pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ostatní

     QR kód této stránky ->

Plnění Úmluvy OSN o právech dítěte v ČR

Autor: RNDr. Miroslav Prokeš - Sdružení zastánců dětských práv – česká sekce DCI | zařazeno: 26. 2. 2008 | přečteno 11619

Sdružení zastánců dětských práv – česká sekce Defence for Children InternationalSdružení zastánců práv dítěte – česká sekce Defence for Children International (DCI) – uspořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou poslankyně Anny Čurdové, místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti, a poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové, předsedkyně petičního výboru, 13. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte (dále jen Úmluva) v České republice. Semináře se zúčastnili zástupci i zástupkyně státních orgánů a institucí, mj. vládní zmocněnec pro lidská práva ing. Jan Litomiský, i nestátních neziskových organizací. Poprvé v historii těchto seminářů tvořili více než polovinu účastníků děti a mladí lidé, kteří jednali ve vlastní sekci. Letošní seminář, konaný 16. 1. 2008, měl zvláštní význam v tom, že v červnu má vláda zaslat Výboru OSN pro práva dítěte periodickou zprávu o plnění Úmluvy v České republice a závěry semináře mj. poukazují na dosavadní mezery.

Z hlediska plošného naplňování článku 3 Úmluvy o povinnosti státních orgánů, právnických i fyzických osob vždy jednat v nejlepším zájmu dítěte účastnice a účastníci semináře podali podnět vládě i Parlamentu České republiky, aby v návrzích legislativních (i podzákonných) aktů povinně vyžadovaly zhodnocení dopadu navrhovaných opatření na děti, obdobně jako se uvádějí zhodnocení jejich dopadu např. na rovnost mužů a žen či na státní rozpočet. Obdobné opatření doporučují i krajským a obecním zastupitelstvům.

Doposud často není nejlepší zájem v dítěte vůbec uvažován v řadě individuálních záležitostí, ale také ve věcech, které mají konkrétní dopad na celou dětskou populaci Česka. Flagrantním případem takového porušení čl. 3 i čl. 24 Úmluvy je např. nedávné zavedení regulačních poplatků u lékaře a poplatků za léky i pro všechny děti včetně kojenců či dětí chronicky nemocných a postižených.

Přítomné děti a mladí lidé požadovali mj.:
- ustavení poradních orgánů mladých a právo mládeže na zástupce ve všech komisích a výborech, které se zabývají otázkami týkajícími se přímo nebo nepřímo dětí a mládeže,
- zřízení instituce dětského ombudsmana, který by spolupracoval s poradním orgánem složeným ze zástupců mládeže a odborníků
- přijetí Zákona o mládeži, který by právně zakotvil nejen otázku participace mladých
- lepší informování dětí a mladých lidí o jejich právech a povinnostech
- posílení realizace práva mladistvé(ho) na rozhodování, komu bude svěřen(-a) do péče
- začlenění výuky o Úmluvě o právech dítěte na všech školách s důrazem na školy s vyučováním pedagogiky

Česká republika dosud nesplnila řadu důležitých doporučení Výboru OSN pro práva dítěte, na což bylo na semináři poukázáno.
Nejdůležitějším z nich je: Zřídit kompetentní státní orgán pro koordinování a monitorování realizace Úmluvy, který bude spolupracovat i s celým spektrem NNO.

Dalšími náměty byly zejména:.
- Vytvořit samostatný institut dětského ombudsmana v ČR.
- Na případu Kuřim a případu nedávno zavražděného pětiletého chlapce ukázat přetrvávající systémová selhání státní správy, také u hendikepovaných dětí.
- Pro soudy stanovit obligatorní hranici, od níž by názor dítěte musely povinně zohlednit, pokud by to nebylo ve zřejmém rozporu se zájmem dítěte. Dítě vyslechnout osobně.
- Uzákonit povinnost soudců se dále vzdělávat mj. v oblasti práv dítěte, pedagogiky a psychologie..Obdobné platí pro další vzdělávání školských pracovníků a pracovníků veřejné správy.
- Ze strany státu podpořit výchovu a vzdělávání dětí (formální, neformální a informální) ke změně životního stylu od konzumního k trvale udržitelnému.
- Motivovat zaměstnavatele, aby v zájmu dětí zvýhodnili pečujícím o nezletilé děti práci na zkrácený pracovní úvazek.
- Města a obce by měly víc spolupracovat s NNO při prevenci sociálních problémů dotýkajících se dětí, např. formou sanace rodiny.
- Rozvojem sociálního bydlení vytvořit podmínky k tomu, aby děti nebyly z důvodu hmotné nouze odebírány z rodin.
- Zajistit, aby stát zajistil náhradní výživné a následně je vymáhal od neplatících povinných rodičů.
- Zveřejnění dětí vhodných k osvojení v ČR by bylo vhodné před jejich nabízením k osvojení do zahraničí.
- Nerozšiřovat ústavní péči o děti, více podporovat náhradní výchovu v rodinách a zařízeních rodinného typu.
- Přijmout zákon o dětech a mládeži, který bude kodifikovat součásti Úmluvy dosud chybějící v našem právním řádu.
- Zakázat škodlivou medializaci identity dětských obětí trestných činů, a to i nepřímou (např. prostřednictvím rodičů a známých) .
- Nesnižovat věk trestní odpovědnosti ani věk dítěte pro trestnost pohlavního zneužívání.dětí. Více podporovat mimoškolní vzdělávání dětí např. s využitím fondů EU.
- Za pozitivní lze označit postupné rozšiřování dětských parlamentů jako nástroje seznamování se s dětskými právy i naplňování dětských práv.
- Podporu ze strany státu zaslouží také vytváření dětských parlamentů nejen na školní úrovni, ale i na úrovni obcí, měst a regionů i činnost národního parlamentu a jeho mezinárodní spolupráci.
- Ani masová, především veřejnoprávní média nevěnují problematice dětských práv patřičnou pozornost.Sdružení zastánců dětských práv – česká sekce Defence for Children International
116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24
Tel.: 603 438 822, fax 234 621 250, e-mail dci.praha@seznam.czvytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+