Každému šplh na laně takhle dobře nešel...Dne 8. prosince 2007 se v Křenovicích u Slavkova uskutečnil třetí ročník netradiční soutěže mládeže sdružené v hasičských sborech Moravské hasičské jednoty (MHJ). Výborné podmínky pro zdárný průběh soutěže nazvané Soptík MHJ 2007 připravil Hasičský sbor Křenovice v pěkné sportovní hale. Soutěžní klání se opět skládalo z prověrky odborných znalostí předpisů požární ochrany, zdravovědy, topografie a dopravních testů. Následná prověrka praktických dovedností v rozhazování hadic na cíl, člunkového běhu a šplhu na laně odhalila, jak jsou na tom mladí hasiči po fyzické stránce.

    Kdo chce v Soptíku zabodovat, musí se nejprve zdárně vypořádat s celou řadou zkušebních otázek.Soptík MHJ 2007: V zápalu soutěžního kláníTéměř polovina starších žáků nevyšplhala ke značce ve výšce tří metrů. V příštích letech se budeme muset daleko více zabývat fyzickou přípravou našich žáků a zařazovat tyto prvky daleko více do programu jejich schůzek, protože dobrou „fyzičku“ u počítačových her zkrátka nezískají – a v životě se jim bude nepochybně hodit.
    Přesto můžeme být s našimi mladými hasiči spokojeni, protože bojovali s velkým zápalem, aby si nakonec mohli z dobré pozice v celkovém umístění vybírat hodnotné ceny, které pro soutěž připravilo Prezidium MHJ. Moravská hasičská jednotaNapínavé bylo pozorovat děti, jak si vybíraly z vystavených cen: Na vítěze netradiční soutěže hasičské mládeže čekaly hodnotné ceny.některým trvalo déle vybrat si cenu, než vyplnit zkušební test…
    V letošním ročníku v kategorii mladších žáků vyhrál Tomáš Kučera z Křenovic, druhý byl Jiří Pinček z Přerova a třetí se umístnila Kristýna Kučerová ze Slavkova. V kategorii starších žáku byl nejlepší Antonín Krátký z Lobodic, druhý byl Petr Pavlík z Křenovic a třetí Jiří Hromada opět z Lobodic. Atmosféru soutěže přibližuje několik fotografií.