pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ČLÁNKY

     QR kód této stránky ->

32. VS ČRDM přijalo nové sdružení a jmenovalo dva nové členy svého Představenstva

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 22. 4. 2010 | přečteno 17147

Z jednání 32. Valného shromáždění ČRDM (Foto Jiří Majer)Mezi organizace zastřešované Českou radou dětí a mládeže bylo přijato další sdružení, čímž se počet členských spolků ČRDM zvýšil na 99. Benjaminkem České rady je sdružení Život trochu jinak, se sídlem ve Slavičíně. 32. Valné shromáždění, konané 15. dubna 2010, zároveň jmenovalo do Představenstva ČRDM dva nové členy, a sice Michaelu Humlovou ze sdružení ELSA a Miroslava Jungwirtha, kandidujícího za Pionýr.

Z jednání 32. Valného shromáždění ČRDM (Foto Jiří Majer)Účastníci 32. VS ČRDM zároveň odhlasovali změnu stanov týkající se ustavení Komory krajských rad mládeže, schválili Výroční a Hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2009, vzali na vědomí revizní zprávu Revizní komise ČRDM a seznámili se s novými projekty Rady („Strukturovaný dialog“, Finanční gramotnost“), jakož i s personálními změnami v obsazení Kanceláře ČRDM. Odcházejí z ní její ředitelka Michaela Přílepková a sekretářka Jana Votavová.
To jsou „v kostce“ nejdůležitější faktické výsledky jednání Valného shromáždění.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček představuje nové členské sdružení Pokud jde o přijetí nového členského sdružení, hlasování o něm dopadlo přesvědčivě, když pro bylo dvakrát více hlasů než proti. Předseda ČRDM Aleš Sedláček rozvedl, že Život trochu jinak pracuje s nevidomými a kombinuje jejich volnočasové aktivity s činností vidoucích „ Je to sdružení svou velikostí spíše lokální, nicméně aktivity má celorepublikové, účastní se aktivně cévévézetek (Celostátní vzájemná výměna zkušeností, pozn.). Od spousty z vás přišlo podpůrné dobrozdání, že byste právě s tímto sdružením chtěli být v nějakém spojení, protože dělá smysluplnou činnost a lidi v něm obdivujete,“ doplnil Aleš Sedláček. Z jednání 32. Valného shromáždění ČRDM (Foto Jiří Majer)Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování...? (Foto Jiří Majer)Podle něj je možné, že by v budoucnu vznikla v rámci ČRDM platforma sdružení specializovaných na činnost s handicapovanými; mohla by se třeba podílet na tvorbě příslušné legislativy. O přijetí do ČRDM se uchází rovněž Rada dětí a mládeže Libereckého kraje (RDMLK); o její přihlášce však delegáti kvůli nejasnostem ve stanovách RDMLKV tentokrát nehlasovali a přijímací proceduru odložili na příští jednání.

Shora zmíněná změna stanov ČRDM s otázkou přijetí liberecké krajské rady přímo nesouvisí. Jde o to, že krajské rady se podle nově schválené dikce nejdůležitějšího právního dokumentu ČRDM sdružují v jejím rámci v Komoře krajských rad. Ta se schází alespoň dvakrát ročně, schvaluje svůj jednací řád, jímž se řídí, a volí svého mluvčího, jenž Komoru zastupuje vůči ostatním orgánům České rady. Komoru krajských rad může svolat i předseda ČRDM.

Nová tvář v Představenstvu ČRDM: Michaela Humlová ze sdružení ELSA (Foto Jiří Majer)Michaela Humlová prezentuje změnu ve statutu Ceny Přístav. (Foto Jiří Majer)Z vůle delegátů 32. VS ČRDM rozšířila Představenstvo České rady Michaela Humlová z Evropské asociace studentů práva (ELSA), která prezentovala výsledek práce expertního týmu, jenž se zabýval statutem Ceny Přístav. Toto ocenění uděluje ČRDM pracovníkům státní správy a samosprávy za jejich přínos při utváření příznivých podmínek pro volnočasovou, mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Kardinální změnou ve statutu Ceny Přístav, platnou ovšem až od roku 2011, je podle Michaely Humlové možnost nominovat na ocenění vedle fyzických osob pracujících ve státní správě také podnikatele, kteří podporují, nejlépe dlouhodobě a koncepčně, dětské sdružení (SVČ, školní, družinu nebo klub) v jejich činnosti. Na VS zazněla v souvislosti s letošním udělováním Ceny Přístav jedna důležitá informace, a to, že uzávěrka Ceny Přístav byla prodloužena do 30. 6. Ocenění má být (ještě podle stávajících, „starých“ pravidel) tentokrát uděleno z rozhodnutí Představenstva na podzim, a nikoli v rámci Bambiriády, jak bývalo dříve obvyklé.
Nová tvář v Představenstvu ČRDM: Miroslav Jungwirth ze sdružení Pionýr (Foto Jiří Majer) Druhý z nováčků v Představenstvu, Miroslav Jungwirth, se úspěšnou kandidaturou zasadil o návrat Pionýra do tohoto vrcholného výkonného orgánu České rady. Stalo se tak po pěti letech, kdy v něm pionýři své zastoupení neměli – poté, co tuto pozici v roce 2005 z vlastního rozhodnutí opustili. „Kromě zkušenosti z celoroční práce s oddílem má také bohaté zkušenosti s přípravou a organizací táborů, mezinárodních výměn, velkých otevřených akcí pro veřejnost a podobně,“ stálo mj. v návrhu kandidatury Miroslava Jungwirtha.

