Manifest evropské mládeže - Za život bez tabáku Manifest evropské mládeže – Za život bez tabáku, který shrnuje názory mladých Evropanů k problematice škodlivosti tabáku, představili 21. března v Praze zástupci českého sdružení dětí a mládeže Pionýr. Manifest, který mládežníci následně předali zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, obsahuje také možnosti a úvahy o tom, jakým způsobem by mladí lidé mohli přispět ke změně situace na sociální, legislativní i politické úrovni.

  „Každý člověk by měl být o škodlivosti tabáku dostatečně informován ještě předtím, než se rozhodne pro jeho užívání. Velký důraz by měl být kladen především na děti a mládež, protože tato skupina dá snadněji přednost modernímu trendu před racionálním rozhodnutím,“ říká Jiří Let ze sdružení dětí a mládeže Pionýr, podle jehož slov by si kuřáci i nekuřáci neměli navzájem škodit, ale ani se vylučovat ze společného soužití.

  Manifest evropské mládeže, který je součástí protikuřácké kampaně HELP (www.help-eu.com), vznikl spojením národních manifestů všech zemí Evropské unie. Na konferenci v belgickém Louvain-la-Neuve se v polovině roku 2006 sešlo téměř 200 delegátů z 25 členských zemí, aby debatovali nad problematikou vzrůstajícího počtu mladých kuřáků. Českou republiku na evropské konferenci zastupovalo mládežnické sdružení Pionýr a Česká rada dětí a mládeže.

  „Finální podoba Evropského manifestu vznikla až po zapracování 120 dodatků členských zemí EU. Spolupráce probíhala za asistence European Youth Forum, což je organizace, která spojuje desítky milionů mladých lidí z celé Evropy. Manifest je tak výsledkem ročního procesu širokých rozhovorů mezi více než 10 000 mladými lidmi z Evropské unie,“ komentoval iniciativu evropský komisař Markos Kyprianou.

  Vlna webových aktivit byla podnětem pro mladé lidi, aby vyjádřili své názory na speciálním webovém serveru www.youthandtobacco.com. Delegáti manifestu pak tyto názory vzali v úvahu při svých debatách. Spolu s vytvořením Evropského manifestu byl navržen mediální plán s cílem ještě více upozornit na vzrůstající počet kuřáků. Plán zahrnuje i aktivity, jak tento počet snižovat.

  Manifest evropské mládeže bude dále šířen mezi mladými lidmi ve všech členských státech prostřednictvím aktivit oslovujících školy, studenty, učitele a rodiče s využitím webového serveru www.help-eu.com. Dále také s pomocí internetové kampaně zaměřené na osoby s rozhodovací pravomocí a názorové vůdce. „Pro širokou veřejnost se připravuje letní roadshow po území České republiky, kde si zájemci mohou například zdarma změřit hladinu oxidu uhelnatého v plicích,“ dodává Jiří Let.

  „Prevence kouření včetně podpory odvykání kouření je jednou z hlavních priorit v oblasti veřejného zdraví v České republice. Ministerstvo zdravotnictví ČR vítá a podporuje další smysluplné aktivity vedoucí k prevenci kouření, zvláště jsou-li iniciovány občanskou společností, zejména mladými lidmi,“ říká Hlavní hygienik České republiky a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví MUDr. Michael Vít Ph.D.

  Kouření je v ČR příčinou 18 000 úmrtí ročně, tedy 50 lidí denně. Zatímco mezi dospělými počet kuřáků klesá, mezi mladými a zejména mezi dětmi narůstá. Průměrný věk první cigarety je v Praze kolem 10 let. „Naprostá většina kuřáků si poprvé zapálí právě v nedospělém věku, před svými 18. narozeninami. Výrobci cigaret dobře vědí, že získat kuřáky do závislosti je třeba dřív, než dostanou rozum. Dospělí se pro kouření rozhodují jen málokdy. O nesvobodě kuřáctví svědčí fakt, že sedm z deseti dospělých kuřáků by raději nekouřilo, kdyby si ovšem ještě mohli vybrat,“ upozornila MUDr. Eva Králíková z Centra léčby závislosti na tabáku 1. LF UK a VFN, Praha.

  Kampaň Evropské komise HELP – Za život bez tabáku si klade za cíl přesvědčit lidi, aby nezačínali s kouřením (nebo aby přestali kouřit) prostřednictvím televizní kampaně a jiných propagačních aktivit ve 27 členských státech Evropské unie.

  Tiskové zprávy, tiskovou dokumentaci, logo a obrázky týkající se kampaně HELP – Za život bez tabáku je možné stáhnout z webového serveru www.help-eu.com.