pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ostatní

     QR kód této stránky ->

V čele ČRDM stanul woodcrafter Aleš Sedláček

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 23. 4. 2008 | přečteno 11889

Pavel Trantina, odstupující šéf ČRDM (vlevo), Aleš Sedláček, nově zvolený předseda ČRDM (uprostřed), Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM (vpravo)Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) má od 17. dubna 2008 nového předsedu. Stal se jím woodcrafter Aleš Sedláček – Tokaheya (Liga lesní moudrosti), dosavadní první místopředseda ČRDM. V čele dětské a mládežnické rady vystřídal Pavla Trantinu (Junák – svaz skautů a skautek), odstoupivšího s ohledem na své nové pracovní uplatnění ve státní správě. Aleše Sedláčka zvolilo do nejvyšší funkce ČRDM její 28. valné shromáždění, a to přesvědčivou většinou hlasů odevzdaných v tajném hlasování.

Kandidát na předsedu ČRDM Jiří Let Delegáti a delegátky, zastupující prostřednictvím svých organizací v konečném součtu na 200 000 duší, měli na výběr ze dvou jmen. Vedle Aleše Sedláčka, společného kandidáta devíti členských sdružení ČRDM, kandidoval Pionýr i zahraničního tajemníka svého ústředí (a od podzimu 2007 člena dosavadního představenstva ČRDM) Jiřího Leta. Zatímco dvaadvacetiletý Jiří Let představoval – obrazně řečeno slovy předsedy Pionýra Petra Halady – „nový vítr“, o devět let starší Aleš Sedláček předstupoval před voliče coby spolehlivý garant kontinuity dalšího směřování Rady s jejím dosavadním vývojem. Z 64 odevzdaných hlasů bylo 14 pro Jiřího Leta a 50 pro Aleše Sedláčka.

Nově zvolený předseda ČRDM Aleš Sedláček „Tím možná nejdůležitějším, co cítím jako svoji úlohu, je vykládat pro nás tak samozřejmou věc, jako že jsou tady mladí – a třeba potom i dospělí – lidi, kteří zadarmo odevzdávají svůj volný čas těm druhým, a sdílí přitom jisté výchovné hodnoty. Většina našich sdružení má totiž nastavený určitý svůj výchovný systém, třeba i vzdělávací. Myslím si, že právě to představuje hodnoty, které nám přijdou samozřejmé, ale lidi ´zvenku´ si je třeba vůbec ani neuvědomují. A takové hodnoty stojí za to hlásat, byť nám připadají jako každodenní chleba... Hau,“ zakončil Aleš Sedláček svoji krátkou předvolební řeč. Když pak volební komise spočítala hlasy a její předsedkyně oznámila výsledek, dodal jen: „Je to pro mě velká čest. Budu se učit být předsedou všech.“

Valné shromáždění poté odsouhlasilo, že ČRDM pod jeho vedením bude nadále reprezentovat představenstvo, které navrhl ve složení: 1. místopředseda – Mgr. Jan Cieslar (Junák), místopředseda – Ondřej Šejtka (A-TOM); členové – Pavel Trantina (Junák), Mgr. Ondřej Chobot (ČTU), Ing. Martin Kříž (Zeměpisná společnost Morava + Jihomoravská rada dětí a mládeže, Martin Paclík (Javořice, klub přátel E. T. Setona + Rada dětí a mládeže kraje Vysočina) a Jana Jílková (Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky).

Podpis prohlášení o spolupráci mezi ČRDM a NIDM, vlevo ředitel NIDM Jiří Veverka, vpravo Pavel Trantina. K dalším důležitým bodům programu 28. VS ČRDM patřil úvodní podpis pod  Prohlášení o partnerské spolupráci mezi ČRDM a NIDM (Národní institut dětí a mládeže); dokument signovali Pavel Trantina a ředitel NIDM Jiří Veverka. Dosavadní šéf ČRDM připomněl, že nyní písemně stvrzovaná spolupráce trvá fakticky již od počátků existence Rady. „V průběhu let jsme spolupracovali na mnoha projektech. Příští rok nás čeká velký projekt Klíče pro život, který by měl pomoci nám všem čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu,“ podotkl Pavel Trantina. Spolu s Jiřím Veverkou pak upřesnil, že z hlediska ČRDM má jít o cca 30 milionů korun určených na část projektu, jež se týká vzdělávání dobrovolníků v neziskových organizacích a jeho společenského uznávání.

Zástupce Velkého vozu představil činnost svého sdružení. Přítomní se také vyjádřili k žádostem dvou mládežnických uskupení o přijetí do ČRDM. Výsledek hlasování zní: pražské sdružení Kazimírka nikoli, Velký vůz ano. Výhrady ke Kazimírce, která žádala o přijetí již v r. 2006, nebyly zásadní (Představenstvo ČRDM nyní zaujalo neutrální postoj) a její odmítnutí delegáty VS souvisí spíše s diskusí o pozici krajských rad mládeže v rámci ČRDM, respektive s připravovaným vznikem takového regionálního uskupení v Praze. Jinými slovy: je pravděpodobné, že se Kazimírka pod „střechou“ ČRDM nakonec přece jen ocitne – jako členské sdružení pražské krajské rady dětí a mládeže. Velký vůz je dvaadvacetičlenným sdružením, zaměřeným hlavně na osobnostní rozvoj mladých lidí, většinou prostřednictvím zážitkové pedagogiky.

