pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: rozhovory

     QR kód této stránky ->

Líbí se mi, že „táhnete za jeden provaz“...

Autor: redakce | zařazeno: 20. 3. 2007 | přečteno 11196

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dana Kuchtová...říká na adresu České rady dětí a mládeže v rozhovoru pro časopisy Archa a Tomík ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová.

Vybavíte si, paní ministryně, ve spojitosti s činností určité dětské či mládežnické organizace nějaký svůj prožitek, o nějž byste se chtěla se čtenáři Archy/Tomíka podělit?
Vzpomínám si na pěkný zážitek z nedávné doby – moje osmiletá dcera velmi dobře obstála v ekoolympiádě, kterou Šípek (ekovýchovná nevládní organizace) pořádal pro děti z druhé třídy základní školy, kterou moje dcera navštěvuje. Byla jsem pyšná na ni i na ostatní děti, které se olympiády zúčastnily – hodně toho uměly, a navíc je ta soutěž bavila.

Pokud jde o juniorské spolky, jsou Vám s ohledem na Vaši stranickou příslušnost k Zeleným některé z nich bližší než jiné – například svým prvoplánovým zaměřením na ochranu přírody (Hnutí Brontosaurus, Sdružení Mladých ochránců přírody aj.)? Jestliže ano, projeví se to nějak ve vztahu Vámi řízeného resortu (MŠMT) k nim?
Nepopírám, že jsou mi blízká sdružení, která se starají o ochranu přírody, ale aktivity mladých lidí, kteří se starají například o postižené spoluobčany nebo handicapované děti, jsou mi stejně sympatické. Žádné sdružení však při práci na MŠMT nesmím při rozhodování preferovat, to by byl nepřípustný klientelismus.

Hodí se Vám nyní nějak průprava z prostředí neziskových organizací, kde jste se profilovala?
Určitě se mi hodí. Zejména oceňuji flexibilitu, na kterou jsme tam byli zvyklí. Schopnost poradit si s nepředvídatelnými situacemi, týmová práce atd. To jsou vlastnosti, které se mi při práci na MŠMT velmi hodí.

Již nějaký čas lze slyšet názor, že by se dlouholetá obětavá práce s dětmi ve volném čase měla těšit společenskému uznání, vyjádřenému byť jen symbolickým oceněním z rukou vysokého státního představitele – třeba ministryně školství. Jsou podle Vás takové úvahy nyní takzvaně na pořadu dne?
Nepochybně ano. Nestátní neziskové organizace (NNO) a jejich pracovníci a členové si takovéto uznání podle mého názoru plně zaslouží. Vím, že mé předchůdkyně v loňském a předloňském roce udělily – na základě návrhu NNO – několika dlouholetým pracovníkům s dětmi a mládeží z řad dobrovolných pracovníků NNO „Medaili MŠMT 1. a 2. stupně“. Nejlepším NNO uděluje MŠMT čestný titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi mládeží“. Já sama jsem rozhodla o udělení tohoto titulu pro období let 2007 – 2010 zatím pro 27 NNO. Osvědčení o udělení titulu předám představitelům těchto organizací 21. 3. t.r. V současné době připravuje odbor pro mládež mého ministerstva, ve spolupráci s ČRDM návrh na vytvoření specifické formy ocenění pro NNO. Věřím, že jej připravíme a využijeme ještě v tomto roce.

Jak na Vás působí snaha 95 různorodých členských sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM) – respektive více než 200 000 jejich „duší“ – takzvaně táhnout za jeden provaz, najmě ve vztahu k státní správě?
crdmJe to vynikající! Moc se mi líbí, že sdružení „táhnou za jeden provaz“. Spolupráce a provázanost je velmi důležitá. Zároveň je to například i pro nás jednoduší vést s nimi jednání. To, že ČRDM považuji za potřebnou, dokládá mj. i to, že MŠMT její činnost každoročně významně finančně podporuje. V loňském roce cca 11 mil. Kč včetně Bambiriády. Budu ráda, stane-li se ČRDM reprezentativním představitelem mladé generace České republiky nejen ve vztahu k MŠMT a dalším státním orgánům, ale i ve vztahu k zahraničí. Domnívám se, že ČRDM může plnit řadu úkolů ve vztahu k jednotlivým organizacím dětí a mládeže, např. tak, jak je v současnosti podporována činnost NNO prostřednictvím generální pojistky. Dosavadní spolupráci hodnotím jako dobrou a věřím, že takovou i zůstane, že bude věcnější a konkrétnější. Ráda bych, abych ČRDM mohla považovat za svého partnera v péči o děti a mládež.

