pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ostatní

     QR kód této stránky ->

Čelákovické KONTAKTování

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 28. 9. 2006 | přečteno 14409

Pohled do sálu konferenčního centraKaždý jsme jiný, všichni zKONTAKTovaní! Nápis promítnutý na čelní stěnu jedné z učeben čelákovického konferenčního centra stručně a výstižně shrnul výsledek předcházejícího mnohahodinového maratónu, z něhož se skládalo setkání Kontakt 2006. U pultíku s mikrofonem se 22. a 23. září 2006 střídal jeden řečník za druhým, aby ostatním představili svoji organizaci, sdružení, činnost, projekt. Přestávek bylo jen pár, nebyly příliš dlouhé a čas, který dělily, využili účastníci konference prakticky do minuty.

Předávání cenZ vítězných soutěžních prací vytvořili pořadatelé na Kontaktu výstavku.A nezůstalo jen u prezentací. V zaplněném sále pro šedesát lidí si prožili své příslovečné chvíle slávy ti, kteří vyhráli v literární a výtvarné soutěži pro děti a mládež Co Čech, to lidumil!?. Večer pak mnohým účastníkům zpříjemnilo vystoupení hudební skupiny Draga Banda a došlo i na promítání krátkometrážních filmů s tematikou lidských práv, například s dosud zřídka zpracovávaným námětem romského holocaustu.

Skupinové foto s několika vítězkami soutěže. V zadní řadě zprava Michael Ingledow (RE) a Pavel Trantina (ČRDM).Setkání Kontakt 2006 se stalo součástí celoevropské kampaně Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní (z anglického All Different, All Equal). Kampaň vyhlásila Rada Evropy ve spolupráci s Evropskou komisí a jejími nosnými tématy jsou lidská práva, rozmanitá společnost a participace - tedy aktivní účast mladých lidí na životě společnosti. Hlavní akce kampaně odstartovaly v červnu, skončit mají v září příštího roku. Cílem je motivovat především mládež k tomu, aby své schopnosti využila k vytváření mírumilovné multikulturní společnosti ve vzájemném respektu, toleranci a porozumění. Evropský kontext čelákovického setkání ostatně potvrzovala i účast zástupce Rady Evropy Michaela Ingledowa.

Každý jsme jiný - všichni rovnoprávníPodobně jako v dalších členských státech EU také u nás vznikl koordinační výbor, který začal pracovat na přelomu roku. Skládá se z představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), České národní agentury programu Mládež, České rady dětí a mládeže (ČRDM), nestátních neziskových organizací mládeže zabývajících se problematikou lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace, zástupců informačních center mládeže, krajských úřadů, zástupců Sdružení pracovníků Domů dětí a mládeže ČR a pražského magistrátu. Hlavní organizační zátěž kampaně nese ČRDM.

Náměstkyně ministryně školství Eva Bartoňová"Každý z nás by se měl čas od času zastavit a nad tématem Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní se zamyslet," prohlásila ve svém úvodním proslovu náměstkyně ministryně školství Eva Bartoňová. Vybavila se jí tragická událost z doby studií - šlo o rasově motivovaný vražedný útok na konžského studenta. "Přála bych si, aby toto setkání vedlo k diskusi o tom, jestli se všichni chováme k dalším tak, jak máme; jestli reagujeme tak, jak máme; jestli náhodou některým tématům nemůžeme pomoci…," zobecnila Eva Bartoňová.

Pohled do sálu konferenčního centraS osobními vzpomínkami se k přítomným obrátila i její spolupracovnice Zdena Mašková, která si mj. připomněla rok 1997, kdy na stáži v USA jako učitelka angličtiny nastoupila do multikulturní třídy. "Teprve v druhém půlroce jsem pochopila, co vlastně znamená setkávat se s někým z multikulturní společnosti - a že mi to dalo více, než bylo nervů, které mi to vzalo," shrnula tento svůj zážitek.
Zdena Mašková (MŠMT)Upozornila, že od podzimu bude spuštěna více než stovka školení vztahujících se k tématům kampaně. Na základních školách proběhne 55 pracovních dílen zacílených na oblast lidských práv; tyto workshopy financuje a realizuje Amnesty International. Zdena Mašková se zmínila i o podpoře projektu Czechkid, financovaného z Evropského sociálního fondu a realizovaného Fakultou humanitních studií UK. Jak vysvětlila metodička Czechkidu Dana Moree, jeho smyslem je zprostředkovat příběhy lidí, kteří mají zkušenosti s jinakostí, a to formou modelové skupinky dětí, kteří si na webu povídají o tématech spjatých s multikulturním prostředím. Zdena Mašková nastínila i některé další plány spjaté s kampaní.