Volba předsedy ČRDM proběhla klidně... Valné shromáždění rovněž rozhodovalo o tzv. pilném návrhu, který za své domovské Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (SHČMS) přednesla jménem několika členských spolků Rady (SHČMS, Pionýr, Duha) Monika Homolková-Němečková, jež zároveň požádala o jeho projednání ještě před volbou nového předsedy ČRDM. Předkladatelé navrhli mimořádné ocenění deseti konkrétních osobností cenou ČRDM „Přístav“ u příležitosti jubilejního, desátého výročí založení Rady. „Návrh je citlivý, společenský důležitý a hasiči (početně nejsilnější organizace v ČRDM, pozn.) za ním velmi stojí,“ zdůraznila Monika Homolková-Němečková. Debata o návrhu a následné hlasování o něm mu dalo zelenou; delegáti se však už neshodli na tom, kdy a kde přesně mají být mimořádné ceny předány. Tuto okolnost má tudíž vyřešit na svém prvním jednání nové Představenstvo ČRDM.

...voliči se usmívali... Zazněly také závěrečné informace o činnosti toho odstupujícího. S připraveným projektem právního servisu, který má ČRDM poskytovat svým členským sdružením prostřednictvím jednoho z nich – ELSA, sdružení studentů práv ČR – seznámil přítomné Ondřej Šejtka. Vysvětlil, že v rámci ELSA fungují čtyři lokální skupiny, k nimž bude ČRDM směrovat dotazy od sdružení; poněvadž studenti budou řešit poptávané právní problémy s pomocí svých profesorů, budou odpovědi ELSA na ně relevantní, poznamenal Ondřej Šejtka. Ředitelka Kanceláře ČRDM Michaela Přílepková v této souvislosti ještě doplnila, že letos bude vydána reedice příručky představující právní minimum pro vedoucí dětských kolektivů a že část nákladu bude pro členská sdružení k mání zdarma.

...a nakonec volební komise posčítala hlasy. O přípravě na české předsednictví v Radě EU (týká se první poloviny příštího roku, pozn.) z pohledu ČRDM referoval Jiří Let. Ve spolupráci ministerstva školství s NIDM, Národní agenturou Mládež, ČRDM a středisky volného času vznikla pracovní skupina, která připravuje ke zmíněnému předsednictví kampaň – v ČR mají proběhnout tři velké akce týkající se dětí a mládeže. První z nich je Konference o mládeži v březnu 2009, která by se měla věnovat především tématu dobrovolnictví. Druhou je tzv. Youth Eventh, setkání zástupců rad mládeže, respektive mladých lidí z celé Evropy, které by se mělo věnovat vyhodnocení evropské spolupráce v oblasti mládeže a diskuse o uznávání neformálního vzdělávání. Třetí akcí je setkání ředitelů ministerských odborů dětí a mládeže evropských zemí. „Mimo toto všechno připravujeme neformální kampaň k předsednictví, v jejímž rámci půjde o propagaci významných akcí členských sdružení ČRDM,“ informoval Jiří Let.

Mandát delegáta na Valném shromáždění ČRDM Tomáš Novotný (A-TOM) za pracovní skupinu Stát stručně rekapituloval výsledky jejího diskrétního lobbování za zájmy dětských a mládežnických spolků. Vypíchl mj., že se podařilo odvrátit hrozící uzákonění (z pohledu dětských sdružení nesmyslně) povinného přílepku „o.s.“ k názvům všech občanských sdružení, i s jeho předpokládaným destruktivním dopadem na administrativu, potažmo finance mládežnických organizací. S ohledem na potřeby a možnosti dětských táborů „dobře dopadl“ i zákon o odpadních vodách. Tomáš Novotný dále seznámil přítomné i s dvěma aktuálně rozpracovanými „kauzami“.

Na volební shromáždění České rady dětí a mládeže se sjeli zástupci členských sdružení v hojném počtu. Valné shromáždění taktéž schválilo výroční zprávu a zprávu o hospodaření ČRDM za rok 2007, stejně jako návrh rozpočtu pro rok 2008. Aleš Sedláček jakožto šéf letošní Bambiriády přiblížil některá její námětová východiska, priority a stav příprav, Pavel Trantina představil úvodní pracovní materiál k možným změnám stanov ČRDM a Martin Paclík přiblížil záměr ve všech krajích zavést a sjednotit systém lokalizace tábořišť. Od mapování táborů, respektive zanášení jejich souřadnic do digitální mapy si tvůrci projektu slibují jednak zjednodušení oznamovacích formalit, a jednak zvýšení bezpečnosti táborů díky možnosti rychlého a přesného zásahu složek integrovaného záchranného systému v případě náhlé potřeby (povodeň, vichřice apod.). O eventuálním koordinovaném sběru a uchovávání takto citlivých údajů se má na půdě ČRDM nicméně ještě vést podrobná diskuse; zástupci některých spolků (tomíci, skauti, Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP) se k projektu staví se zdrženlivou opatrností a poukazují na možný únik dat do nepovolaných rukou. Diskuse, která se (nejen) k tomuto tématu mezi delegáty VS ČRDM vedla, mimoděk potvrdila slova nového předsedy Rady: „Myslím si, že v té různosti našich sdružení jde tady všem o společné věci.“

crdm Závěrem je třeba konstatovat, že průběh celého jednání vrcholného orgánu ČRDM včetně volby samé byl nejen regulérní, ale i korektní. O volební 28. valné shromáždění byl patrně historicky největší zájem – takový, že jindy obvyklou obavu o usnášeníschopnost svolávaného pléna rychle vystřídala starost o to, aby si všichni příchozí měli kam sednout…vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 704x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+