pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

Ministr školství Josef Dobeš oceňuje práci dobrovolníků ve spolcích věnujících se dětem

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 3. 6. 2011 | přečteno 20322

Význam dobrovolné práce s dětmi a mládeží zasadil ministr školství Josef Dobeš do širšího kontextu, když připomněl letošní Evropský rok dobrovolnictví. (Foto Jiří Majer)Sdružení pracující s dětmi poskytují rodičům „hlídání“ jejich potomků ve volném čase, a to v prostředí dobré party se zkušeným vedením. Nabízejí naší nejmladší generaci možnost neformálního vzdělávání, získání cenných „měkkých kompetencí“, jako jsou kreativita, týmová spolupráce, či smysl pro zodpovědnost za svěřené úkoly. A pokud po cestě, na niž nastoupili, budou mladí lidé kráčet i coby dobrovolníci v neziskové organizaci, mohou jim takto nabyté kompetence pomoci uplatnit se na trhu práce.

Ministr školství Josef Dobeš: Dobrovolnictví je samo o sobě velkým přínosem i pro dobrovolníky samé. Má nejen značný morální význam, ale pro společnost znamená také velký přínos ekonomický. (Foto Jiří Majer) Na některé aspekty mimoškolní výchovy v prostředí dětských a mládežnických organizací a spolků upozornil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš na tiskové konferenci konané 3. června 2011. Práci těchto spolků oceňuje a míní, že představují alternativu k pasivnímu a konzumnímu způsobu života; mj. podporují zdravý životní styl, sociální inteligenci a představují též výraznou primární protidrogovou prevenci.

„Dobrovolníci dělají něco, co je samotné přesahuje. Tím, že pracují s dětmi ve sportovních, zájmových organizacích, že pracují s dětmi nějakým způsobem hendikepovanými, dává jim určité obohacení. A zároveň je připravuje, dává jim určitý základ pro jejich budoucí uplatnění: pracují týmově, musí prokázat organizační schopnosti, komunikaci, cit pro práci s lidmi – a to se jim nepochybně vrátí při pracovním zařazení,“ míní ministr školství.

Tisková konference se konala v Malém zrcadlovém sále v sídle ministerstva školství. (Foto Jiří Majer)„Podporujeme jak práci s organizovanou mládeží, jejíž vlajkovou lodí – nebo jednou z nich – je Junák, tak také – a to já i ze své praxe vnímám jako velice důležité – podporujeme organizace, které pracují s neorganizovanou mládeží, což bývá často mnohem těžší. Často to bývají křesťanská sdružení, dělají to kluby rodičů pro zdravotně postižené děti a podobně. Vedle toho se snažíme finančně podporovat centra, která informují o všech těchto aktivitách; podporujeme Radu (míněna ČRDM) ve velkém projektu, který všichni znáte, což je Bambiriáda," nastínil přístup „svého“ úřadu k dané problematice Josef Dobeš. Dodal, že na samotný projekt Evropského roku dobrovolnictví vyčleňuje MŠMT šest milionů korun; jdou především na prezentaci ERD a posílení povědomí ve společnosti o organizacích, které se tématem dobrovolnictví zabývají.

Na setkání s novináři přičinil Josef Dobeš i poznámku osobního rázu: „Kromě toho, že mám sám poměrně dost dětí, tak jsem roky, aniž to někdo ví, pracoval pro Hestii, což je národní dobrovolnické centrum. Dělal jsem tam sedm, osm let supervizora pro program 5P; byl to můj koníček vedle psychologické profese. A tam jsem vedl mladé lidi, kteří se zavazovali pomáhat nějakým způsobem vyloučeným dětem, hendikepovaným dětem. Takže pracovali s romskými dětmi, s dětmi s výchovnými, školními problémy, s dětmi nějakým způsobem vyloučenými z těch (svých vrstevnických) skupin,“ poznamenal ministr školství.

Ministr školství Josef Dobeš (vpravo) s náměstekm Janem Kocourkem (foto Jiří Majer)MŠMT může výše zmíněná sdružení podporovat dvěma základními způsoby: přímou podporou finanční a posilováním kapacit jednotlivců i organizací. Pokud jde o prvou možnost, Josef Dobeš se svým loňským podpisem pod "Memorandum o podpoře dětských sdružení" (předkládané Českou radou dětí a mládeže zástupcům politické reprezentace ještě před sněmovními volbami) zavázal dbát o to, aby prostředky určené pro mládež nebyly kráceny. Zajímavým příkladem možnosti druhé je pak koncept uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu "Klíče pro život".

