Regionální vzájemná výměna zkušeností v Pacově - v dílně lapačů snůVzdělávací a seberozvojové akce mají v naší organizaci nezastupitelné místo, proto jsme se vydali o víkendu 19. až 21. února na Regionální velkou výměnu zkušeností (RVVZ) do Pacova. Sjelo se sem asi stopadesát mladých lidí, převážně z Vysočiny, kteří se ve volném čase věnují práci s dětmi a mládeží a takto se chtějí dál rozvíjet, seznamovat se a čerpat nové nápady.

    Regionální vzájemná výměna zkušeností v Pacově - psycho-motorické hry V základní škole se kromě jiných setkala i tři spřátelená občanská sdružení – Kačka, Suky, Romča, Vojta a Zbyňa za slavičínský Život trochu jinak (www.zivotjinak.cz), Jiřka, Monča a Lucka ze 7 DNÍ (http://sedmdni.ic.cz) z Mikulova a Tatanka s Matějem z Kadetu Třebíč. Během dvou dnů jsme se vzájemně vystřídali v rolích lektorů a účastníků, abychom se vzápětí potkali na jiných programech všichni jako účastníci nebo posluchači.

    Regionální vzájemná výměna zkušeností v Pacově - Jam session (zleva Romča, Zbynda s kytarou, Vojta a Suky s kytarou, všichni ze ŽTJ) Z bohaté a zajímavé nabídky jsme si vybírali naučné programy (Fundraising pro začátečníky, Jak se píše do novin, Jak se fotí do novin, Vybavení na expedice, CTH – jak na ně, Účetnictví neziskovek), seberozvojové (Drama ve volném čase, Sebeobrana, Zážitková pedagogika, Tvůrčí psaní, Uzlování a šifrování, Asertivita ve výchově), oddechové (Bretaň, čajovna, noční jamování), Regionální vzájemná výměna zkušeností v Pacově - hry s víčky z pet-lahvíale hlavně hravé (Orvávací hry, Ice breakery a energizery, Hry v klubovně, Hry pro předškolní děti, Relaxační hry, Psychomotorické hry) a rukodělné (Lapače snů, Pergameno, Tea bag folding, Keramika pro radost). Kromě nových poznatků jsme se totiž snažili objevit zajímavé nápady, které budeme dál předávat účastníkům našich akcí a aktivit.

    Novinkou na RVVZ byla komunikace sluchově postižených, kde strávila Lucka celé dopoledne a od lektorů, kteří znakovou řeč používají denně, se učila základní znaky a porozumění. o. s. Život trochu jinak, www.zivotjinak.czRegionální vzájemná výměna zkušeností v Pacově - tvůrčí psaní přilákalo všechnyNutno poznamenat, že všech vybraných programů se bez problémů mohl díky vstřícnosti lektorů a pomoci kamarádů zúčastnit i náš nevidomý kolega Vojta.

    Vzhledem k malému množství účastníků se brzy všichni znali a na chodbách se na sebe usmívali. Organizačně vše klapalo, včetně střídání se na jídle v místní pizzerii, lektoři podávali kvalitní výkony a celá akce uplynula v příjemné atmosféře. Těšíme se na příští výměnu v tradičním únorovém termínu, tentokrát zpět v Třebíči pod vlajkou o. s. Kadet (www.oskadet.cz).

    Jiřina Falková pro Život trochu jinako.s. Dveře PacovRada dětí a mládeže kraje Vysočina