Volnočasové aktivity dětí a mládeže – pod tímto názvem se 28. února 2006 uskutečnil seminář Národní sítě zdravých měst (NSZM) ČR. V zasedacím sále ministerstva školství se sešlo na 50 jeho účastníků z různých částí republiky. Během čtyřhodinového programu měli možnost dozvědět se nejen základní informace k dané problematice, ale také se seznámit s inspirativními příklady z „terénu“. Pozvání na seminář přijal kromě jiných i předseda ČRDM Pavel Trantina, jehož prezentace Bambiriády završila toto tematické setkání.

    Vpravo náměstek ministryně školství Mgr. Václav Pícl „Osobně si cením tématu, které jste pro dnešní jednání zvolili; svědčí o tom, že aktivity Národní sítě jsou velmi pestré a snaží se postihnout co nejširší spektrum oblastí života obyvatel vašich měst a obcí,“ shrnul náměstek ministryně Václav Pícl. Bambiriádu v této souvislosti označil za „velmi osvědčenou akci, která probíhá po celé republice“. Rovněž ředitelka odboru pro mládež Eva Bartoňová podotkla, že „volný čas je jednou z nejdůležitějších částí života mládeže a dětí a bylo by dobré, aby se stal prioritou“. Jak vzápětí ukázali zástupci „zdravých“ měst a regionů, nejde přitom o nesplnitelnou iluzi.

    Ved. odd. mládeže a sportu KÚ kraje Vysočina Bc. Jan Burda (vlevo) v rozhovoru s členem představenstav ČRDM Romanem MálkemNapříklad oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina přišlo se soutěžní prezentací práce úřadu pro studenty a jejich učitele. Podle vedoucího oddělení Jana Burdy měla akce úspěch a vyžádala si další kolo; soutěžící se při ní zábavnou formou dozvídají fakta nejen o úřadu a jeho fungování, ale i o možnostech financování různých aktivit pro mládež. „Myslím si, že je to věc, která se dá s minimálními náklady udělat v podstatě v každém městě,“ míní Jan Burda. Novinkou je i webová stránka www.tabory-vysocina.cz, vytvářená ve spolupráci s krajskou mládežnickou radou. Obsahuje nabídku zhruba 150 dětských letních táborů, pořádaných organizacemi na Vysočině, ať už jde o pionýry, tomíky, Royal Rangers, Kolpingovu rodinu, Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, ČSOP anebo domy dětí. O stránku je zájem – za první měsíc ji podle Jana Burdy navštívilo téměř 2000 lidí.

    Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka Boskovic Také v Boskovicích dbají podle místostarostky města Jaromíry Vítkové na účelné využití volného času dětí. Příkladem budiž žákovský „volnočasový“ film Parky a lesoparky, jehož tvůrci popsali místní flóru, faunu a geologické podmínky; zabývali se i historií a pověstmi. V rámci projektu Naděje zase pátrali studenti tamního gymnázia po přeživších obětech holocaustu – rodácích židovského původu, rozptýlených po světě. Podařilo se jim vyhledat tři – dva byli uvítáni na radnici, třetího navštívili v USA. Stranou jejich pozornosti nezůstává ani ekologie; pustili mj. i do projektu podporovaného Evropskou unií a zaměřeného na bioodpady.

    Mgr. František Buba, vedoucí střediska volného času Orlová Celistvý přístup k využití volného času dětí o letních prázdninách razí v Orlové. Tamní Prázdninový maratón je souborem akcí nabízených mládeži. Jejich katalog míří v červnu do škol, letáky do schránek, plakáty na vylepovací plochy, informace do novin. Stačí si vybrat. „Rodiče pak dobře vědí, kde jejich děti o prázdninách jsou,“ poznamenal vedoucí Střediska volného času Orlová František Buba. Seminář NSZM také ukázal, jak řeší problém sociálně slabších dětí v Moravské Třebové, jak funguje dětský parlament ve Vsetíně a přiblížil i projekt sdružení Duha Pokec u stolů, spočívající v besedách mládeže se známými osobnostmi.

    představení Bambiriády Závěr semináře náležel ČRDM. Jak předeslal její předseda Pavel Trantina, Rada je jedinou reprezentativní „střechou“ dětských a mládežnických sdružení, která čítá 97 členských spolků respektive přes 200.000 individuálních členů. A právě Bambiriáda je podle něj jedním z prostředků, jak činnost ČRDM představit a upozornit na význam mimoškolní výchovy. „Za sedm ročníků si Bambiriáda získala určitou prestiž, renomé a stala se pravidelnou akcí,“ podotkl Pavel Trantina. Upozornil také, že z 26 měst, kde se letos Bambiriáda uskuteční, jich 11 patří do Národní sítě zdravých měst ČR. Zajímavá informace směrem k regionům se týkala doprovodného programu Bambiriády, Ceny Přístav. Předseda ČRDM Pavel Trantina ČRDM při ní uděluje symbolické ocenění dobrovolným i profesionálním zástupcům veřejné správy na místní i oblastní úrovni za významnou podporu mimoškolní činnosti a za zásadní přispění k ní. Těmi, kdo mohou laureáty Ceny Přístav navrhnout, jsou přitom pouze dětská a mládežnická sdružení; uzávěrka návrhů je 15. dubna. Další informace o Bambiriádě lze nalézt na internetové adrese www.bambiriada.cz.