Ekonomickou analýzu zaměřenou na dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží odprezentoval předseda ČRDM Aleš Sedláček. (Foto Jiří Majer)Mládežnické „neziskovky“ však nejsou jen pasivními příjemci peněz; je třeba vidět i to, co rodina, stát, kraje a obce získávají zpět za prostředky do nich vložené. Tvrdí to alespoň ekonomická analýza vypracovaná Michalem Menšíkem a Michaelou Vaněčkovou z Moravské vysoké školy Olomouc; analýzu představil předseda ČRDM Aleš Sedláček. Na základě výsledků průzkumu v rámci organizací ČRDM za léta 2004 – 2009 dospěli její autoři k zajímavým závěrům: Každý z dvaceti tisíc vedoucích působících jen v rámci ČRDM věnuje dětem a mládeži ročně přes čtyřicet dnů dobrovolné práce. Tím se vzdá srovnatelné mzdy blížící se padesáti tisícům korun. Za všechna členská sdružení ČRDM je to 900 milionů. To je částka, kterou by jinak museli zaplatit rodiče nebo stát. Jeden člen sdružení, včetně dospělých, tím získává prospěch ve výši 4400 Kč ročně. Srovnáme-li takto vytvořený prospěch s celkovou dotací ve výši jeden tisíc na člena a rok dostáváme se k „zisku“ přes tři tisíce a k odpovídající nákladové rentabilitě přesahující 300%.

Setkání s novináři na téma dobrovolnictví se zúčastnili představitelé MŠMT a České rady dětí a mládeže. (Foto Jiří Majer)Faktická úspora na straně rodin není však ohraničena jen těmito mzdovými náklady. Kdo totiž zapíše dítě do jakéhokoliv kroužku, musí tam zaplatit celou tržní cenu, včetně DPH a zisku. Může to být 50 korun za hodinu u předškolního cvičení, ale klidně též až 600 Kč třeba u tenisu. V oddíle naopak děti neplatí téměř nic. A stráví-li tam dítě 200 hodin ročně, uspoří tak rodiče až 20 000 Kč při velmi skrovné srovnatelné ceně 100 Kč/hod.

A což teprve vyčíslit další užitky, které vesměs mají též svou finanční stránku: prevenci dětské kriminality, protidrogovou prevenci, rozvoj sociálních dovedností...?
Na letošek je opět naplánován dvanáctimístný rozpočtový schodek. Je tedy namístě stýskat si, že podpora ze státního rozpočtu pro tuto oblast dlouhodobě reálně klesá, konkrétně za posledních sedm let o čtvrtinu? Zachrání tento trend značně kolísavé krajské a obecní rozpočty? Jistě nikdo nechce jen chodit s nataženou dlaní do prázdnící se státní kasy, ale aktivně se hledají i jiné možnosti – proč by třeba odvody z loterijních společností nemohly být též věnovány na veřejně prospěšný účel zvaný práce s dětmi a mládeží?


Ekonomická analýza je ke stažení na webu České rady dětí a mládeže (www.crdm.cz) v sekci Dokumenty > další dokumenty (www.crdm.cz/dokumenty); přímý odkaz na soubor PDF s analýzou je:

