Patříte k organizacím, které se snaží užívat příznivého prostředí a finančních možností pro evropskou spolupráci? Možná jste již uskutečnili několik projektů s partnery se západní Evropy a možná jste obnovili také spolupráci se středoevropskými zeměmi z bývalých „spřátelených“ zemí. A dost možná přemýšlíte o zapojení dalších zemí směrem dál na východ, kde byste rádi našli další kontakty. Ukrajina, Bělorusko, Moldávie a další země, o kterých se hodně mluví v televizi, tam všude žijí mladí lidé a pracují organizace dětí a mládeže. Až budete na svůj mezinárodní seminář zvát do České republiky účastníky nebo lektory z těchto zemí, rychle zjistíte, že geograficky a politicky mají k Evropě blízko, ale byrokraticky daleko. Ačkoliv si můžete oprávněně myslet, že v práci s mládeží nejsou hranice, nepatří jejich domovské země mezi členy Evropské unie a tudíž o nějakém volném pohybu nemůže být ani řeč.

  Na naprostou většinu z nich se bude vztahovat vízová povinnost a pro vás jako organizaci, která je do České republiky pozve, vyplyne několik povinností a právních závazků. Pamatujte na to, že na získání víza je dobré nechat si asi měsíc. Základní informace a kontakty na ambasády a konzuláty najdete na stránkách Ministerstva zahraničí na www.mzv.cz pod odkazem „diplomatické mise a úřady“. Na stránkách ambasád můžete najít pouze základní informace, proto musí být váš host aktivní a zkontaktovat ambasádu sám, aby se ujistil o podmínkách, za kterých vízum dostane. Nebudete potom překvapeni např. tím, že např. občané Moldávie musí kromě všech dokladů složit ještě nemalou finanční jistinu a můžete včas ambasádu požádat dopisem o prominutí. Také se může stát, že ambasáda v některé zemi nevykonává konzulární činnosti a váš účastník si bude muset naplánovat cestu do sousední země!

  K žádosti o vízum bude muset předložit písemné pozvání od vaší organizace. Ověřené pozvání je unifikovaným dokumentem na předepsaném formuláři, který vám bude muset potvrdit cizinecká policie. Pro ambasádu (konzulát) můžete připravit dopis s prosbou o podporu a s vysvětlením, že se jedná o vzdělávací akci mládeže, která je popř. podporována z veřejných prostředků.

  Při ověřování pozvání se cizinecká policie drží paragrafů zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR. Základní informace najdete na www.mvcr.cz, sekce Rady a služby, podsekce Cizinci (foreigners). Dalším užitečným zdrojem informací je informační telefonní linka s čísly 974 841 356 a 974 841 357, která funguje od pondělí do čtvrtka od 9 -15.30 hodin a v pátek od 9 – 14 hodin.

  Formulář na ověřené pozvání má speciální ochranné prvky a musíte si proto pro něj přijít na cizineckou policii. Žadatelem o ověření bude u právnické osoby statutární zástupce, který své oprávnění zastupovat organizaci musí doložit (např. notářsky ověřeným zápisem o volbě). Na žádost budete potřebovat také razítko ubytovacího zařízení, které bude garantovat, že cizinec bude mít v ČR zajištěno ubytování.

  Na cizineckou policii se dostaví statutární zástupce s vyplněným formulářem a kolkem za 200 Kč na jeden formulář, vybavený rovněž občanským průkazem a razítkem organizace.

  Dále budete s žádostí muset doložit, že jako zvoucí organizace zajistíte cizinci pojištění na úhradu nákladů lékařské péče, zahrnující i převoz do vlasti v minimální výši 30 tisíc eur na osobu. Pojištění musí být pojištěním ve smyslu zákona o veřejném pojištění, nestačí vám tedy žádné sebelepší komerční cestovní pojištění. Cestou nejmenšího odporu je dojít na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a uzavřít na dobu pobytu pro vašeho hosta pojištění s názvem „smluvní pojištění pro cizince pro případ neodkladné péče“, které vás bude stát 26-40 korun na den a osobu. Cizinecká policie právě toto pojištění stoprocentně akceptuje.

  Dalším dokladem budete muset prokázat, že vaše organizace skutečně existuje a funguje. K tomu vám příliš nepomohou stanovy, protože ty potvrzují pouze založení vaší organizace.

  Proto bude vaše další cesta směřovat na Statistický úřad, kde si vyžádáte výpis z Rejstříku ekonomických subjektů. Za výpis zaplatíte 60 Kč a odejdete s potvrzením, že váš „subjekt je činný bez omezení“.
  Záleží na vašem organizačním systému, za jak dlouho dokážete shromáždit potřebné doklady k pozvání. Pozor! Všechna potvrzení nesmí být starší než 180 dnů.

  Samotné ověření může trvat až jeden pracovní týden. Pokud je získáte, musíte ještě počítat s časem, který zabere odeslání a doručení ověřeného pozvání vašemu pozvanému hostu. I když použijte expresní doručovatelské služby, nebude to pravděpodobně méně než 3-5 dní.

  Pokud tedy má váš host přijet na seminář nebo akci ve zvoleném termínu, měli byste se procesu získání ověřeného potvrzení začít věnovat cca 6 týdnů před akcí. I když obecně není příprava mezinárodní akce jednoduchá věc, odměnou za dobrou přípravu bude obohacující setkání s vrstevníky z jiných zemí, výměna a hledání různých a společných pohledů na Evropu a její problémy a třeba také dlouhodobá spolupráce a přátelství.

  Nepatřím ke generaci, která zažila „výjezdní doložky“, ale prošla jsem procesem žádosti o vízum do SRN v době, kdy Česká republika nebyla členem Evropské unie. Při komunikaci s vašimi partnery z neunijních zemí a podobných procedurách si uvědomíte, co znamenají politické hranice a proč je dobré usilovat o jejich zprůchodnění. Možná ještě nevíme, jaké hranice by měla mít Evropská unie, ale víme, proč by měla zůstat otevřená zejména pro mladé lidi z celé Evropy.