pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Projekt Odyssea aneb prožitková cesta

Autor: Kristýna Makovcová | zařazeno: 26. 5. 2007 | přečteno 10888

Projekt Odyssea - logoJedním z členských sdružení České rady dětí a mládeže je občanské sdružení Projekt Odyssea. Co se pod jeho tajuplně znějícím názvem skrývá a jaké je jeho poslání? Projekt Odyssea začal působit roku 2002 v oblasti primární prevence. Jeho posláním je podporovat školy v tom, aby do své vzdělávací nabídky zaváděly kvalitní prožitkové programy zaměřené na osobnostní a sociální výchovu (OSV). A proč si jeho zakladatelé zvolili právě tento název? „Odyssea je pro nás symbolem dlouhé dobrodružné cesty, která vede k něčemu hodnotnému, a zároveň je i prožitková. Princip učit se z vlastních prožitků a zkušeností pomáháme vracet do škol,“ říká Vladimír Srb, jeden ze zakladatelů a současný předseda správní rady.

Projekt OdysseaKdyž se řekne OSV
Co to vlastně osobnostní a sociální výchova je? OSV je průřezové téma, jehož smyslem je pomáhat žákům utvářet praktické dovednosti. Zaměřuje se na ty stránky osobnosti, které jsou rozhodující pro uspokojivé zvládání osobního života a mezilidských vztahů. Za tímto účelem většinou používá prožitkové metody. Žáci nejsou pouze informováni, ale učí se jednat přímo v reálných nebo modelových situacích. Podle sdružení Projekt Odyssea si žáci odnášejí posilující osobní zkušenost, jsou ohleduplnější, odvážnější a podnikavější. Navíc jsou méně zranitelní vůči těm sociálně patologickým jevům, které vyrůstají z nedostatku sebevědomí, mezilidských dovedností a z neschopnosti uplatnit se v současném světě.

Projekt OdysseaCo bylo na začátku
Zakladatelé Projektu Odyssea jsou bývalí spolužáci a studenti Katedry pedagogiky FF UK v Praze. Měli to štěstí, že byli přímo u vzniku oboru, který se jmenuje Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje. Jejich učitelem, „duchovním otcem“ a zakladatelem oboru je Doc. Josef Valenta. Z jeho myšlenek stále čerpají a posouvají je dál. V současné době pan docent působí jako supervizor jejich projektu. Po ukončení studií začali pracovat jako učitelé na školách. „To, že jsme na školách sami učili, a víme, jak náročná je učitelská práce, je pro nás obrovská výhoda,“ říká lektor Michal Dubec. Na školách se snažili zavádět nepovinné nebo volitelné předměty vycházející z principů OSV. Zároveň vedli různé dramatické kroužky a organizovali zážitkové kurzy. Inspiraci nacházeli v metodách sociálněpsychologického výcviku, dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky.

Projekt OdysseaNa přelomu tisíciletí pak vznikla myšlenka na založení vlastní organizace, která se nakonec v roce 2002 naplnila. V prvních letech organizovali především adaptační soustředění pro nově přijaté třídy, jejich obsahem bylo zejména stmelování kolektivu a nastavení komunikačních pravidel. „Myslím, že jsme se sblížili, což asi nečekal nikdo. Jednoznačně to v naší třídě zanechalo hluboké stopy a k soustředění se budeme vracet ještě hodně dlouho. Možná někteří z nás lépe poznali sami sebe,“ komentuje seznamovací kurz studentka 1. ročníku gymnázia Naďa. Časem se objevila poptávka, aby se principy používané v těchto prožitkových kurzech naučili používat i učitelé v běžném vyučování. „V roce 2004, v souvislosti s probíhající reformou školství, jsme se rozhodli dát prioritu systematickým dlouhodobým kurzům pro celé učitelské sbory. Napsali jsme projekt, na který se nám podařilo získat peníze z Evropského sociálního fondu a který nás v současné době nejvíce zaměstnává. Kurzy pro školní třídy ale realizujeme i nadále.“

