Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka ukazuje na svém notebooku, jak funguje web Kamchodit.cz - interaktivní mapa s databází míst nabízejících mimoškolní činnost pro děti. Vpravo předseda ČRDM Aleš Sedláček (Foto Jiří Majer)Se startem nového školního roku se dětem otevírají i dveře celé řady rozmanitých spolků a organizací, které se na mimoškolní činnost nejmladší generace programově zaměřují. K tomu, aby rodiče a jejich ratolesti mohli rychle zjistit a efektivně vyhodnotit nabídku, která je v tomto ohledu v okolí jejich bydliště k mání, slouží nově internetový portál Kamchodit.cz (www.kamchodit.cz). Od jeho spuštění v rámci letošní Bambiriády uběhlo jen pár měsíců – a interaktivní mapa na zmíněné webové stránce již obsahuje záznamy z téměř šesti set českých, moravských a slezských měst a obcí.

  Na tiskové konferenci ČRDM k zahájení nového školního roku 2010/2011 (Foto Jiří Majer)O projektu Kamchodit.cz zevrubně referoval na tiskové konferenci uspořádané u příležitosti zahájení školního roku 2010/2011 místopředseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Ondřej Šejtka. Předeslal, že snahou tvůrců webu je vytvořit databázi míst, kde se nabízí smysluplná mimoškolní činnost. Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka v rozhovoru pro rozhlasové stanice ČRo Regina a Rádio Blaník (Foto Jiří Majer)„Rozšíření kluboven a domů dětí a mládeže je opravdu po celé republice; máme na mapě více než patnáct set unikátních organizací – patří sem skauti, pionýři, tomíci a další. Nabídka je opravdu pestrá a my se neustále snažíme databázi rozšiřovat. Oslovujeme nové subjekty, zkoušíme zapojit i sportovní oddíly, které představují také způsob, jak využít volný čas, takže rozšiřujeme i nabídku sportovních aktivit,“ podotkl Ondřej Šejtka. Na interaktivní mapě se tak zobrazují klubovny, domy dětí a mládeže (DDM), informační centra mládeže, ale i mateřská centra, veřejná hřiště či ubytovací zařízení pro mládež.

  Proč ne jen „klasické“ klubovny? Předseda ČRDM Aleš Sedláček vysvětlil, že ne všechna sdružení potřebují – nebo ke své činnosti mohou využívat – právě klubovny. Členové některých spolků se scházejí na sportovištích, jinde zase využívají kupříkladu zázemí DDM. „A chceme-li oslovit děti, musíme tak učinit v čím dál tím nižším věku. Když s tím začínáme v jejich šesti, deseti letech, mnohdy je už pozdě – už nedokážeme strhnout jejich pozornost natolik, aby potom u volnočasové aktivity vydržely. Takže dnes je vcelku obvyklé, že tradiční dětské organizace třeba pracují už i v mateřských centrech,“ vysvětlil Aleš Sedláček rozmanitost ikon, které se na interaktivní mapě po zvolení té které lokace objevují.

  Projektová manažerka Strukturovaného dialogu mládeže Jana Votavová popisuje záměry zmíněného projektu s pracovním názvem Jinou novinku týkající se mladých lidí přiblížila novinářům projektová manažerka Strukturovaného dialogu mládeže Jana Votavová. Základní myšlenkou projektu s pracovním názvem Kecejme do toho je poskytnout mladým prostor pro vyjádření jejich názorů na témata, která je zajímají. „Jde nám především o dialog mladých lidí s dospělými, popřípadě institucemi na téma, o němž se zrovna diskutuje,“ zdůraznila Jana Votavová. Stěžejní a asi nejviditelnější metodou jsou podle ní webové stránky (www.kecejmedotoho.cz); od jejich spuštění uběhl zhruba týden. Na webu je zařazena anketa, kde si mladí mohou vybrat téma, na něž pak proběhne veřejná diskuse. „Po tiskové konferenci, která zviditelnila projekt, už hlasovalo osm set lidí, což vidíme jako úspěch, vzhledem k tomu, že naše cílová skupina – mládež – je ještě na prázdninách,“ zhodnotila situaci krátce po spuštění stránek Jana Votavová.
  V nejbližší době čeká zájemce „Kecejme do toho Open Air“ (9. 9. 2010 od 15 do 21 hod. v Praze 3 na Parukářce). Akce spojená s vystoupením hudebních kapel různých žánrů (balkán, ska, hip hop) má k projektu jednak „přitáhnout“ další mladé lidi, a jednak poskytnout tvůrcům projektu pro ně velmi důležitou „zpětnou vazbu“.

