Na cestě přírodou, Matěj Florian, 3. místo

  11. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu vyhlášené Hnutím Brontosaurus a Ekocentrem Hodonín sbírá letos již první práce. Soutěž má dlouholetou tradici, letos vyhlašujeme již jedenáctý ročník. Jubilejního desátého ročníku se loni, při příležitosti oslav 30. výročí Hnutí Brontosaurus, zúčastnilo bezmála jeden a půl tisíce mladých soutěžících z celé republiky.

  Jedním z hlavních cílů soutěže je, jako každoročně, přivést děti a mladé lidi k hledání a nalézání krásy přírody a krajiny, k umění dívat se kolem sebe. S tím souvisí i dlouhodobější, výchovný cíl organizátorů, totiž vést autory soutěž-ních prací k úvahám o jejich postojích a přístupech k přírodě a její ochraně, k zamyšlení nad možnostmi další cesty civilizace a jejich osobní odpovědností za rozhodnutí, jak a kam dál.

  Uzávěrka soutěže je 7. dubna 2005. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny u příležitosti mezinárodního Dne Země 21. 4. v 17.00 v sále Městského úřadu Hodonín. Vítězné výtvarné práce budou vystaveny na několika místech – Hodonín, Brno a další města, literární dílka budou publikovány v tisku. Na vítěze čekají pěkné, zajímavé ceny.

  „Kouzlo chvíle a místa“, tak zní letošní ústřední téma soutěže Máme rádi přírodu. Autory soutěžních prací by mělo inspirovat k zamyšlení nad prostředím, ve kterém se pohybují a k vyjádření pocitů jež v nich toto prostředí vzbuzuje. Stejně jako v předchozích ročnících, tak i letos vyhlašujeme vícero soutěžních kategorií. Soutěže Máme rádi přírodu se mohou zúčastnit jak děti předškolního věku, tak i děti ze základních a středních škol. Dílčí fotografické soutěže se mohou účastnit všichni zájemci bez omezení věku.

  Každý z účastníků obdrží poděkování a stručnou nabídku organizací zabývajících se ochranou přírody životního prostředí. Soutěž by tak měla splnit cíl organizátorů, aby se stala pro děti prvním impulsem k dalším aktivitám a zapojení se do tvůrčí a přírodě blízké činnosti.

  ZČ HB BRĎO Vlkani, Moravská 184, Mikulčice 696 19, brdo.vlkani@seznam.cz