Projekt OdysseaEvropské peníze pomáhají osobnostní a sociální výchově
„Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a víceletých gymnázií v Praze“ – tak zní celý název zmíněného projektu, jehož doba trvání je 2 roky. Je do něj zapojeno celkem 14 škol a nyní se nachází za svou polovinou. Díky školské reformě jsou všechny základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií od příštího školního roku povinné mít své školní vzdělávací programy. Každá škola má nějakým způsobem uskutečňovat osobnostní a sociální výchovu – rozvíjet dovednosti pro mezilidské vztahy, dovednost efektivní komunikace a týmové spolupráce, dovednost zvládat mezilidské konflikty, osvojovat si metody duševní hygieny.

Projekt OdysseaPodle průzkumů Projektu Odyssea většina učitelů tvrdí, že postrádají znalosti a dovednosti pro používání metod OSV a projevují zájem se v tomto oboru systematicky vzdělávat. „OSV je na školách relativně nový jev; je to pro ně velký nápor a hledají si cestu, jak si s tímto tématem poradit. My jim v tom pomáháme. “, říká Vladimír Srb. Ve spolupráci s partnerskými školami jsou vyvíjeny metodické materiály, které zahrnují mimo jiné tzv. „lekce OSV“, přípravy na vyučování s cíli OSV, metodiky školních prožitkových kurzů nebo didaktická DVD. Pomocí těchto materiálů si může každá škola vytvořit "osobnostní a sociální výchovu na míru". Na jejich tvorbě spolupracovalo více než 150 učitelů, lektorů a odborných konzultantů a pracuje s nimi více než 500 učitelů. Během podzimu 2007 budou prezentovány všem základním školám a víceletým gymnáziím v Praze, které o to projeví zájem. Pracovní verze metodik je již k dispozici na internetových stránkách sdružení.

Projekt OdysseaJak vypadá osobnostní a sociální výchova v praxi
Nejdříve by měla proběhnout celoškolní diskuse o tom, které vlastnosti a které sociální dovednosti svých žáků chtějí učitelé na dané škole rozvíjet především. Pomůckou pro tuto diskusi jsou tzv. „očekávané výstupy OSV“. Jedná se o seznam základních dovedností, které můžeme v osobnostní a sociální výchově rozvíjet. Dovednosti jsou uspořádány do 11 tematických okruhů OSV – podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Mezi témata, o která mají školy největší zájem, patří především komunikační dovednosti, oblast mezilidských vztahů a rozvoj studijních dovedností. Konkrétními dovednostmi je třeba to, že žák poznává svou osobnost, používá postupy efektivního učení, zvládá vlastní agresivitu, tvořivě řeší mezilidské situace, odmítá manipulaci, projevuje respekt nebo zvládá situace soutěže a konkurence. Všichni učitelé poté projdou komunikačním kurzem, řada učitelů i dalšími kurzy (Metody OSV pro běžné vyučování, Metodika třídnických hodin ...). Učitelé mají k dispozici celou řadu materiálů a textů, kterými se mohou inspirovat a o které se opřít. Autoři se snažili, aby tyto materiály byly co nejkonkrétnější, učitelé v nich najdou již vyzkoušené metody a aktivity. Rovněž zdůrazňují, že metodiky OSV nepředstavují žádné dogma – je jen na škole a na učitelích, kdy a jakým způsobem je ve svém vyučování budou používat.

Členové sdružení Projekt Odyssea by rádi vyjádřili úctu, obdiv a slova díků školám, které se do projektu zapojily a projevily ochotu pustit se do náročné práce. Úctu a obdiv si však zcela jistě zaslouží i oni sami – jejich pracovní nasazení a nadšení šířit dobré myšlenky je úžasné. Přejme Odyssee hodně elánu a štěstí na jejich další cestě.

Projekt OdysseaProjekt Odyssea

Projekt Odyssea
Foto archiv sdružení

PROJEKT ODYSSEA
Jandova 8
190 00 Praha 9
info@odyssea.cz
www.odyssea.czvytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+