Z návštěvy papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi 27. - 28. září 2009 Setkání se Svatým otcem pro mě začalo už v neděli 27. září, kdy jsem v podvečer přijela do Staré Boleslavi. Nejdříve jsem zamířila do základní školy, kde se nacházela hlavní recepce. Vyzvedla jsem si místenku na pondělní papežskou bohoslužbu a pozdravila přátele. Jelikož jsem v Boleslavi nocovala, moje další kroky vedly do stanového městečka, kde jsem postavila stan. Tam už se to hemžilo lidmi a nově postavenými příbytky.

  Z návštěvy papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi 27. - 28. září 2009 Před půl osmou jsem zamířila na Mariánské náměstí, kde už stálo pódium a několik stovek mladých. Večerem nás provázela hudební skupina Credenc a moderátoři Magda s Karlem. Na programu byly scénky k zamyšlení i pobavení, ale i osobní svědectví o životě s Bohem. Na závěr programu jsme se mohli zamyslet nad svým životem při nočním bdění. Celé náměstí bylo osvětleno svíčkami, které každý svíral v rukou. Před námi byla krátká noc, kterou mnozí strávili spánkem, ale i povídáním, či rozjímáním.

  Z návštěvy papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi 27. - 28. září 2009 Od čtvrté hodiny ranní se už první účastníci mše s Benediktem XVI. odebírali do svých sektorů. Já jsem vstávala v šest hodin. Měla jsem tu čest prožívat mši svatou ve VIP sektoru, kam jsem s kamarádkou zamířila. Před vstupem do sektoru jsme museli projít bezpečnostní kontrolou, poté jsme už zaujali svoje místa na židličkách.

  Z návštěvy papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi 27. - 28. září 2009 Do bohoslužby zbývaly asi ještě tři hodiny, které jsem trávila povídáním s přáteli a sledováním dění na pódiu. I ráno byl pro všechny účastníky nachystán program, který nás připravoval na chvíle se Svatým otcem. Po deváté hodině jsme mohli na obrazovkách sledovat příjezd papeže do Staré Boleslavi. Nejdříve navštívil baziliku s ostatky sv. Václava, poté již projížděl Boleslaví a mířil na louku, kde na něj čekalo asi padesát tisíc poutníků. Z návštěvy papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi 27. - 28. září 2009Benedikt XVI. ve svém papamobilu projížděl mezi sektory a ve vzduchu byla cítit a slyšet neuvěřitelná radost a nadšení.

  I já jsem prožívala krásné chvíle a velice jsem se na mši svatou těšila. Následující dvě hodiny moje očekávání potvrdily. Toto dopoledne pro mě znamenalo jeden z nejhezčích zážitků, které jsem si ze setkání s Benediktem XVI. mohla odnést.

  Foto Marie Uhrová, Hynek Spáčil, Dominik David

  Autor