pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ČLÁNKY

     QR kód této stránky ->

Agnes vyhlásilo nejlepší výroční zprávu a internetové stránky neziskového sektoru roku 2009

Autor: Lucie Celbová | zařazeno: 13. 10. 2009 | přečteno 9137

V jedné z kategorií letošního ročníku soutěže Být vidět se vyhlašovala Nejlepší výroční zpráva 2008Občanské sdružení Agnes jako již tradičně i letos vyhlásilo další ročník soutěžeBýt vidět“, která je zaměřena na oblast PR v neziskových organizacích. České NNO tak mezi sebou v roce 2009 soupeřily v kategoriích Nejlepší výroční zpráva, Nejlepší internetové stránky a Náš příběh (tedy Nejlepší fotopříběh). Letos sdružení Agnes v rámci této soutěže založilo také Síň slávy. Ceny v rámci uvedených kategorií si tentokrát odnesli zástupci organizací Ratolest Brno, Dlouhá cesta, o. s. 7.65, Dobrý skutek a Domov Sue Ryder. Soutěž „Být vidět“ na české scéně existuje již deset let.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Být vidět 2009 se uskutečnilo 1. října tohoto roku ve fair-trade kavárně Mamacoffee v pražské Vodičkově ulici. Setkání moderovala Irena Peková z občanského sdružení Agnes, jež celou tuto akci zorganizovalo. Úvodního slova programu se ujal ředitel tohoto sdružení Jiří Ježek. Dle jeho slov se pro Agnes stává výběr nejlepší výroční zprávy rok od roku stále větším oříškem. Výroční zprávy českých neziskových organizací jsou totiž každým rokem lepší a lepší. Mnoho výročních zpráv neziskových organizací dosahuje svým zpracováním již téměř profesionální úrovně. Jejich tvůrci si stále více uvědomují, k čemu má taková výroční zpráva sloužit.

Ředitel občanského sdružení Agnes Jiří Ježek s výroční zprávou o. s. Centrum pro integraci cizincůNeziskové organizace dokázaly, že umí pracovat profesionálně. Úroveň příspěvků je samozřejmě různá, ale až na výjimky se jedná o esteticky i informačně zvládnuté nástroje PR“ řekl Jiří Ježek. K tomuto bodu ještě dodal: „Neziskové organizace pochopily, že prostřednictvím těchto nástrojů mají šanci zaujmout a efektivně oslovit jak potenciální dárce, tak své klienty i širokou veřejnost. Řada z nich proto spolupracuje s odborníky, zejména s grafickými studii, kvalitními tiskárnami i internetovými profesionály. Na výsledcích je to vidět a myslím si, že by obstály i v porovnání s podobnými produkty z komerční sféry.

V letošním roce porota hodnotila zaslané příspěvky především z hlediska jejich obsahu, ne už tedy tolik z hlediska vzhledu. Vzhled, resp. design a grafika, těchto výročních zpráv se již vyšplhal na tak vysokou úroveň, že by nárok na ocenění měly snad téměř všechny zúčastněné organizace. Proto se členové hodnotící komise zaměřili spíše na posuzování výročních zpráv po stránce obsahové. Zabývali se tedy hlavně celkovou úrovní, hloubkou, nápaditostí a rozmanitostí textu. Jiří Ježek zdůraznil, že text výroční zprávy by měl být především srozumitelný. Upozornil také na skutečnost, že některé „výročky“ zaslané do soutěže Být vidět 2009 byly psány dosti úředním jazykem. Pro čtenáře jsou pak takovéto texty leckdy málo atraktivní.