Lidé, kteří se ve svém volném čase zdarma věnují výchovné práci s dětmi, organizovanými v různých spolcích, žehrají na současnou legislativní úpravu pojmu dobrovolník. Pokládají za ústrk, že v praxi nemůže být takto označován a (požívat několika drobných výhod s tím spojených) řekněme vedoucí turistického oddílu mládeže, který pro svůj oddíl dobrovolně pracuje. Dobrovolníkem by se stal jen v poněkud kuriózním případě, že by – stále coby činovník TOM – brigádně přešel ke „konkurenci“ a pomáhal vést třeba skautskou družinu, pionýrskou skupinu či debatní klub… Jaký je na to Váš názor?
Domnívám se, že současná právní úprava zdaleka neodpovídá potřebám, podmínkám, ale i naší české tradici dobrovolné práce. Týká se to nejen činnosti NNO, ale obdobný problém je rovněž ve střediscích pro volný čas. Proto odbor pro mládež spolu s Národním institutem dětí a mládeže – a věřím, že i ve spolupráci s ČRDM – má za úkol připravit návrh novely zákona o dobrovolnictví, který by měl na podmínky a potřeby lépe reagovat. Není to však jednoduchá práce a vyžádá si určitý čas.

Nepočetné skupince dětských organizací připadla před několika lety část zdevastovaného nemovitého majetku někdejšího SSM, spravovaná Fondem dětí a mládeže (FDM). Noví vlastníci převzali od FDM zmíněné objekty ve stavu tak špatném, že přes veškerou snahu je v některých případech bez adekvátní pomoci státu nejspíš nedokáží sami zachránit. Jak na Vás celá tato situace působí? Chystá Váš úřad v dohledné době nějaký významnější krok, jímž by jejímu řešení napomohl?
Způsob, kterým se převáděl majetek je ostudný – korupce, podvody, noví vlastníci jsou na tom dnes velmi špatně. Chybí jim peníze na opravy . V současné chvíli připravujeme namátkové kontroly, abychom zjistili, zda byl majetek převeden správně. MŠMT se snaží napomoci NNO při opravách, rekonstrukcích a zprovoznění těchto objektů formou účelových dotací. A to jak v rámci řádných dotačních programů, tak i formou mimořádných dotací.

Měla jste příležitost obeznámit se s Bambiriádou? Jestliže ano, co o této každoroční přehlídce činností nejrůznějších dětských organizací, pořádané ČRDM, soudíte?
O akci Bambiriáda vím, bohužel jsem však na žádné z těchto akcí dosud nebyla. Myslím si však, že je to velmi dobrá akce, která přispívá vzájemnému poznávání činností organizací navzájem, ale zároveň i obeznamuje děti a rodiče s jednotlivými organizacemi, a to velmi zajímavou a hezkou formou. To, že si Bambiriády váží ministerstvo, dokládá i skutečnost, že její konání finančně podporuje, např. v loňském roce částkou 3 mil. Kč.

Letos má Bambiriáda mj. odrážet i nosná témata evropské kampaně „Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“, jimiž jsou lidská práva, rozmanitá společnost a participace chápaná jako činorodá spoluúčast mladých lidí na společenském dění… Půjdete se na Bambiriádu podívat?
Téma se mi líbí. Je velmi dobré. Domnívám se, že lidé by se měli zapojovat a již od mládí se účastnit na rozhodování.
Pokud mi to časový program umožní, ráda bych letos se svou dcerou akci Bambiriáda navštívila.

Ptali se Tomáš Novotný a Jiří Majer
Foto archiv tiskového odboru MŠMTvytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+