crdmPředseda České rady dětí a mládeže Pavel Trantina"Od kampaně si slibujeme, že se podaří alespoň trochu provázat vás všechny - organizace a instituce, které se v oblasti jejích témat pohybujete - a že zvýšíme zájem našich členských sdružení o tuto problematiku: výchovu k toleranci, rozmanitosti, lidským právům, participaci," poznamenal předseda ČRDM Pavel Trantina. V této souvislosti připomněl, že Rada nyní zastřešuje 92 různých dětských a mládežnických organizací a spolků, které čítají na 200 000 individuálních členů. "To spektrum je ohromné a myslím si, že i v rámci České republiky jsme vlastně každý trochu jiný, ale všichni rovnoprávní," použil Pavel Trantina při krátkém představení ČRDM slogan kampaně.

Vedle již zmíněné české pobočky Amnesty International se na konferenci do Čelákovic vypravili představitelé řady dalších neziskových organizací, jako je Český helsinský výbor, Muzeum romské kultury či Econnect. Z členských sdružení ČRDM byla na Kontaktu 2006 vidět a slyšet Asociace debatních klubů (ADK), Asociace turistických oddílů mládeže, Duha, JunákSpolečenství Romů na Moravě.

Značné pozornosti se těšila kupříkladu prezentace volnočasových aktivit ADK. "Snažíme se vytvářet debatní kroužky či debatní kluby a jednou za dva měsíce se sjet všichni na jedno místo a uspořádat to, čemu říkáme turnaj," přiblížil činnost asociace člen jejího představenstva René Brinda. René Brinda (Asociace debatních klubů)Debatní kluby vznikají podle něj při školách, domech dětí a mládeže apod.; jejich členové se učí správně komunikovat, utvářet si názor na základě opatřených informací, naslouchat druhým, vyvracet jejich tvrzení, argumentovat... Jedna strana zpravidla přichází se změnou, druhá obhajuje status quo. Škála diskutovaných témat je přitom značně široká, od problému s křižovatkou před školou či počtu pingpongových stolů v tělocvičně až po otázku vstupu Turecka do EU. René Brinda se zmínil mj. i o Romské debatní lize a česko-romských smíšených turnajích.

Alena Mejstříková (Econnect)Na pozoruhodný projekt nazvaný Občanská společnost - návod k použití upozornila ve svém vystoupení Alena Mejstříková z Econnectu. Jde o portál s praktickými návody, jak v každodenním životě uplatňovat občanská práva. Portál, určený jak občanům, tak nevládním organizacím, lze najít na adrese http://obcan.ecn.cz.

Zmíněné příklady jsou pochopitelně jen nepatrným vzorkem velkého množství příspěvků, které dostaly v Čelákovicích prostor. Jejich prezentaci zakončilo zhruba hodinové soustředění čtyř pracovně-diskusních skupin, do kterých se přítomní rozdělili. Eva Bartoňová (MŠMT), Pavel Trantina (ČRDM) a Michael Ingledow (RE)Okruhy, o nichž se debatovalo, zahrnovaly rasismus a násilí při sportovních utkáních, Kompas - výchovu k lidským právům, efektivitu práce při začleňování romské komunity do většinové společnosti a interaktivní přístup ke vzdělávání k lidským právům.

Výsledek Kontaktu 2006 patrně nebude okamžitý. Jeho cíl, obsažený v samotném názvu, však s velkou pravděpodobností naplněn byl, jakkoliv se podle národního koordinátora kampaně Marka Fajfra v dotaznících vyplněných účastníky setkání objevily i stesky na malý prostor pro kuloárová jednání.

Další informace lze najít na www.crdm.cz/kampan

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 596x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+