pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ČLÁNKY

     QR kód této stránky ->

33. Valné shromáždění ČRDM přijalo tři nové členské spolky, je jich už přes sto

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 11. 11. 2010 | přečteno 16194

Hlasování (Foto Jiří Majer)Počet členských sdružení České rady dětí a mládeže stoupl na 102, když delegáti 33. Valného shromáždění ČRDM svým hlasováním přijali 4. listopadu 2010 tři nové organizace. Jsou jimi Český svaz chovatelů, Občanské sdružení DC (Dancing Crakers) a Středočeská rada pro děti a mládež. Ani tři další adepti na členství ale nepřijdou zkrátka; lokální charakter jejich činnosti je pouze předurčil ke vstupu do příslušné krajské mládežnické rady, která již členkou ČRDM je. Delegáti VS také vyslechli informace o činnosti Kanceláře a pracovních skupin ČRDM a schválili návrh priorit a rozpočtu na rok 2011.

crdm„Místní sdružení se snažíme doporučovat do krajských rad dětí a mládeže, čili do našich členských sdružení, kde je možné potom čerpat benefity obdobného stylu jako v České radě,“ podotkl předseda ČRDM Aleš Sedláček. Zástupci představenstva ČRDM (za předsednickým stolem zleva): Jan Husák, Ondřej Šejtka, Miroslav Jungwirth, Jan Cieslar a Aleš Sedláček (Foto Jiří Majer)Upozornil tak na trend patrný z výsledků hlasování na posledních valných shromážděních. Předseda Komory krajských rad dětí a mládeže Jan Burda přisvědčil, že tyto fungují podobně jako Česká rada, jen s (logicky) podstatně menším obslužným aparátem. Výhodu členství lokálních spolků v regionální střešní mládežnické organizaci vidí Jan Burda v zaměření její činnosti právě na kraje a obce. Aleš Sedláček ještě doplnil, že „členové krajských rad se mohou zapojit do práce na celorepublikové úrovni, např. v rámci expertních skupin České rady dětí a mládeže.“ Do krajských rad nyní směřují přihlášky Esedry o. s., Laty – Programu pro ohroženou mládež a Rady rodičů při ZŠ Mohylová – o. p. s.

Činnost Českého svazu chovatelů přiblížil přítomným Martin Kabát. (Foto Jiří Majer)Martin Kabát z nově přijatého Českého svazu chovatelů v krátkém představení jeho činnosti mj. uvedl, že organizace má přes 16 000 členů, z toho (však jen) téměř 2500 ve věku do 26 let. „Máme pocit, že mládežníci nám ubývají; rádi bychom posbírali zkušenosti, seznámili se s tím, jak pracujete s mládeží, a získali víc mladých lidí pro naši činnost,“ poznamenal Martin Kabát. Chovatelé – podobně jako třeba hasiči v řadách ČRDM – pracují s celým spektrem věkových skupin, přičemž úsek mládeže vyvíjí svou činnost zvlášť.
Předseda Občanského sdružení DC (Dancing Crakers) Jaroslav Kunc: Snažíme se zvednout děti od počítačů. (Foto Jiří Majer)Název Občanského sdružení DC (Dancing Crakers, čili Tančící sušenky) si vymyslely samy děti. Projekt „Tancuj a nedrob“ jim byl podle Jaroslava Kunce nabídnut proto, že „děti se flákaly u počítačů, cpaly se hamburgery a tloustly“. Požadavek na projekt spočívající v nesoutěžní činnosti tanečních kurzů vzešel podle Jana Kunce ze školního prostředí. „Lektoři se jim věnují, děti se tam chovají slušně, nekouří, nepijou a tančí,“ dodal předseda Dancing Crakers.
Zástupce Středočeské rady pro děti a mládež se z jednání VS omluvil, v dopise nicméně objasnil činnost rady. „Papírově“ sice existovala od 2002, leč teprve nové vedení ji nedávno „postavilo na nohy“ a rada začala skutečně fungovat.

