pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: pozvánky

     QR kód této stránky ->

Pedagogické muzeum otevře 12. února 2009 novou stálou expozici

Autor: Tisková zpráva - MŠMT, Tomáš Bouška | zařazeno: 6. 2. 2009 | zařadil/a: -mkr- | přečteno 16716

Pedagogické muzeum Jana Ámose Komenského v PrazePedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze zpřístupní veřejnosti ve čtvrtek 12. února novou stálou expozici s názvem „Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“. Prezentace této nové výstavy je jednou z oficiálních doprovodných akcí u příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Nová expozice je první a jedinou výstavou u nás, která shrnuje dějiny školství, učitelství a vzdělanosti od jejich středověkých počátků až po současnost. „Výstava je rozdělena do dvanácti oddílů, které na sebe volně navazují. Jádro jednotlivých tematických celků tvoří tabule s texty charakterizujícími vzdělanost v dané době. Velký důraz ale klademe i na vizuální složku, hodně pracujeme s obrázky, fotografiemi, případně mapami a grafikou," říká ke koncepci výstavy ředitelka muzea PhDr. Markéta Pánková.

Slavnostní otevření pro zvané hosty a novináře se koná ve středu 11. února v 15:00 hodin ve společenském sále muzea (2. patro), pro veřejnost bude výstava otevřena od 12. února 2009.

Obsah expozice je návštěvníkům přiblížen interaktivním způsobem s využitím výtvarných a hudebních prvků, oddíl věnovaný J. A. Komenskému je doplněn počítačovým informačním systémem, s jehož pomocí si návštěvník může rozšířit svoje znalosti o této osobnosti. Výjimečnost nové expozice spočívá mimo jiné i v tom, že návštěvníka nenutí procházet celou expozici. „Nechceme návštěvníka znásilňovat tím, že musí něco přečíst, někam zajít. Všech dvanáct částí na sebe sice volně navazuje a vzájemně se prostupuje, zároveň ale můžou fungovat jako samostatné celky. Každý si může vybrat, co ho zajímá," říká ředitelka Markéta Pánková.

Podstatnou část výstavy tvoří trojrozměrné exponáty, mezi nejvzácnější patří staré tisky z archivu muzea, např. osmijazyčný slovník z roku 1585 a některé Komenského spisy ze 17. století (mezi nimi třeba Orbis pictus, Janua linguarum reserata či Vestibulum). Originály těchto tisků budou vystaveny pouze do června, poté budou z důvodu jejich ochrany nahrazeny faksimiliemi.

Vzhledem k tomu, že pražské muzeum J. A. Komenského je rezortním muzeem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, seznamuje výstava nejen s dějinami, ale i současným českým školstvím. V tomto oddíle najdou poučení nejen lidé, kteří už mají školu delší dobu za sebou, ale třeba i cizinci, kteří toho o naší vzdělávací soustavě příliš nevědí.

Stálou expozici budou průběžně doplňovat krátkodobé výstavy v přízemí muzea. Jako první to bude fotografická tvorba Františka Chrástka, umělce z Uherskobrodska - kraje Komenského. Koncem května přijde na řadu výstava o historii vyučování dějepisu Stalo se v zemi české, na prosinec muzeum chystá výstavu Jakub Jan Ryba nejen jako autor České mše vánoční.

Stálá expozice je kolektivním dílem odborných pracovníků Pedagogického muzea J. A. Komenského vedených PhDr. Markétou Pánkovou, na její koncepci spolupracovali přední odborníci na dějiny pedagogiky z různých univerzitních pracovišť i Akademie věd.

Výstava je doprovodnou akcí předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, koná se v rámci Partnerství hl. města Prahy a pod záštitou České komise pro UNESCO.

O muzeu J. A. Komenského v Praze:

Muzeum vzniklo v roce 1892 jako výraz snahy českých učitelů o uchování a dokumentování historických tradic českého školství a pedagogiky. Patří mezi nejstarší muzea v České republice. Od roku 1991 je státním rezortním muzeem Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR. Je významným badatelským a dokumentačním centrem orientovaným na dějiny českého školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz Jana Amose Komenského.

Sídlo muzea:
Od roku 1996 je sídlem muzea Dům U Zlatého slunce (Valdštejnská 20) a Dům u Zlatého šífu (Valdštejnská 18). Oba domy, jejichž původ se datuje koncem 14. století, byly několikrát přestavovány, naposledy klasicistně v 18. století. Historická podoba domů je zachycena např. na Huberově panoramatu nebo na známém Langweilově modelu Prahy. K nejvýznamnějším majitelům obou domů patřil tzv. stříbrný komorník Rudolfa II. Havel Oberšvender, který opatroval císařovo stříbrné nádobí.

Tematické okruhy stálé expozice:
• Počátky křesťanské vzdělanosti (9. - 14. století)
• Pražská univerzita a její mezinárodní význam (2. pol. 14. století - počátek 15. století)
• Zlatý věk humanismu (15. - 16. století)
• Zrod moderní pedagogiky (15. - 17. století)
• Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. - 1. pol. 18. století.)
• Odkaz J. A. Komenského (1592 - 1670) světu - vzdělávání pro všechny
• Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století)
• Vzdělávání novodobého národa (přelom 18. a 19. století)
• Tradice české vzdělanosti v 19 století
• Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigua Masaryka (1918 - 1938)
• Vzdělanost a totalita (1938 - 1989)
• Demokracie a pluralita ve vzdělávání (současnost)

Expozici pod vedením PhDr. Markéty Pánkové vytvořili:
Mgr. Jana Bartošová, Mgr. Magdaléna Faltusová, Mgr. Kateřina Hrdličková, Ing. Svatava Chocholová, Mgr. Marie Chrobáková, Alena Matyášová, Ing. Eva Rezková, PhDr. Eduard Šimek, CSc., Petr Šolar, Mgr. Magdaléna Šustová

Vědecká spolupráce:
Mgr. Kateřina Čadková (Univerzita Pardubice), PhDr. František Hýbl (Muzeum Komenského v Přerově), prof. PhDr. Milena Lenderová, DrSc. (Univerzita Pardubice), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Akademie věd ČR), PhDr. Markéta Pánková (Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze), PhDr. Eduard Šimek, CSc. (Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze).

