manifestoV březnu 2005 zahájila Evropská unie kampaň HELP – pro život bez tabáku, jejíž cílem je boj za zlepšení zdraví občanů a zejména boj proti kouření, ať už aktivnímu nebo pasivnímu. Podle statistických údajů má kouření na svědomí každoročně zhruba 650 tisíc lidí v celé Evropě a je hlavní příčinou úmrtnosti v EU. V ČR podle expertů na následky kouření umírá ročně 18 tisíc lidí. Proto také EU řadí téma kouření a zdraví mezi problémy, kterými je třeba se zabývat. Ve spojení s 25 zeměmi Evropské Unie HELP program vytváří spojení mezi kuřáky, nekuřáky – oběťmi pasivní tabákové závislosti, nevládními organizacemi zaměřenými proti kouření a asociacemi, které se prostřednictvím médií zasazují v boji proti kouření a jejichž aktivity jsou tímto způsobem zaměřené. Program HELP nabízí objektivní informace, podporu jednotlivců i skupin, zahájení projektů a potřebnou propagaci a podporu pro lokální, národní a evropské aktivity.

  V lednu letošního roku se v zemích Evropské unie rozjel projekt Mladí lidé: za život bez tabáku? Evropským organizátorem tohoto projektu je Evropské fórum mládeže – mezinárodní organizace, která byla založena národními radami mládeže a mezinárodními nevládními mládežnickými organizacemi s cílem reprezentovat zájmy mladých lidí ze všech koutů Evropy. Evropské fórum mládeže podporuje mladé lidi, aby se aktivně účastnili na tvarování Evropy a společnosti, ve které žijí. (www.youthforum.org)

  Cílem projektu je uskutečnit velkou celoevropskou debatu na téma život bez tabáku. Koordinace projektu v jednotlivých zemích se ujaly národní rady mládeže, mládežnické organizace nebo asociace studentů medicíny. Každá skupina organizátorů zvolila svou vlastní formu, ve které projekt v jejich zemi proběhnul. Od počátku roku se v jednotlivých zemích uskutečnilo několik národních konferencí. Proběhly také různé workshopy nebo návštěvy škol, ve kterých se debatovalo o tabáku. V některých zemích byly uskutečněny internetové diskuse nebo byly distribuovány a následně zpracovány online dotazníky. Všechny sesbírané zprávy, názory a podněty byly poté analyzovány a shrnuty v oficiálních dokumentech – takzvaných národních manifestech jednotlivých zemí.

  V České republice uskutečnila Česká rada dětí a mládeže během měsíce dubna na svých webových stránkách internetovou anketu, které se zúčastnilo 224 respondentů ve věku od 15 do 35 let. I když si tato anketa nekladla za cíl být odborným šetřením, skutečnosti z ní vyčtené byly zajímavé. Z ankety vyplynulo, že kuřákům ani nekuřákům nechybějí informace – obě skupiny dobře vědí o zdravotních rizicích kouření. Zdravotní rizika však nejsou pro začínající kuřáky (v ČR jde především o dospívající mezi 13 a 15 lety) dostatečným důvodem k tomu, aby se kouření vyhnuli. Anketa se dále například snažila zjistit, co má největší vliv na to, že mladý člověk začne kouřit – tím je bezesporu příklad okolního prostředí. Bylo také zjištěno poměrně malé povědomí o právním stavu, který se kouření týká. Podrobnější výsledky ankety, zpracované do podoby českého manifestu mládeže i podobu dotazníku můžete nalézt na adrese www.adam.cz/tabak.

  Největší událostí v rámci projektu Mladí lidé: za život bez tabáku je velká Evropská konference, která se uskuteční v Bruselu 18. – 21. května 2006. Před jejím konáním byly shromážděny národní manifesty jednotlivých zemí a na jejich základě poté Evropské fórum mládeže připravilo návrh Evropského manifestu. Konference se zúčastní na 200 představitelů mládežnických organizací z celé Evropy, kteří budou mít možnost nad tímto návrhem společně diskutovat a případně ho ještě upravit. Po skončení této konference pak bude vypracována finální verze manifestu. Evropský manifest mladých lidí týkající se kouření bude zveřejněn 31. května 2006 při příležitosti světového dne bez tabáku.

  Reportáž z konference spolu s fotografiemi si budete moci brzy přečíst na stránkách www.adam.cz

  Zajímavé odkazy k tomuto tématu:

  Informace o kampani a projektu:
  www.youthandtobacco.com – oficiální stránka projektu Mladí lidé: za život bez tabáku?, diskusní fórum
  www.help-eu.com – oficiální stránka celoevropské kampaně EU
  http://euroskop.fcs.ihned.cz/cze/article9c74.html – informace o kampani HELP

  Další zajímavé odkazy:
  www.retezlasky.cz – stránky zajímavého projektu proti dětskému kouření
  www.kurakovaplice.cz – množství informací, odstrašující fotografie
  www.nekurak.cz – diskusní portál o (ne)kouření
  www.globalink.org – aktuální informace o kontrole tabáku z celého světa
  www.dokurte.cz – stránky o.s. Česká koalice proti tabáku, množství informací a článků
  www.prestantekourit.cz – online poradna, telefonní linka pro odvykání kouření
  http://zdravi.idnes.cz/zdravi.asp?r=zdravi&c=990528_172606_zdravi_rom – příběh ze života o cestě k nekuřáctví