Nová tvář v Představenstvu ČRDM: Kamil Zeman ze sdružení Together Czech Republic (Foto Jiří Majer) Na 33. VS ČRDM došlo též k malé obměně složení Představenstva České rady. Za odstoupivšího Jiřího Peterku, předsedu sdružení Together Czech Republic, totiž delegáti jmenovali Kamila Zemana, navrženého stejným sdružením. Z jednání 33. Valného shromáždění ČRDM (Foto Jiří Majer)Jiří Peterka se rozhodl členství v představenstvu vzdát s ohledem na svá studia ve Velké Británii.

Program VS pak pokračoval informacemi představenstva včetně materiálů hospodářské povahy. Kromě schválení návrhu rozpočtu na rok 2011 z nich jistě stojí za zmínku i fakt, že členské příspěvky ČRDM zůstávají zachovány v nezměněné výši. Ta nyní činí 3 Kč za každého člena do věku 26 let, přičemž je zároveň stanovena minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

Projekt Strukturovaný dialog mládeže přiblížil Jan Husák. (Foto Jiří Majer) „Strukturovaný dialog mládeže“ přiblížil přítomným Jan Husák. Projekt se podle něj „snaží podpořit participaci mladých lidí na veřejných otázkách na národní úrovni“, tak aby mladý člověk, který se zajímá o nějaké téma (situace na VŠ, státní maturity, životní prostředí aj.) měl možnost se němu vyjádřit. Na základě analýzy výstupů ze zmíněného projektu mají být vypracovány závěrečné zprávy pro Evropskou komisi a naše ministerstvo školství. Při referování o zahraniční agendě Jan Husák připomněl, že ČRDM se stala kandidátským členem Evropského fóra mládeže. Z jednání 33. Valného shromáždění ČRDM (Foto Jiří Majer)Z jednání 33. Valného shromáždění ČRDM (Foto Jiří Majer)„Momentálně se snažíme zjistit, jakou strategii zaujmout, co prosazovat. Zapojili jsme se do některých konferencí, obzvláště se zajímáme o budoucnost programu Mládež v akci,“ vysvětlil Jan Husák. Dodal, že ČRDM podpořila vznik polské rady mládeže a má už i prvního experta v evropské pracovní skupině k legislativě dobrovolnictví, když předsedou této skupiny se stal Pavel Trantina (stál v čele ČRDM v letech 2004 – 2007). Ten ve vystoupení na 33. Valném shromáždění přiblížil podstatu rozsáhlého projektu „Klíče pro život“, v němž je ČRDM aktivní ve větvi uznávání neformálního vzdělávání.

Miroslav Jungwirth: Sleva na dopravě by se třeba mohla sdružením hodit... Až budou známy podmínky, ať se k ním členské spolky vyjádří. (Foto Jiří Majer)Miroslav Jungwirth informoval o sjednocení podoby e-mailových adres v rámci ČRDM i možnosti dopravních slev, která se pro členská sdružení Rady podle něj rýsuje. „Do konce listopadu by se měl objevit návrh nových slev. Jakmile budu kontaktován s novou nabídkou slev, rozešleme žádost, aby se k nim sdružení vyjádřila, zda mají, či nemají o ně zájem,“ upřesnil Miroslav Jungwirth.
Ondřej Šejtka hovořil o dalších projektech ČRDM, jako je mládežnická výměna s Jižní Koreou, Kamchodit.cz nebo Finanční gramotnost. (Foto Jiří Majer)Ondřej Šejtka nastínil vývoj ve dvoustranném mládežnickém výměnném projektu ČR – Jižní Korea, přiblížil internetový projekt Kamchodit.cz, zaměřený na rychlou a snadnou orientaci v nabídce mimoškolních aktivit v dané lokalitě, a připomněl i právní servis, zajišťující ve spolupráci se studenty právnických fakult (sdružení ELSA) kvalifikované odpovědi na dotazy právní povahy, vznesené z členských sdružení. Zmínil se i o Finanční gramotnosti – projektu který ČRDM realizuje ve spolupráci s Junákem. Pohled do jednacího sálu (Foto Jiří Majer)V rámci projektu mají vzniknout pracovní sešity určené pro děti základoškolského a středoškolského věku, které jsou členy spolků a organizací zastřešených ČRDM. Z příručky se mohou děti dozvědět podstatné informace týkající se záležitostí spjatých s penězi. „Nabízí se tu i možnost pro oddíly, pro skupiny dětí získat malou finanční odměnu za to, že se zapojí do testování těch příruček,“ poznamenal Ondřej Šejtka.

