Má vlast v srdci Evropy Není vám lhostejné, jak naše země vypadá? Chcete se v ní cítit dobře? Chcete, aby památky nechátraly a aby je nikdo neničil? Není vám lhostejné, jak se v naší zemi cítí naše děti a mladí lidé? Myslíte si, že by bylo dobré, aby i oni dokázali svoje češství proměnit v uvědomělou péči o naše kulturní dědictví?
  Právě k tomu chce motivovat zejména mladou generaci soutěž „Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň“.
  Vyhlašuje ji Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci se zahraničními partnery. V předchozích letech se uskutečnily již dva ročníky. 3. ročník soutěže bude probíhat od 1. března do 15. října 2008.
  Soutěž je vyhlašována v osmi různých tematických kategoriích od prostého mapování památek, přes jejich propagaci až po reálnou záchranu. Kromě toho je členěna do tří kategorií podle věku autorů prací a mohou se jí zúčastnit jednotlivci i kolektivy.
  Pravidla soutěže i přihlášku najdete na webových stránkách soutěže.

  Pohled do sálu při udílení cen 2. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň (28. 11. 2007) A jak vypadal 2. ročník soutěže „Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň“? Soutěžních prací se sešlo celkem 27, nejpočetnější zastoupení měla Vyšší odborná škola stavební arch. Jana Letzela v Náchodě, která přihlásila celkem 11 prací svých studentů.
  Všechny práce měly vysokou kvalitu, byly víceméně rovnoměrně rozděleny do všech kategorií, zastoupeni byli i velmi mladí autoři a kolektivy i dospělí, takže porota měla těžkou práci.
  Vítězové 2. ročníku byli slavnostně oceněni na konci listopadu 2007 v Praze.

  Udílení cen 2. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň - zleva Jiří Zajíc, Pavel Trantina a Michaela Kajnarová. V sále bývalé konírny Nostického paláce v Praze, v budově Ministerstva kultury ČR, se 28. 11. 2007 odpoledne sešlo téměř padesát účastníků této malé slavnosti – především ocenění vítězové soutěže, jejich pedagogové, vedoucí, rodiče a hosté. Ceny předával Ing. Karel Liška z Památkové komory, Českou radu dětí a mládeže reprezentoval předseda Pavel Trantina a ředitelka Kanceláře ČRDM Mgr. Michaela Přílepková. Předávání cen moderoval a soutěžícím kladl záludné otázky Mgr. Jiří Zajíc, jeden z iniciátorů soutěže a člen odborné poroty. Mezi hosty byl i tiskový mluvčí Rakouského velvyslanectví.

  Soutěž měla tři své „absolutní vítěze“.
  V roce 2006 se při obnově poutního místa Stará Voda u Libavé v Oderských vrších sešli skauti nejen z naší republiky. Jako nejmladší účastník byla oceněna třináctiletá Anna Jordanová za vytvoření internetových stránek obce Lelekovice.
  Dalším absolutním vítězem se pro rok 2007 stali skauti ze střediska Velký Týnec na Olomoucku, kteří se již více než 13 let věnují opravám poutního kostela ve Staré Vodě na území bývalého vojenského prostoru Libavá, a každoročně organizují pracovní víkendy i delší pobyty s účastí dobrovolníků nejen ze všech koutů naší vlasti, ale i bývalých obyvatel a zahraničních skautů.
  Třetí absolutní cena byla udělena Občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné za konkrétní opravu kaple Nanebevzetí p. Marie v Pekařově a přilehlého hřbitova.

  Jednou ze zajímavostí v okolí obce Lelekovice je Lelkovadlo, kde místní občané i návštěvníci mohou „chytat lelky“.Jedním z nejzajímavějších projektů je snaha o záchranu kostela sv. Mikuláše a jeho vybavení ve Třtici, který zpracovala Tereza Hejdová. Zajímavý byl také projekt Martina Filounka, který od počátečního prozkoumávání trosek kaple v Suché přes navázání kontaktů s původními německými obyvateli pohraničí dospěl s jejich podporou a podporou obce až k reálné obnově kaple. Jedno z obnovených zastavení křížové cesty z roku 1883 u zaniklé obce Cetviny v pohraniční oblasti v Novohradských horách.I dospělí účastníci soutěže přihlásili velmi zajímavé realizace. Jedná se například o model památky UNESCO – židovského ghetta v Třebíči trojice autorů – PhDr. Rudolfa Fišera, Stanislava Vršky a Ing. Milana Šťastného. Dalším pozoruhodným počinem je výsledek celoživotního sbírání pověstí na Sedlčansku MVDr. Karla Bazala nebo publikace o mincích a medailách s tematikou Karla IV Ing. Milana Bašeho.

  Pro ilustraci šíře záběru se další oceněné práce zabývaly např. dokumentací roubeného domu ve Štramberku, mlýna a malé vodní elektrárny ve Šlovicích, projektem naučné cyklostezky Vamberk-Žamberk nebo obnovou zastavení a maleb Křížové cesty v Cetvinách.

  Podrobnosti, nominace všech prací, a především prezentaci vítězů 2. ročníku soutěže „Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň“ najdete na http://www.adam.cz/mavlast/

  Udílení cen 2. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň
  Udílení cen 2. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň - zleva Anna Jordanová, Jiří Zajíc a Karel Liška.
  Udílení cen 2. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň
  Udílení cen 2. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň; Ing. Karel Liška, hlavní organizátor soutěže.


  Hodnotné věcné ceny vítězům 2. ročníku soutěže věnovala Poštovní spořitelna. Záštitu a finanční podporu poskytli Mgr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje a členové Rady Jihočeského kraje Jiří Netík, Ing. Marie Hrdinová, Ing. František Štangl, MUDr. Vladimír Pavelka; finančně projekt podpořil Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj a Plzeňský kraj.
  Mediální podporu měla soutěž od Českého rozhlasu 2 a serveru Adam.
  Záštitu dále přijali Václav JEHLIČKA, ministr kultury; J.E. Margot KLESTIL-LÖFFLER, velvyslankyně Rakouské spolkové republiky; J.E. Andrej KRAWCZUK, velvyslanec Polské republiky; J.E. Ladislav BALLEK, velvyslanec Slovenské republiky; Ing. Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje; Ing. Antonín SCHÄFER, náměstek hejtmana Libereckého kraje; Ing. Petr BENDL, hejtman Středočeského kraje; RNDr. Miloš VYSTRČIL, hejtman kraje Vysočina; Ing. Pavel BRADÍK, hejtman Královehradeckého kraje; Ing. Stanislav JURÁNEK, hejtman Jihomoravského kraje; Marie MÁLKOVÁ, radní Pardubického kraje; Bc. Miloslav MACELA, radní Pardubického kraje; MUDr. Petr ZIMMERMANN, hejtman Plzeňského kraje; PhDr. Jaroslava WENIGEROVÁ, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje; Ing. Pavel Horák, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

  foto Michala K. Rocmanová a archiv soutěže

  #mavlast

  Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast

  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.

  Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

  Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

  Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


  #mavlast