Kancelář ČRDM opouští její ředitelka Michaela Přílepková (Foto Jiří Majer)Pokud jde o avizovaný odchod Michaely Přílepkové a Jany Votavové z Kanceláře ČRDM, v prvém případě oznámila ředitelka tohoto servisního útvaru České rady, že podala ke konci dubna výpověď. „Představenstvo bude potom asi hledat nějaké svoje vize toho, jaký má být profil mého nástupce, nástupkyně, aby jim vyhovoval. A věřím, že je v tomto hledání podpoříte, aby to byl člověk, který na tuto poptávku jak od sdružení, tak od Představenstva dokáže vždycky dobře, skvěle reagovat.Personální změna nastane i v osobě sekretářky Kanceláře ČRDM. Tuto práci dosud vykonávala Jana Votavová. (Foto Jiří Majer) Jinak děkuji všem za pěkných pět let a za spolupráci,“ obrátila se Michaela Přílepková k přítomným zástupcům členských sdružení ČRDM, před tím, než se ozval jejich uznalý potlesk. Její profesionální přístup k práci ocenil také předseda ČRDM: „Míši si velmi vážím po stránce odborné: vymyslela tady spoustu věcí, spoustu věcí tady posunula, a my teď přemýšlíme o nějakém novém uspořádání, nových způsobech řízení,“ dodal Aleš Sedláček. Jménem Junáka vyslovil ředitelce Kanceláře dík za pětiletou spolupráci i starosta tohoto sdružení Josef Výprachtický.
Sekretářka Kanceláře Jana Votavová přechází na projektové místo vytvořené v rámci nového projektu ČRDM „Strukturovaný dialog“. Její sekretářskou práci převezme nově nastoupivší pracovnice – vítězka výběrového řízení.

