pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ČLÁNKY

     QR kód této stránky ->

ČRDM se zaměřila na osvětu (nejen) rodičů, prevenci zneužívání dětí a evropskou kampaň

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 2. 9. 2008 | přečteno 7684

Na tiskové konferenci k zahájení nového školního roku (zleva: pracovník Odboru pro mládež MŠMT Tomáš Kubík, předseda ČRDM Aleš Sedláček a vedoucí projektu „Nás se to týká“ Jiří Zajíc)Osvěta (nejen) rodičů, prevence sexuálního zneužívání dětí na akcích dětských sdružení a kampaň zaměřená na mládež v souvislosti s blížícím se předsednictvím České republiky Radě Evropské unie – tato tři témata dominovala tiskové konferenci, uspořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) 29. srpna 2008. Na setkání s novináři u příležitosti zahájení nového školního roku několikrát zaznělo, jak důležité je, aby rodiče věnovali dostatečnou pozornost nejen školním výsledkům svých ratolestí, ale také tomu, co děti dělají ve svém volném čase.

Předseda České rady dětí a mládeže(ČRDM)  Aleš Sedláček v rozhovoru pro Českou televizi„Žádný rodič nemůže žít v iluzi, že se zřekne odpovědnosti za své dítě, pakliže ho někam umístí. Nikdy tomu tak není,“ prohlásil předseda ČRDM Aleš Sedláček. Rodič, který se o své dítě nebude zajímat, podle něj vždy ponese určité riziko, že jeho dítě může být nějakým způsobem zneužito - což se pochopitelně nemusí zdaleka týkat jen dětského sdružení. Předseda České rady dětí a mládeže(ČRDM)  Aleš Sedláček v rozhovoru pro Českou televiziVklad v podobě skutečného zájmu rodičů o mimoškolní program jejich dětí a aktivní zapojení se do práce dětského sdružení, oddílu či klubu se rodičům vrátí. „To není v důsledku dobré jen pro ně a pro jejich pocit, že dítě je v dobrých rukou. Právě vytvoření onoho magického trojúhelníku rodič-dítě-vedoucí oddílu může položit základ třeba celoživotního přátelství dítěte a jeho kamarádů v oddíle, ale může i „zatáhnout“ jeho rodiče do skupiny, která se v daném oddíle dlouhodobě angažuje,“ nastínil Aleš Sedláček.

crdmUvedený apel na rodiče je jen jedním z řady podnětů, které mohou zájemci nalézt v inovované a rozšířené verzi Devatera rad ČRDM pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit, zveřejněné na internetovém serveru www.crdm.cz. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti, Respektujte individualitu dítěte, Naslouchejte svému dítěti, Zásadně důležitá je dobrá parta, znějí nadpisy některých pasáží Devatera. Rada s pořadovým číslem sedm pak vybízí čtenáře osvětového dokumentu: Buďte dobře informovanými rodiči. Její důležitost ozřejmil nový projekt ČRDM nazvaný Nás se to týká, zaměřený na prevenci sexuálního zneužívání dětí na akcích pořádaných dětským sdružením.

Jak Aleš Sedláček předeslal, impulsem k uchopení zmíněného tématu se stala účast zástupců ČRDM na oslavách 60 let činnosti Bavorského kruhu mládeže. (Bavorsko má s ČR některé shodné rysy; odpovídají si například počtem obyvatel a rozlohou, méně už tradicí spolkové činnosti.) Vzhledem k tomu, že se bavorští kolegové začali aktivně zabývat prevencí sexuálního zneužívání dětí a představili již své dílčí úspěchy v této oblasti, vedení ČRDM se rozhodlo jejich zkušeností využít a zohlednit je ve svém novém projektu.

Vedoucí projektu „Nás se to týká“ Mgr. Jiří Zajíc popisuje jeho podstatu zpravodajce České tiskové kancelářeNa tiskové konferenci projekt zevrubně představil a do kontextu zasadil jeho vedoucí Jiří Zajíc. Úvodem konstatoval, že od roku 1990 dochází v ČR zhruba k tisícovce případů sexuálního zneužití dětí ročně. „Představa veřejnosti je zpravidla taková, že ti největší sexuální kriminálníci jsou mezi učiteli a vedoucími, čili mezi těmi, kteří se setkávají s dětmi při své speciální činnosti. Přesná data říkají úplný opak: naprosto nejčastější případ sexuálního zneužití dítěte se stane v rámci rodiny,“ řekl Jiří Zajíc. Upřesnil, že nejčastějšími pachateli jsou nevlastní otcové, případně druzi či nápadníci matky zneužitého dítěte (zhruba 750 z oné tisícovky případů se týká děvčátek). „Na jednu stranu to určitě nejsou vedoucí našich sdružení a táborů, kteří by tady měli prim, na druhou stranu jsme si dobře vědomi toho, že k takovým situacím dochází,“ podotkl vedoucí projektu Nás se to týká. Podle něj se každoročně objeví jeden, dva takové případy. Jiří Zajíc podtrhl, že v dětských a mládežnických sdruženích, navštěvovaných statisíci dětí, pracují desetitisíce dobrovolníků. Témata, s nimiž počátkem nového školního roku 2008/2009 ČRDM přichází, novináře zaujala.„Čili, v té celkové české situaci je to jen malé procento, nicméně nám to dělá velkou starost,“ dodal. Preventivní projekt má jednak pro děti snížit riziko sexuálního zneužití, a jednak dát veřejnosti jasný signál, respektive výzvu ke spolupráci. „Protože ochrana před zneužíváním je celospolečenský problém. Je potřeba, aby si společnost uvědomila, že všichni, kteří mají na těch dětech zájem, na tom musí participovat. Rodiče v první řadě,“ dodal Jiří Zajíc.

