Jednání Sněmu dětí a mládeže v Senátu České republiky bude v pondělí 30. května 2005 vyvrcholením několikadenní přípravy, která proběhne jako součást letošní Bambiriády. Mladí lidé budou hledat odpověď na otázku, zda stojí o všelidové hlasování či zda rozhodnutí o ratifikaci Evropské ústavní smlouvy raději svěří do rukou českého Parlamentu.

  Do hlavního města se účastníci Sněmu dětí a mládeže sjedou už ve čtvrtek 26. května. Přípravě jednání a problematice Evropské ústavní smlouvy věnují workshopy, které pořadatelé chystají v hotelu Prokopka. Jedním z výstupů workshopů by měl být i návrh plakátu, který bude jasně a srozumitelně informovat mládež o problematice Euroústavy.

  Návštěvníci pražské Bambiriády mohou využít veřejných kulatých stolů, které Sněm dětí připravil od čtvrtka do neděle v Národním památníku na Vítkově. Besedovat s mladými lidmi přijdou například europoslankyně Jan Hybášková, člen židovské obce v Praze Tomáš Kolský, předseda Muslimské Unie Mohammed Abbás.
  Na pražské Bambiriádě však Sněm dětí a mládeže nabízí mnohem víc. Poprvé v sedmileté bambiriádní historii se tu objeví například škola žonglování, breakdance, skateboardingu, etnického bunování a dalších netradičních zábav dnešní mládeže. To vše pod názvem Open Air – Najdi svůj talent.

  K aktivitám Sněmu dětí a mládeže v mnoha bambiriádních městech patří také anketa na téma volnočasových aktivit mládeže. Výsledky tohoto neobvyklého průzkumu si organizátoři nenechají pro sebe. Nabídnou ho školám s doporučením, jak zlepšit nabídku, aby odpovídala skutečným potřebám dnešních dětí a mládeže.
  „Prioritní je pro nás pondělní jednání v Senátu,“ říká Andrea Kožuchová, vedoucí programu Participace. „Věříme však, že naše další aktivity na Bambiriádě přispějí nejen ke kvalitnímu programu Bambiriády, ale i k větší informovanosti o Sněmu dětí a mládeže.“

  Více informací viz program Sněmu dětí a na www.participace.cz, www.npdm.cz.

  Program Sněmu dětí a mládeže při Bambiriádě 2005
  26. května až 29. května 2005, Praha – Vítkov, 30. května 2005, Senát ČR

  Jednání Sněmu dětí a mládeže v Senátu České republiky
  Vyvrcholením aktivit při Bambiriádě bude jednání Sněmu dětí v Senátu České republiky. Hlavním bodem jednání bude Evropská ústavní smlouva. Výstupem bude odpověď na otázku, zda mládež v otázce ratifikace Evropské ústavní smlouvy stojí o všelidové hlasování, či zda toto rozhodnutí raději svěří do rukou českého Parlamentu.
  KDY: pondělí 30. 05. 2005, 9 – 13 hodin
  KDE: v prostorách Senátu ČR, Jednací sál Senátu ČR.
  KDO: účastníci Sněmu dětí z Bambiriádních měst, zástupci Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM).

  Smlouva očima mládeže
  Jednání Sněmu dětí v Senátu budou předcházet informativní workshopy.
  Hlavní otázky workshopu: Proč říkáme smlouva, a ne ústava? Jak smlouva vznikla? Co to je, nebo byl Konvent? Co bude Euroústava znamenat pro můj osobní život? Proč mít v Euroústavě Listinu základních práv, když máme lidská práva? Participativní demokracie – bude občan zákonodárnou iniciativou? Proč nebude jedno velké evropské referendum? Je Euroústava vítězstvím pro občana?
  Své poznatky zúročí účastníci při návrhu informačního plakátu. Ten by měl zjednodušenou formou informovat vrstevníky o aktuální problematice Euroústavy.
  KDY: 26. – 29. května 2005
  KDE: hotel Prokopka, Prokopova 9, Praha 3
  KDO: účastníci Sněmu dětí z Bambiriádních měst, zástupci NPDM.

  Kulaté stoly
  Tradiční besedy mladých lidí se známými osobnostmi. Diskutovat přijdou odborníci z širokého spektra lidských činností.
  Čt 26. května, 14:00 – 16:00 Václav Rout (Skotský klub)
  Pá 27. května, 10:00 – 12:00 Jana Drdácká (Flamenco)
  13:00 – 15:00 Jana Hybášková (Europoslankyně)
  So 28. května, 10:00 – 12:00, Česko- německé fórum
  14:00 – 16:00, Mohammad Abbás (Muslimská unie),
  Ne 29. května, 10:00 – 12:00, Ivo Kaplán (Unie Federalistů)
  14:00 – 16:00, Tomáš Kolský (židovský spisovatel, překl.)
  KDE: Národní Památník v Praze na Vítkově
  KDO: účastníci Sněmu dětí z Bambiriádních měst, zástupci Národního parlamentu dětí a mládeže, zájemci z řad návštěvníků pražské Bambiriády.

  Anketa: Nabídka volnočasových aktivit na vaší škole
  Anketa bude probíhat písemnou formou nejen v mnoha Bambiriádních městech, ale také na školách. Ptát se budeme mj. na to, jak širokou mají školy nabídku volnočasových aktivit, jaké další aktivity by děti a mladí lidé uvítali. Výstupem bude doporučení školám, které naznačí cesty ke zlepšení nabídky volnočasových aktivit tak, aby odpovídaly skutečným potřebám a zájmům dětí a mládeže.
  KDY: 26. – 29. května 2005
  KDE: Bambiriáda ve všech 27 městech (jejich přehled viz www.bambiriada.cz)
  KDO: členové Národního parlamentu dětí a mládeže osloví žáky škol a návštěvníky Bambiriády.

  Open Air – Najdi svůj talent!
  Přehlídka dovedností mladých lidí s možností se nejen dívat, ale také si vše ozkoušet. Připraveno bude: žonglování, breakdance, skateboarding, etnické bubnování, hakis, beatbox, tanec…
  KDY: 26. – 29. května 2005
  KDE: Bambiriáda v Praze 3 na Vítkově
  KDO: předem přihlášení zájemci, ale také návštěvníci pražské Bambiriády.