Přítomnému publiku bylo po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Být vidět 2009 umožněno nahlédnout do přihlášených výročních zprávV porotě hodnotící výroční zprávy zasedly kromě Jiřího Ježka také dvě ženy, které se již několik let věnují práci v neziskových organizacích. Jako první se publiku představila Markéta Krauzová, která v současné době působí v oblasti fundraisingu. Poté ji doplnila ekonomka Marcela Hroncová. Markéta Krauzová konstatovala, že letos porota ocenila především práci těch neziskových organizací, na jejichž výročních zprávách bylo vidět, že je tato práce bavila a že se tvorbě výroční zprávy opravdu náležitě věnovaly. Dále uvedla, že pro výběr vítěze v této soutěži není rozhodující objem financí, které jsou do výroby výroční zprávy investované. Jinak řečeno – nezvítězily výroční zprávy, jejichž výroba byla na první pohled nejnákladnější. Marcela Hroncová přítomným sdělila, že strhávala body za špatné zpracování finančních a účetních záležitostí. Zdůraznila, že v části výroční zprávy týkající se této oblasti, je důležité vypsat cenu daného projektu a přidat informaci, z jakých zdrojů byl tento projekt financován. Výroční zpráva by také dle jejího doporučení měla správně obsahovat i přílohu k účetní uzávěrce a příslušný komentář. Jiří Ježek ještě dodal, že on se při hodnocení výročních zpráv zabýval mimo jiné také etikou přihlášených organizací.

V kategorii Nejlepší výroční zpráva 2009 se tedy na třetím místě nakonec umístila Armáda spásy ČR. Druhé místo obsadilo Občanské sdružení Prostor z Kolína. A na stupínku vítězů stanuli zástupci sdružení Ratolest Brno, jejichž výroční zpráva porotce upoutala především svým roztomilým provedením. Výtvarník, který svými díly publikaci vyzdobil, prý pojal kresby opravdu rozšafně. Porotu upoutal i fakt, že výherce má všechny své PR materiály stylově sjednocené. Mezi organizacemi, které se soutěže Být vidět 2009 v kategorii Výroční zpráva zúčastnily, byla letos poprvé i Česká rada dětí a mládeže. V žebříčku úspěšnosti se z 68 přihlášených ocitla přesně v půli. Občanské sdružení Agnes se rozhodlo tento rok vyhlásit i zvláštní cenu za mimořádnou citlivost při zpracování tématu. Toto ocenění porota předala občanskému sdružení Dlouhá cesta, jež se zabývá pomocí rodičům, kteří přišli o své děti.

Moderátorka večera, Irena Peková z občanského sdružení Agnes, představila přítomnému publiku fotopříběh nazvaný Jeden den s modelkou V kategorii Náš příběh soutěžily neziskové organizace s fotografiemi ze své činnosti poskládanými do „fotopříběhů“. Třetí místo obsadila Diakonie ČCE – středisko Cesta s dílem nazvaným Jeden den s modelkou. Středisko Cesta se věnuje péči o zdravotně postižené osoby. Jedna taková tělesně postižená, mladá dívka odmalička snila o tom, že by se chtěla stát modelkou. Tento sen se jí alespoň na jeden den prostřednictvím soutěže Být vidět 2009 a fotografů splnil. Stala se na jeden den fotomodelkou… Druhé místo získala obecně prospěšná společnost Rytmus Benešov. Fotopříběh zaslaný do soutěže jeho zástupci se týkal problematického hledání a nalezení vhodného zaměstnání. Tento fotoseriál vznikal po dobu dvou let. První místo nakonec obsadilo občanské sdružení 7.65 z Liberce, které představilo černobílá díla amatérských fotografů. Jednalo se o fotografie zachycující činnost občanského sdružení Chytrá horákyně. Porotci v tomto případě už nehodnotili tolik příběh, ale ocenili hlavně kvalitu fotografií a také příkladnou spolupráci neziskových organizací.