Z jednání 32. Valného shromáždění ČRDM (Foto Jiří Majer)Jednání dubnového Valného shromáždění ČRDM, původně odhadované přibližně na dvě hodiny, protáhla na téměř dvojnásobek závěrečná živá diskuse. Jejím vlastně jediným, leč sporným bodem se stal nedávný postup předsedy České rady, potažmo pracovní skupiny složené ze zástupců jedenácti členských organizací ČRDM, v otázce (dalšího) dotování krajských rad z prostředků ministerstva školství.crdm Tento postup se nyní setkal s kritikou ze strany přítomných představitelů několika organizací, zejména dotčených krajských rad. Téma zůstává i nadále otevřené; diskuse na VS nicméně vyústila k obecně akceptovanému návrhu několika kroků, jež se Aleš Sedláček zavázal provést. Zahrnují mj. věcné prodiskutování daného problému na jednání „krajské tripartity“, kde by se nad daným tématem měli potkat zástupci krajských rad, ministerstva a krajští úředníci zodpovědní za problematiku mládeže.Související články:
Cena Přístav 2010 doputovala i do Příbrami – za starostou Josefem Řihákem - 29.12.2010
Krásné a pohodové Vánoce - 24.12.2010
Setkání ČRDM 2010: Z výnosů loterií nechme podporovat i činnost dětských sdružení - 10.12.2010
První schůzka k hodnocení strategie ČRDM - 04.12.2010
ČRDM rozjíždí pilotní projekt na podporu cestovního ruchu - 22.11.2010
Pozvání na tradiční předvánoční setkání - 19.11.2010
Z konference o mládeži v Tunisu - 15.11.2010
33. Valné shromáždění ČRDM přijalo tři nové členské spolky, je jich už přes sto - 11.11.2010
Zasedla komora mládeže - 09.11.2010
Proběhlo 33. Valné shromáždění ČRDM - 04.11.2010
Skupina Stát České rady dětí a mládeže u ministra školství - 04.11.2010
ČRDM podpořila polské organizace mládeže k ustavení Polské rady organizací mládeže – PROM - 30.10.2010
Mezi oceněnými Cenou Přístav byl i ing. Jiří Klepsa, starosta Jaroměře - 26.10.2010
33. Valné shromáždění ČRDM - 21.10.2010
Máme odvoleno
– a dál?
- 20.10.2010
ČRDM jednala s předsedou rozpočtového výboru Ing. Pavlem Suchánkem - 19.10.2010
Důležité je mít jasná pravidla pro všechny, bez kliček a bez výjimek - 13.10.2010
Plyšový dar z České republiky - 12.10.2010
ČRDM udělovala Cenu Přístav 2010 - 11.10.2010
Šestkrát Cena Přístav za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží - 06.10.2010
Soutěž MÁ VLAST V SRDCI EVROPY má prodlouženou uzávěrku příspěvků - 30.09.2010
Generali Pojišťovna a. s. podporuje dobrovolníky - 21.09.2010
Plyšáci jedou do Kosova - 09.09.2010
ČRDM: Se začátkem školy se dětem nabízí i mimoškolní činnost – na Kamchodit.cz - 01.09.2010
Hledáme zástupce na Evropskou konferenci mladých - 30.08.2010
Projekt Kecejme do toho – Strukturovaný dialog mládeže se představuje - 30.08.2010
Tisková konference k projektu Kecejme do toho – Strukturovaný dialog mládeže - 24.08.2010
Možnost zapojit se do diskuze v rámci projektu „Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže“ končí 15. srpna 2010 - 13.08.2010
Zapojte se do diskuze v rámci projektu
„Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže“
- 09.07.2010
Udělat radost - 26.06.2010
Komora krajských rad dětí a mládeže ČRDM – rozrůzněnost není vždy jen slabou stránkou - 23.06.2010
Uzávěrka pro podávání návrhů na Cenu Přístav 2010 je už 30. června! - 14.06.2010
Video: Česká rada dětí a mládeže byla partnerem Youth Business Conference - 06.06.2010
Předseda ČRDM svolává zasedání Komory ČRDM a krajských rad dětí a mládeže - 03.06.2010
Podepsal i kníže - 27.05.2010
První zkušenost demokracie - 26.05.2010
Memorandum: Podepsaly i Věci veřejné - 26.05.2010
Čím politické strany lákají mladé voliče – program, nebo dárky? - 25.05.2010
Memorandum o podpoře spolků podepsala i sociální demokracie - 24.05.2010
ČRDM pokračuje v humanitární pomoci kosovské mládeži - 12.05.2010
Autoři tří publikací ČRDM: Brožury poslouží nejen vedoucím dětských oddílů - 11.05.2010
Na stránkách Ministerstva obrany ČR si můžete přečíst zprávu o předání humanitárního daru České rady dětí a mládeže gymnáziu v Kosovu - 08.05.2010
Česká rada dětí a mládeže pokřtila tři publikace zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží - 29.04.2010
Konečně - 27.04.2010
Česká rada dětí a mládeže se stala členem Evropského fóra mládeže - 26.04.2010
ČRDM se stala členem Evropského fóra mládeže - 25.04.2010
Nominace na CENU PŘÍSTAV prodlouženy do 30. června 2010 - 21.04.2010
Proběhlo 32. Valné shromáždění ČRDM - 15.04.2010
Prezentace ČRDM na půdě Pedagogické fakulty UK - 10.04.2010
Studentské volby nanečisto - 29.03.2010
32. Valné shromáždění ČRDM - 25.03.2010
Memorandum ČRDM o podpoře dětských sdružení počtvrté: Pro je i KDU-ČSL - 21.03.2010
Představitelé ODS signovali "Memorandum o podpoře" dětských a mládežnických spolků - 18.03.2010
Nejvyšší čas vybrat kandidáty na Cenu PŘÍSTAV - 13.03.2010
Compendium dobré praxe aneb
Úspěch České rady dětí a mládeže na mezinárodním poli
- 01.03.2010
Poznámky k zákonu 111/2009 Sb., o základních registrech - 24.02.2010
Hranice bezpečí - 21.02.2010
Česká rada dětí a mládeže přijme pracovníka/pracovnici na plný úvazek na pozici - 20.02.2010
ČRDM u sociálních demokratů - 18.02.2010
Strana zelených uzavřela s ČRDM Memorandum o podpoře sdružení dětí a mládeže - 16.02.2010


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Dejte šanci na druhý život knihám, které už nechcete - pomohou KnihoBudky (KAMsNIM.cz.)
18. 2. 2021, 626x
Letní dům dlouhodobě pomáhá dětem z dětských domovů
20. 2. 2021, 520x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
2. 2. 2021, 934x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+