O aktivitách pracovní skupiny ČRDM Předseda ČRDM Aleš Sedláček zevrubně rozebral aktivity skupiny „Stát“. Připomněl, že vyjednavači z tohoto týmu před volbami vypracovali memorandum o podpoře práce s mládeží, které nechali podepsat potenciálním vítězům z řad politických stran. Delegáti 33. VS ČRDM (Foto Jiří Majer)„Obešli jsme politické strany a nechali si podepsat, že po volbách budou podporovat děti a mládež, že zachovají objem prostředků přerozdělovaných MŠMT a že umožní snazší přístup k evropským fondům,“ vysvětlil Aleš Sedláček. Signované memorandum (TOP09 neslíbila zachovat objem peněz přerozdělovaných ministerstvem školství) nyní slouží skupině „Stát“ při dalším jednání s politiky. „Obeslali jsme všechny poslance ze školského výboru; postupně reagují, konají se schůzky, seznamujeme je s tím, že tu existuje dobrovolnický sektor práce s dětmi a mládeží, jaké jsou v něm problémy, ať už legislativní, nebo finanční,“ dodal Aleš Sedláček. Spolu s lidmi ze zmíněného týmu se setkal i s ministrem školství Josefem Dobešem;na schůzce řešili provozní témata. Jednalo se korektně a věcně. (Foto Jiří Majer) Skupina „Stát“ se chce rovněž zasadit o to, aby se statutu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ dostalo praktického obsahu.