Výsledky kategorie Nejlepší internetové stránky 2009 vyhlásil Petr Ocásek z firmy Beneta.cz, jež se zabývá tvorbou internetových stránek. Z pozice takovéto společnosti převzala již podruhé post odborného garanta této kategorie. Zároveň se podruhé stala také partnerem celé soutěže Být vidět. Internetové stránky neziskových organizací se dle Petra Ocáska stále více blíží profesionalitě firemních webů. Téměř všechny weby přihlášené do soutěže splňovaly příslušná kritéria. Celkové výsledky kategorie Nejlepší internetové stránky 2009 jsou tedy následující. Třetí místo získala organizace Mamma Help, na druhém místě se umístila Nadace Charty 77 a cenu za první místo převzali zástupci Domova Sue Ryder. Odborníci, kteří tuto kategorii hodnotili, sdělili zástupcům neziskových organizací mimo jiné i několik rad týkajících se tvorby webů. Připomněli, že existují i jisté návrhové vzory, které mohou pomoci se v této problematice lépe zorientovat. Vyplatí se také používat jednoduché a výstižné názvy jednotlivých rubrik. Důležité je dbát i na to, aby v rubrice Aktuality byly pravidelně umisťovány nové informace. Poslední aktualita by tedy měla být alespoň z právě probíhajícího měsíce. U každé aktuality je rovněž velmi důležité datum jejího vložení na internetové stránky. Na internetových stránkách sdružení Agnes může každá organizace přihlášená do této kategorie nalézt ke svému přihlášenému webu komentář porotců.

V rámci kategorie Nejlepší internetové stránky neziskových organizací 2009 probíhala také druhá soutěž, ve které weby NNO hodnotila veřejnost. Třetí místo v této kategorii tak získal Domov Sue Ryder. Druhé místo převzalo Centrum Mateřídouška. Prvním místem se může pochlubit občanské sdružení Dobrý skutek.

Do Síně slávy v roce 2009 vstoupilo občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců se svými vskutku netradičními výročními zprávami Sdružení Agnes v rámci této soutěže letos založilo také Síň slávy, která je rovněž věnovaná výročním zprávám. Tuto cenu slávy letos získaly tři organizace, jejichž PR materiály jsou velmi specifické, výrazně se odlišují od ostatních. Každá z těchto vybraných „neziskovek“ představuje jiný typ úrovně, které lze v tomto oboru dosáhnout. Jako první byla takto ohodnocena nadace Proměny. Přednostmi jejích publikací jsou především vysoká serióznost, estetika a příkladná kultivovanost. Tato nadace tak byla ohodnocena zejména za opakovanou profesionalitu. Druhou organizací, které byl umožněn vstup do Síně slávy, se stalo občanské sdružení Máme otevřeno. Materiály této organizace představují jednotný, specifický, na první pohled rozeznatelný styl. Toto sdružení přesto každý rok přináší něco nového. Pokaždé dokáže vytvořit novou variaci svého stylu. Třetí výherce této kategorie v celé dosavadní historii soutěže Být vidět nikdy nevyhrál. Tato organizace se již několikrát se svou výroční zprávou do soutěže přihlásila a organizátoři si ji díky naprosté originalitě jejích PR výstupů zapamatovali. Výroční zpráva tohoto sdružení se pokaždé zcela vymykala daným kritériím. Varianty jeho výročních zpráv přinesly nový pohled na to, jak může takovýto zdánlivě formální výstup organizace vypadat. Jeden rok její tvůrci dali výroční zprávě podobu CD, další rok zase podobu mariášových karet. Za stylovou vyhraněnost a nadhled tím do Síně slávy soutěže Být vidět vstoupilo i občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců.

Členové komise, která hodnotila výroční zprávy, byli po skončení hlavního programu večera k dispozici zástupcům z neziskových organizací, kteří měli zájem o konzultaci své výroční zprávy s odborníky. Všechny přihlášené výroční zprávy si po skončení programu mohli návštěvníci prohlédnout.

Více informací o výsledcích soutěže a jednotlivá slovní hodnocení komise najdete na www.bytvidet.cz.


Související články:


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+