http://www.crdm.cz/download/dokumenty/Ekonomicka-analyza-CRDM-24-5-2011.pdf

související články:
Téměř miliarda korun ročně – to je hodnota práce dobrovolníků v dětských sdruženích ČRDM
http://www.adam.cz/clanek-2011060006-temer-miliarda-korun-rocne-to-je-hodnota-prace-dobrovolniku-v-detskych-sdruzenich-crdm.htmlSouvisející články:
Tradice - 20.02.2012
Pracovní skupina ČRDM u hlavního hygienika - 03.02.2012
Pro smysl věcí - 02.01.2012
Vaše péefka na Adamu - 25.12.2011
Vzpomínky na Václava Havla na Adam.cz - 24.12.2011
PF 2012 - 24.12.2011
Pane prezidente Havle, děkujeme! - 19.12.2011
Na Václava Havla vzpomíná celá republika - 18.12.2011
Poslali jste už prohlášení o prodloužení členství vašeho sdružení v ČRDM? - 16.12.2011
Setkání ČRDM nad otázkami, které nás pálí, proběhlo 2. 12. - 03.12.2011
Jak jsme málem nezasadili strom - 29.11.2011
Blíží se Setkání ČRDM 2012 za účasti ministra školství Josefa Dobeše - 28.11.2011
Zástupci České rady potřetí u ministra školství - 23.11.2011
35. Valné shromáždění ČRDM přijalo dva nové členské spolky, do roku 2012 jich vykročí 103 - 16.11.2011
Podzimní, již 35. valné shromáždění ČRDM - 11.11.2011
Zde jsme, svatá česká princezno a královský český strome, abychom své zemi sloužili... - 08.11.2011
ČRDM vysadila poslední ze stovky svatoanežských lip. Akci podpořil i arcibiskup Duka. - 07.11.2011
Vyšla nová Archa č 5 na téma dobrovolnictví - 31.10.2011
ČRDM v Národním divadle - 20.10.2011
ČRDM udělila podesáté Cenu Přístav: dostali ji komunální politici a nově i dvě firmy - 14.10.2011
Zástupci členských spolků ČRDM besedovali s ředitelem Odboru pro mládež MŠMT - 12.10.2011
ČRDM udělila podesáté Cenu Přístav - 11.10.2011
Pozvánka na 35. Valné shromáždění ČRDM - 10.10.2011
ČRDM: Mládežnické spolky vysadí sto „svatoanežských“ lip. Je o ně nebývalý zájem. - 03.10.2011
Zasaďte strom na památku Svaté Anežky České! - 22.09.2011
Udílení Ceny ČRDM Přístav čeká jubilejní, desátý ročník - 09.09.2011
Přání - 06.09.2011
Dětská sdružení jsou plnohodnotnou alternativou zájmových kroužků. A vyjdou levněji. - 30.08.2011
Ještě máte možnost nominovat vaše příznivce na Cenu Přístav - uzávěrka prodloužena! - 15.08.2011
Vítězství nelhostejnosti - soutěž Má vlast v srdci Evropy... - 27.07.2011
Kulatý stůl neziskových organizací s profesorem Karlem Eliášem řešil otázky veřejné prospěšnosti nejen v Občanském zákoníku - 21.07.2011
ČRDM a téma sociální sítě - 09.07.2011
Cena Přístav - 20.06.2011
Přišla odpověď z MŠMT na dopis sdružení - 08.06.2011
MŠMT podporuje programy zaměřené na volný čas dětí a mládeže - 06.06.2011
Téměř miliarda korun ročně – to je hodnota práce dobrovolníků v dětských sdruženích ČRDM - 03.06.2011
Česká rada dětí a mládeže prezentovala dětská sdružení na Dni Evropy - 16.05.2011
Pracovní skupina k metodice u ředitele odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana - 13.05.2011
Aleš Sedláček znovu zvolen předsedou ČRDM - 18.04.2011
Aleš Sedláček povede ČRDM i v dalších čtyřech letech - 15.04.2011
Návrh sestavy nového představenstva ČRDM a volební program kandidáta na předsedu Aleše Sedláčka pro období let 2011-2014 - 13.04.2011
Blíží se Valné shromáždění ČRDM, tentokráte volební - 09.04.2011
Blíží se Valné shromáždění ČRDM, tentokráte volební - 01.04.2011
Aleš Sedláček nominován na předsedu národní rady i pro druhé volební období - 10.03.2011
Strategie ČRDM – ohlédnutí a výzvy - 01.03.2011
ČRDM: Profesionální „volnočasovkáři“ do škol? Hledejme je snad zprvu raději jinde. - 09.02.2011
Skupina Stát České rady dětí a mládeže u premiéra - 21.01.2011
Předseda vlády Petr Nečas si udělá čas na spolky dětí a mládeže - 19.01.2011
Cena Přístav, kterou uděluje každoročně ČRDM těm, kdo podporují činnost sdružení dětí a mládeže, má rozšířené možnosti nominace! - 17.01.2011
Jednu z Cen Přístav 2010 od ČRDM dostal i Roman Línek,
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
- 14.01.2011
Skupina Stát České rady dětí a mládeže se čtvrtým měsícem snaží dosáhnout přijetí u ministerského předsedy - 11.01.2011


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Letní dům dlouhodobě pomáhá dětem z dětských domovů
20. 2. 2021, 561x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
2. 2. 2021, 962x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme
Doc. Dr. Jan Sokol, Csc., ministr školství v r. 1998
Za Janem Sokolem
16. 2. 2021


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+