Závěrečná krátká diskuse řešila rozdělení pracovních pozic v Kanceláři ČRDM s ohledem na dikci stanov a termín konání podzimních valných shromáždění v kontextu krátkodobých priorit na rok 2012 a souvisejícího finančního zabezpečení. 33. VS ČRDM bylo od počátku usnášeníschopné, jeho delegáti jednali korektně a věcně.Související články:
Cena Přístav 2010 doputovala i do Příbrami – za starostou Josefem Řihákem - 29.12.2010
Krásné a pohodové Vánoce - 24.12.2010
Setkání ČRDM 2010: Z výnosů loterií nechme podporovat i činnost dětských sdružení - 10.12.2010
První schůzka k hodnocení strategie ČRDM - 04.12.2010
ČRDM rozjíždí pilotní projekt na podporu cestovního ruchu - 22.11.2010
Pozvání na tradiční předvánoční setkání - 19.11.2010
Z konference o mládeži v Tunisu - 15.11.2010
Zasedla komora mládeže - 09.11.2010
Proběhlo 33. Valné shromáždění ČRDM - 04.11.2010
Skupina Stát České rady dětí a mládeže u ministra školství - 04.11.2010
ČRDM podpořila polské organizace mládeže k ustavení Polské rady organizací mládeže – PROM - 30.10.2010
Mezi oceněnými Cenou Přístav byl i ing. Jiří Klepsa, starosta Jaroměře - 26.10.2010
33. Valné shromáždění ČRDM - 21.10.2010
Máme odvoleno
– a dál?
- 20.10.2010
ČRDM jednala s předsedou rozpočtového výboru Ing. Pavlem Suchánkem - 19.10.2010
Důležité je mít jasná pravidla pro všechny, bez kliček a bez výjimek - 13.10.2010
Plyšový dar z České republiky - 12.10.2010
ČRDM udělovala Cenu Přístav 2010 - 11.10.2010
Šestkrát Cena Přístav za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží - 06.10.2010
Soutěž MÁ VLAST V SRDCI EVROPY má prodlouženou uzávěrku příspěvků - 30.09.2010
Generali Pojišťovna a. s. podporuje dobrovolníky - 21.09.2010
Plyšáci jedou do Kosova - 09.09.2010
ČRDM: Se začátkem školy se dětem nabízí i mimoškolní činnost – na Kamchodit.cz - 01.09.2010
Hledáme zástupce na Evropskou konferenci mladých - 30.08.2010
Projekt Kecejme do toho – Strukturovaný dialog mládeže se představuje - 30.08.2010
Tisková konference k projektu Kecejme do toho – Strukturovaný dialog mládeže - 24.08.2010
Možnost zapojit se do diskuze v rámci projektu „Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže“ končí 15. srpna 2010 - 13.08.2010
Zapojte se do diskuze v rámci projektu
„Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže“
- 09.07.2010
Udělat radost - 26.06.2010
Komora krajských rad dětí a mládeže ČRDM – rozrůzněnost není vždy jen slabou stránkou - 23.06.2010
Uzávěrka pro podávání návrhů na Cenu Přístav 2010 je už 30. června! - 14.06.2010
Video: Česká rada dětí a mládeže byla partnerem Youth Business Conference - 06.06.2010
Předseda ČRDM svolává zasedání Komory ČRDM a krajských rad dětí a mládeže - 03.06.2010
Podepsal i kníže - 27.05.2010
První zkušenost demokracie - 26.05.2010
Memorandum: Podepsaly i Věci veřejné - 26.05.2010
Čím politické strany lákají mladé voliče – program, nebo dárky? - 25.05.2010
Memorandum o podpoře spolků podepsala i sociální demokracie - 24.05.2010
ČRDM pokračuje v humanitární pomoci kosovské mládeži - 12.05.2010
Autoři tří publikací ČRDM: Brožury poslouží nejen vedoucím dětských oddílů - 11.05.2010
Na stránkách Ministerstva obrany ČR si můžete přečíst zprávu o předání humanitárního daru České rady dětí a mládeže gymnáziu v Kosovu - 08.05.2010
Česká rada dětí a mládeže pokřtila tři publikace zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží - 29.04.2010
Konečně - 27.04.2010
Česká rada dětí a mládeže se stala členem Evropského fóra mládeže - 26.04.2010
ČRDM se stala členem Evropského fóra mládeže - 25.04.2010
32. VS ČRDM přijalo nové sdružení a jmenovalo dva nové členy svého Představenstva - 22.04.2010
Nominace na CENU PŘÍSTAV prodlouženy do 30. června 2010 - 21.04.2010
Proběhlo 32. Valné shromáždění ČRDM - 15.04.2010
Prezentace ČRDM na půdě Pedagogické fakulty UK - 10.04.2010
Studentské volby nanečisto - 29.03.2010
32. Valné shromáždění ČRDM - 25.03.2010
Memorandum ČRDM o podpoře dětských sdružení počtvrté: Pro je i KDU-ČSL - 21.03.2010
Představitelé ODS signovali "Memorandum o podpoře" dětských a mládežnických spolků - 18.03.2010
Nejvyšší čas vybrat kandidáty na Cenu PŘÍSTAV - 13.03.2010
Compendium dobré praxe aneb
Úspěch České rady dětí a mládeže na mezinárodním poli
- 01.03.2010
Poznámky k zákonu 111/2009 Sb., o základních registrech - 24.02.2010
Hranice bezpečí - 21.02.2010
Česká rada dětí a mládeže přijme pracovníka/pracovnici na plný úvazek na pozici - 20.02.2010
ČRDM u sociálních demokratů - 18.02.2010
Strana zelených uzavřela s ČRDM Memorandum o podpoře sdružení dětí a mládeže - 16.02.2010


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 699x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+