Poukázal přitom na výzkum, který si u společnosti Median zadali skauti. Rodiče v něm odpovídali na otázku, co jim v souvislosti s jejich dětmi dělá největší starost; více než dvě třetiny dotázaných uvedly, že je to nedostatek času na děti. Témata, s nimiž počátkem nového školního roku 2008/2009 ČRDM přichází, novináře zaujala.„To je varující a daleko přesahující problematiku sexuálního zneužívání, ale ukazuje to, v jaké realitě ty děti existují,“ okomentoval tento údaj Jiří Zajíc. Druhou nejfrekventovanější rodičovskou obavou je, že se dítě „chytne“ špatné party. „Rodiče si nedostatečně uvědomují, že hrozba špatné party se řeší tím, že se včas vytvoří podmínky pro to, aby dítě mohlo být v partě dobré. A to daleko dřív, než se v pubertě té špatné party chytí,“ poznamenal vedoucí projektu Nás se to týká.

Jedním z jeho hlavních strategických záměrů je tedy získat zájem veřejnosti a spolupráci rodičů. Na straně dobrovolníků a vedoucích dětských a mládežnických spolků a organizací má zase jít o dlouhodobou systematickou činnost konzultovanou s odborníky (spolupráci přislíbil mj. prof. Petr Weiss). Projekt, inspirovaný bavorskou zkušeností, počítá s vyškolením koordinátorů v dětských a mládežnických organizacích. „Jsem přesvědčen, že ve sdruženích dětí a mládeže bude o tuto nabídku ČRDM zájem, a že v dohledné době – i prostřednictvím seminářů, z nichž první tři se chystají už na podzim – se setkáme s lidmi, kteří by ve svých sdruženích tuto roli (koordinátorů prevence sexuálního zneužívání dětí) mohli hrát,“ uzavřel Jiří Zajíc.

Logo kampaně Evropa mladýma očimaTřetím bodem tiskové konference byla kampaň nazvaná Evropa mladýma očima, s níž novináře seznámil pracovník odboru pro mládež MŠMT Tomáš Kubík. Připomněl, že ČR převezme v době od 1. 1. do 30. 6. 2009 pomyslné žezlo předsednictví v Radě EU od Francie a že do českého předsednictví bylo zahrnuto i téma „Mládež“. Ministerstvo školství proto považuje za vhodné, aby kromě oficiálních akcí, které budou v rámci předsednictví probíhat, se objevily také akce doprovodné, jež budou šířit nosné myšlenky dál a zprostředkovávat je široké veřejnosti. K doprovodným akcím má být zařazena známá Bambiriáda a již zmíněná kampaň Evropa mladýma očima. Pod mottem „Jedeme v tom společně“ ji organizuje MŠMT ve spolupráci s ČRDM, Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) a Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže. „Mezi myšlenkami, které bychom chtěli šířit, bude také myšlenka tvořivosti, a to z toho důvodu, že příští rok bude Evropským rokem kreativity a inovací,“ podotkl Tomáš Kubík. Kampaň by podle něj měla obsahovat akce organizované nestátními neziskovými organizacemi, školami i školskými zařízeními pro zájmové vzdělávaní; půjde o akce tradiční i speciální (na počest a podporu českého předsednictví Radě EU), celorepublikové i lokální – všechny ovšem s určitým vztahem k EU.

Pracovník ministerského odboru pro mládež Bc. Tomáš Kubík odpovídá na otázky reportérek Českého rozhlasu a RadiožurnáluSubjekty, které by se chtěly do kampaně zapojit, musí proto nejprve své projekty přihlásit do výběrového řízení. Motivací jim přitom může být jednak příslib medializace vybraných projektů, a jednak možnost získat grant. „Doporučujeme, aby sdružení žádala o částku ve výši 20 000 až 100 000 korun,“ upřesnil Tomáš Kubík. První fáze kampaně proběhne nyní, na podzim; sdružení se do ní mohla přihlásit do 15. srpna a přibližně v půli září se dozvědí, zda uspěla a jejich projekty byly vybrány a zařazeny do kampaně. „Překvapil nás velký zájem, protože se přihlásilo více než padesát projektů od třiceti různých subjektů,“ řekl pracovník ministerstva školství. Dodal, že uzávěrka přihlášek na příští rok bude 15. listopadu. Více o kampani se lze dozvědět na internetové stránce www.msmt.cz/mladez/predsednictvi. Součástí kampaně budou i internetové stránky www.evropamladymaocima.cz, které budou spuštěny v půli září.vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 589x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+