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Evropský rok dobrovolnictví jistě poskytne dětským sdružením řadu příležitostí, jak o sobě mohou dát vědět - vždyť jejich činnost na práci dobrovolníků prakticky stojí... (Foto Jiří Majer) Předseda ČRDM při setkání s novináři rovněž připomněl, že příští rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Co bude v praxi znamenat pro dětská sdružení? I při omezených finančních možnostech v dané oblasti by měl běžet (rovněž finančně omezený) dotační program pro podporu Evropského roku dobrovolnictví. A právě zde vidí Aleš Sedláček příležitost pro dětská a mládežnická sdružení, která jsou s fenoménem dobrovolnictví bytostně spjata. V příslušných projektech by se měla podle něj soustředit na motivaci mladých lidí k tomu, aby neodcházeli ze svých sdružení, nýbrž v nich zůstávali a „přitáhli“ k nim i své kamarády. Předseda ČRDM Aleš Sedláček v rozhovoru pro Učitelské noviny (Foto Jiří Majer)Ti by se pak dále zapojovali do spolkové činnosti – ať už ve sdruženích dětských, nebo mládežnických a studentských. „Protože jedna věc jsou peníze – jakási minimální podpora ze strany státu, rodičů i soukromých sponzorů – ale to zásadní je právě množství dobrovolníků, na kterých veškerá činnost sdružení stojí,“ podtrhl Aleš Sedláček.
  Podle jeho informací má být Evropský rok dobrovolnictví rozdělen do tematických celků – každý měsíc bude propagovat jinou sféru dobrovolnictví. Kupříkladu ČRDM tak bude vedoucí organizací v měsíci dobrovolnictví ve sdruženích dětí a mládeže, jiné měsíce budou ve znamení dobrovolnictví v environmentální oblasti, v sociální oblasti, ve zdravotnictví…

  Tisková konference ke startu nového školního roku se odehrávala v prostorách Kanceláře ČRDM (Foto Jiří Majer)Posledním tématem tiskové konference byl vývoj kolem novelizace hygienické vyhlášky, která se zabývá pravidly po pořádání tzv. zotavovacích akcí – tedy i dětských letních táborů. Aleš Sedláček stručně rekapituloval, že během jarních měsíců začaly postupně do tisku unikat některé záměry Ministerstva zdravotnictví, které se ČRDM snažila připomínkovat. Zpočátku však byly její připomínky vypořádány z pohledu České rady neuspokojivě. Intenzivní komunikace s ministerskými úředníky nakonec vyústila ve společnou cestu předsedy ČRDM, hlavního hygienika ČR a jeho kolegy, který má příslušnou novelu na starosti, po dětských táborech. Během cesty se mnohé z nejasností kolem vyhlášky vyjasnily a nejedna obava táborníků se rozplynula.crdm Ministerští úředníci, přístupní dialogu, projevili vůli ke spolupráci s Českou radou ve prospěch „koncových uživatelů“ zmíněné legislativy – totiž dětí.
  Snahou ČRDM nyní je, aby se do aktualizovaného znění vyhlášky promítla potřeba posílit při zdravotnickém školení táborových vedoucí složku záchranářskou (akutní první pomoc) na úkor ošetřovatelské. „Je třeba, aby zdravotník navíc znal kromě běžné péče a nutné administrativy i výklad hygienické vyhlášky. A to v té míře, aby mohl na táboře provádět rutinní hygienickou kontrolu i on sám a dokázal promptně upozornit na případné prohřešky proti vyhlášce a zjednat nápravu,“ dodal Aleš Sedláček.
  Předseda České rady závěrem poznamenal, že podle posledních informací je Ministerstvo zdravotnictví připraveno zařadit ČRDM v souvislosti s legislativou v dané oblasti mezi oficiální připomínková místa.

  Autor