Záštita České komise pro UNESCO.
Partnerství hlavního města Prahy.
Výstava je doprovodnou akcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR během českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Kontakt:
Pedagogické muzeum J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1 - Malá Strana (tram 22)
e-mail: pedagog@pmjak.cz

Tomáš Bouška
tiskový mluvčí MŠMT pro CZ PRES
tomas.bouska@msmt.cz
www.msmt.czSouvisející články:
Finanční pomoc studentům je nezbytná - 11.12.2009
Situace absolventů škol na trhu práce se zhoršuje, podle analýzy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nezaměstnaných absolventů přibývá - 10.12.2009
Analýza: Potřebujeme více kvalifikovaných učitelů. Evropské peníze z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pomohou - 05.12.2009
Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených chřipkovou epidemií - 03.12.2009
Miliardy z OP VaVpI již putují konkrétním vysokým školám a výzkumných institucím - 29.11.2009
Dvanáct expertů pro reformu - 20.11.2009
Týdeník ŠKOLSTVÍ: rozhovor "Evropské peníze do každé základní školy" s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavou Kopicovou - 09.11.2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje střední školy o aktuálním stavu příprav nové maturitní zkoušky - 18.10.2009
Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Podívejte se, jak dopadlo skóre názorů - 11.09.2009
Ministerstvo školství zahájilo školní rok 2009/2010 - 08.09.2009
Novou náměstkyní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové bude expertka Světové banky Jana Matesová - 07.09.2009
Projev ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové k učitelům a žákům na začátek nového školního roku – 1. září 2009 - 01.09.2009
Školní rok 2009/2010 začal – a kdy budou prázdniny? - 23.08.2009
Generálka státních maturit se odkládá - ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová rozhodla o odložení generálky na leden 2010 - 21.08.2009
Konec českého předsednictví. Co přineslo na poli vzdělávání, shrnuje obšírná zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - 03.07.2009
Letní prázdniny začnou ve středu 1. července 2009! Školní vyučování končí v úterý 30. června 2009 - 27.06.2009
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová nevidí důvod k dalšímu, v pořadí už druhému odkladu státní maturity - 23.06.2009
Stalo se v zemi české... aneb Jak se učil dějepis od 16. století do současnosti - výstava - 07.06.2009
Ministryně školství Kopicová: Rada pro konkurenceschopnost naplnila priority českého předsednictví - 05.06.2009
Pojízdná laboratoř „nanoTruck“ je již v Praze, veřejnosti se představí 3. června 2009 - 02.06.2009
MŠMT je proti krácení dotací soukromým středním školám - 21.05.2009
Smyslem udílení Ceny Milady Paulové je vyzdvihnout práci českých badatelek; letos ji získala prof. Milena Rychnovská - 21.05.2009
V ČR se uskutečnila iniciativa Zpátky do škol - 19.05.2009
Rada ministrů schválila hodnocení evropské spolupráce v oblasti mládeže - 16.05.2009
Miroslava Kopicová – nová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy - 09.05.2009
Dopis ministra všem pracovnicím a pracovníkům ve školství - 09.05.2009
Ministr Liška získal zpátky 614 milionů pro školství, určených především na mzdy - 08.05.2009
Škola pro 21. století – to je název akčního plánu MŠMT, který zohlední rozvoj moderních technologií ve školství - 30.04.2009
Ministr Liška zahájil ministerskou konferenci v belgické Lovani - jedná se o vysokém školství - 29.04.2009
Výchova k občanství je celospolečenskou prioritou, která potřebuje ucelený koncepční přístup, cílenou finanční podporu a oborovou přípravu učitelů - 22.04.2009
Novinky.cz: Čeští studenti začnou používat miniaturní notebooky místo těžkých sešitů - 20.04.2009
Publikace Jan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání - 13.04.2009
V Praze proběhla vlajková konference českého předsednictví v oblasti vzdělávání - 08.04.2009
Nejlepší mladí němčináři se sjedou z celé republiky v Goethe-Institutu v Praze - 30.03.2009
Ministři EU se shodli, že chtějí investovat do výzkumu a vývoje - 06.03.2009
Mladí lidé mohou pomoci řešení ekonomické krize - 18.02.2009
Ondřej Liška v čele Rady ministrů: Spolupráce a investice do vzdělávání - 18.02.2009
MŠMT se vyjádřilo k informacím o finančních prostředcích na platy pedagogů v roce 2009 - 06.02.2009
Organizace, které jsou oprávněné školit hlavní vedoucí dětských táborů nebo pořádat kurzy pro pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase na rok 2009 - 27.01.2009
Program na podporu činnosti neziskovek v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - 07.01.2009
Přehled projektů nestátních neziskových organizací nezařazených - 07.01.2009
Jarní prázdniny 2009 - kdy budou v kterém kraji? - 06.01.2009


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+