volného času
5. V oblasti výzkumu vytvořit registr výzkumů zaměřený na volný čas dětí a mládeže
6. Ve spolupráci s AICM dokončit koncepci Informačního systému mládeže
7. Ve spolupráci s AICM zpracovat metodický list „Jak založit ICM“
8. Ve spolupráci s MPSV zpracovat náměty pro činnost terénních pracovníků
9. Realizovat seminář ke spolupráci profesionálních subjektů a NNO
10. Zpracovat analýzu vyhlašovaných grantů; jejich provázanost na úrovni republiky a jednotlivých krajů
11. Ve spolupráci se CEI realizovat seminář výchova prostřednictvím sportu (Olomouc)
12. Uzavřít dohody o spolupráci s ČRDM, AICM, SP DDM včetně kalendáře společných akcí
S materiálem budou seznámeni členové Komory mládeže MŠMT. Dále bude tento materiál sloužit jako podklad pro účastníky Národní konference o mládeži, která se uskuteční na jaře 2005.
Další fotografie si můžete prohlédnout v rubrice aktualit na stránkách www.idm-msmt.cz.


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+