pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ostatní

     QR kód této stránky ->

Mimořádné Valné shromáždění ČRDM: Revizní komise opět funguje

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 30. 1. 2007 | přečteno 8962

Delegáti 25. mimořádného Valného shromáždění ČRDM Revizní komise České rady dětí a mládeže (ČRDM) obnovila svoji činnost. Kancelář ČRDM najala daňového poradce, aby provedl audit, informoval na 25. mimořádném Valném shromáždění (VS) Rady, konaném 25. ledna 2007, předseda ČRDM Pavel Trantina. Kromě ekonomických otázek se delegáti zabývali také rozvržením pracovních skupin, některými projekty zaštítěnými Radou, a padl i důležitý termín volebního valného shromáždění – nové vedení ČRDM má vzejít z hlasování 19. dubna t.r.

Aby mohli zástupci členských sdružení ČRDM o něčem hlasovat, musí se jich sejít dostatečný počet. A to bývá problém... Pokud jde o revizní komisi, na svoji funkci již dříve fakticky a později i formálně rezignovala její bývalá předsedkyně. K resuscitaci zmíněného kontrolního orgánu nyní přispěla kooptace nového člena. Stanovami daný nezbytný počet revizorů aktuálně doplnil Mgr. Josef Valter, právník stojící v čele Dětí bez hranic – sdružení, který vychovává mladé záchranáře. Jeho kooptaci muselo ovšem ještě „posvětit“ valné shromáždění ČRDM, a to byl také hlavní důvod jeho svolání. Delegáti tento výběr schválili. Zvýšit akceschopnost komise by napříště měla i přijatá změna v Revizním řádu, podle níž kontrolní skupinu, provádějící revizi, mohou nyní tvořit jen dva členové komise.
Nedávné konzultace představenstva ČRDM s revizní komisí a se zástupci sdružení Pionýr vedly k přizvání experta, jenž provede audit. Valné shromáždění uložilo představenstvu, aby v měsíční lhůtě, po kterou bude najatý daňový poradce pracovat, předložilo závěry jeho šetření.

Účastníci valného shromáždění zpravidla dostávají důležité podklady k jednání písemně. Valné shromáždění dále vzalo ex post na vědomí návrh rozpočtu na rok 2006 a diskutovalo nad rozpočtovým rámcem pro rok 2007. Pavel Trantina předeslal, že předkládaný materiál vychází z neoficiálních informací o objemu dotačních prostředků, jež by Rada mohla letos získat. Již nyní je však podle něj zřejmé, že ČRDM bude muset hospodařit se sumou o 2,5 milionu korun menší, než jakou na letošek požadovala. Evropská kampaň Každý jsem jiný, všichni rovnoprávní bude muset být skromnější, když na ni bude méně peněz. Koordinátoři kampaně Kateřina Zezulková a Marek Fajfr při diskusi nad rozpočtovým rámcem na letošní rok. Krácení se dotkne především evropské kampaně Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní (jejíž novou národní koordinátorku Kateřinu Zezulkovou předseda Rady přítomným představil); peníze ubudou např. i v kapitole Publikace a nejspíš se uskrovní i zpravodajský server Adam a tištěný věstník Archa. Rozpočtový rámec jako s prioritou počítá s nástupem ekonoma-profesionála, který Kanceláři ČRDM schází, potvrdil předseda Rady. Valné shromáždění v souvislosti s plánováním rozpočtu zavázalo představenstvo, aby při jeho sestavování – pokud bude třeba hledat zdroje na financování jiných činností – přednostně krátilo kapitolu Správa internetové sítě.

Několik delegátů se rovnou přihlásilo do některé z pracovních skupin ČRDM; Tomáš Kroupa (Mladí konzervativci) do dvou. Jiný materiál, o němž delegáti VS jednali, mapoval stávající pracovní týmy ČRDM a možnosti jejich posílení. Kromě šesti již existujících pracovních skupin (Skupina Stát, Zahraniční komise, Výběrová komise pro Cenu Přístav, Pracovní skupina pro Stanovy, Bambiriádní štáb, Skupina pro komunikaci s Evropským fórem mládeže) obsahoval i návrh na zřízení dalších sedmi. Závěr? VS ČRDM vzalo na vědomí výčet stávajících pracovních týmů, stejně jako to, že se do nich na místě přihlásili někteří z přítomných. Ke členským sdružením zároveň nasměrovalo výzvu, aby se jejich aktivisté–odborníci do činnosti těchto skupin zapojili. Bezprostřední zájem mezi delegáty byl třeba o práci v týmu nazvaném Skupina pro posílení Dobrovolné práce s dětmi a mládeží, zlepšení postavení dobrovolníka a pro uznávání výsledků neformálního vzdělávání – do něj se ještě během jednání VS přihlásili Pavel Zdráhal (za Jihomoravskou radu dětí a mládeže) a Stanislav Michek (Junák); „svého člověka“ avizoval poskytnout Skupině pro evropské fondy náčelník Asociace TOM a jméno Tomáše Kroupy z Mladých konzervativců se objevilo hned ve dvou týmech: ve Skupině Stát a Skupině pro koncepci státní politiky vůči mladé generaci.

Jakub Kořínek (Pionýr) přednáší návrh týkající se chystaného evropského summitu mládeže v Římě. Jakub Kořínek z Pionýra přednesl jako tzv. pilný návrh společnou výzvu delegátů svého sdružení a Duhy nazvanou Vaše Evropa, vaše budoucnost. Ozřejmil, že měl v půli ledna pod křídly IFM-SEI (International Falcon Movement – Socialist Educational International) možnost zúčastnit se přípravného jednání k mládežnickému summitu, který se uskuteční v 24. – 25. 3. března t.r. v Římě u příležitosti 50. výročí založení Evropského hospodářského společenství. Součástí oslav má být i předání poselství evropské mládeže hlavám členských států EHS, rokujících tou dobou v Berlíně. Logo summitu mládeže v Řimě 2007 „Přestože ČRDM není členem Evropského fóra mládeže, vyzýváme ji, a tím i všechna členská sdružení, aby se zapojila do zorganizování národní debaty a nalezení cesty k oslovení co největšího počtu mladých lidí, a tak pomohla s vytvořením vyjádření české mládeže ke zmíněným tématům i s jmenováním skutečně reprezentativní delegace“, zněl předkládaný apel. Valné shromáždění ČRDM vyslovilo tomuto projektu podporu a schválilo zapojení Rady do něj; sestavením a vedením příslušné skupiny zároveň pověřila Jakuba Kořínka. Delegace do Říma má být šestičlenná.

crdm Na 25. mimořádném VS ČRDM se znovu projevil chronický neduh těchto setkání – relativně nízká účast. Delegáti před začátkem jednání totiž obdrželi 49 ze 79 mandátů; nutná většina k tomu, aby byli usnášeníschopní, však byla 53. Předseda Rady tedy formálně svolal náhradní VS se stejným programem a termínem zahájení o hodinu později. (Takto svolané náhradní VS je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných.) „Prostoje“ využili delegáti k tomu, že jednotlivé body programu předjednali a připravili návrhy usnesení k následnému hlasování.vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+