Liga lesní moudrosti - tábor na Kosím potoce 2004 Několikrát jsme se setkali s problémem, kdy oddíl, kmen nebo jiná skupina dětí a mládeže chtěl tábořit na pozemku soukromého zemědělce, stejně tak jako v předešlých letech. Zemědělec jejich činnost podporoval, v podstatě od nich nechtěl ani žádné peníze za pronájem louky. Najednou se zalekl, protože mu na regionální zemědělské agentuře řekli, že podle metodiky Ministerstva zemědělství (dále jen Mze) nemůže pobírat zemědělskou dotaci, protože na části jeho pozemku bude stanový tábor.

  Ministerstvo zemědělství Když jsem se informoval na Státním zemědělském intervenčním fondu (dále jen SZIF) , který má na starosti kontrolu obhospodařování pozemků pro MZe, bylo mi řečeno, že v jejich interní metodice nejsou přechodné stanové tábory překážkou pro vyplacení dotací. Ovšem v metodice MZe (viz soubor pdf, strana 17, bod 4.2.2) se neoperuje s pojmem trvalé a přechodné, nýbrž pouze „stanové tábory“.

  Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství Kmen Ligy lesní moudrosti Kruh vznesl dotaz na MZe a odpověď byla v rozporu s informací SZIFu (viz e-mail v příloze) .
  Objednali jsme se tedy s pracovní skupinou Stát při ČRDM za panem ministrem Gandalovičem. Když přeci proběhne tábor po posečení louky a na podzim zemědělec ještě udělá druhou seč, tak jak by mohlo být narušeno zemědělské využívání pozemku?

  MZe - odpověď p. ministra Gandaloviče Pan ministr si dával na čas a po několika urgencích kanceláře A-TOMu, jmenovitě Zuzky Antošové, jsme dostali odpověď (viz dokument jpg). Domníváme se, že odpověď je dostatečně jasná a že může pomoci táborům, které by se octly v podobné situaci jako kmen Kruh.
  Nakládejte s vyjádřením ministra, jak budete potřebovat.
  Ať je nám všem k užitku.

  Aleš Sedláček – Tokaheya,
  náčelník Ligy lesní moudrosti a 1. místopředseda ČRDM


  crdmPracovní skupina „Stát“ pracuje při České radě dětí a mládeže. Má na starosti komunikaci se státními úředníky, poslanci, členy vlády. Snaží se ovlivňovat zákonné prostředí ve prospěch dobrovolné práce s dětmi a mládeží.
  Pokud byste měli zájem posílit naše řady, máte kontakty na novináře, poslance, senátory, ministerské úředníky, ozvěte se vedoucímu skupiny Mgr. Tomáši Novotnému, předsedovi Asociace turistických oddílů mládeže.
  e-mail: ton@a-tom.cz

  Autor