pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Kulatý stůl neziskových organizací s profesorem Karlem Eliášem řešil otázky veřejné prospěšnosti nejen v Občanském zákoníku

Autor: Michala K. Rocmanová | zařazeno: 21. 7. 2011 | přečteno 16879

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací 18. 7. 2011 uspořádala ČRDM Kulatý stůl s Prof. Dr. JUDr. Karlem Eliášem, klíčovou osobností přípravy zásadní normy občanského práva – budoucího Občanského zákoníku (dále jen OZ) , se konal v pondělí 18. července 2011 v Evropském domě v Praze. Diskuse se účastnily téměř čtyři desítky zástupců neziskových organizací pracujících v oblasti výchovy dětí a mládeže, životního prostředí, sociálních služeb a dalších spolků, také zástupci ministerstev, několik senátorů a poslanců či jejich asistentů. Živě se debatovalo o statutu veřejně prospěšných organizací (dále jen VPO) a o spolkovém právu v navrhovaném Občanském zákoníku. Kulatý stůl pořádala Česká rada dětí a mládeže v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011, který si klade za cíl vytvořit dobré podmínky pro činnost dobrovolníků.

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací - prof. JUDr. Karel Eliáš Po úvodním přivítání předsedy ČRDM Aleše Sedláčka se ujal slova profesor Karel Eliáš, který upozornil na to, že je tato debata svolána na poslední chvíli, neboť o veřejné prospěšnosti a právnických osobách se má jednat v ústavněprávním výboru PS již následujícího dne, s tím, že jednání k OZ budou skončena v září t.r.
Poté vystoupil Petr Bergmann ze sdružení Spiralis s tezí, že vlastně neziskové organizace statut veřejné prospěšnosti nepotřebují, a tázal se, proč tedy legislativci tuto kodifikaci vytvářejí.

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací - Petr Bergmann (Spiralis) Prof. Eliáš odpověděl, že zaprvé jsou některá sdružení, která statut chtějí, a za druhé že na to, aby definice vznikla, byl vznesen požadavek již v letech 2000-2001 na jednání vlády, což bylo jasným zadáním zákonodárcům. Dodal, že by nebyl problém veřejnou prospěšnost zlikvidovat v OZ a zřídit ji v zákonech daňových, a podotkl, že k tomu, kdo dosáhne na statut VPO, budou možná mecenáši vstřícnější…

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací - Marek Šedivý (AVPO) Na to reagoval Marek Šedivý z Asociace VPO, že se definice Statutu VPO týká všech právních forem a ne jen neziskových nevládních organizací (dále jen NNO) , které navíc mají již v názvu, že nemohou vytvářet zisk, což by statut VPO mohl řešit.

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací - Tomáš Řehák a Petr Pavlok (Junák) K tomu podotkl Tomáš Řehák z Junáka – svazu skautů a skautek ČR, že považuje za nešťastné, když polovina podmínek k VP je uvedena v OZ a druhá polovina v jiných zákonech. „To nejhorší, co se může stát, je, že budeme mít status VP, který bude jen dalším líbivým nátěrem, za který se schová cokoliv…,“ dodal.

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací - Milena Černá (VDV), Karel Schwarz (ANNO), Jaroslav Balcar (PSP) Milena Černá z Výboru dobré vůle Olgy Havlové upozornila na to, že se neziskový sektor stále vyvíjí, společnosti vzájemně prospěšné např. přerůstají ve VPO, avšak dosavadní dvacetiletý neustálý růst neziskového sektoru jí připadá novým všeurčujícím a všelimitujícím principem veřejné prospěšnosti mírně oktrojovaný.
Na to konstatoval Petr Bergmann, že NNO se mohou vyvíjet tak, jak bude pro společnost potřeba, což doložil několika příklady z historie. Dále dodal, že definice stejně nic nevyřeší, protože bude jen pro ty, kdo se ke statutu přihlásí.

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací 18. 7. 2011 uspořádala ČRDM Tomáš Novotný z Asociace turistických oddílů mládeže upozornil, že některým NNO může „nálepka“ VPO i uškodit, protože zejména v menších obcích si lidé neznalí této problematiky z VP udělají na ně bič.

Prof. Eliáš vyslovil domněnku, že: „i NNO usilují o to, aby byly ziskové, i když zisk směřují jinam, a je řada subjektů, které směřují k VP a nemají zájem o státní prostředky… V řadě věcí chtějí mít diskutující jasno ihned, a to nelze naplnit…,“ a dodal, že Občanský zákoník chce vytyčit 4 obecné znaky VPO, a že statut VP bude moci být odejmut organizaci soudní cestou, a návrh k tomu může dát i konkurent.
Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací - Petra Humlíčková (Zelený kruh), Petr Bergmann (Spiralis), Rudolf Chlad (PSP)
Debatující dále upozornili na to, že v Evropě je trend státní prostředky pro NNO omezovat a bude třeba se více obracet na sponzory.

Aleš Sedláček navázal názorem, že doposud byl statut VPO prezentován jako potřebný kvůli přístupu ke státním prostředkům, ale že zde zazněla z úst prof. Eliáše poněkud jiná informace, a to: „…pokud by VP nebyla branou k veřejným prostředkům – a to je nová informace, že je to přístup k daňovým benefitům… To je ale trošku jiné pojetí, a to by pro většinu problém nebyl. Většina těch organizací má zisk nula nula nic, a naprosté většiny organizací, které zde zastupuji, se 200 000 individuálních členů ve sto organizacích sektoru dětí a mládeže, se to netýká, protože když jdeme do detailu, tak nějaký zisk realizují jen ty největší… Takže my bychom si to ani nevyřizovali, protože bychom to asi nepotřebovali, zatím nám to ale bylo prezentováno jinak…“

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací - Jan Malec (PSP) a Jiří Rudolf (PSP-EP) Petr Bergmann pro změnu namítl, že je malá pravděpodobnost, že by malé organizace chodily po soudech, aby svůj statut VPO prokázaly, avšak velký podnikatel se na ten statut bude snažit dosáhnout, protože mu to benefity přinese.

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací - Michal Urban (MŠMT) V další debatě diskutující uváděli obdobné příklady z praxe. Marek Šedivý uvedl například, že NNO nemají za 20 let existence žádné další výhody, naopak pouze složitější (totiž podvojné) účetnictví.

Aleš Sedláček shrnul předchozí diskusi v tom, že: „…ti, kdo jsou pro, věří, že se nakonec objeví to, proč jsou pro, a ti, kdo jsou proti, věří, že se objeví důvody, proč být proti, ale nikdo vlastně neví, o jakých benefitech je řeč, protože ty se objeví teprve v budoucnosti – a to je tedy vlastně poselství té první části.“

V závěru 1. části debaty prof. Eliáš připustil, že by některé navržené úpravy byl ochoten podpořit.

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací - Aleš Sedláček (ČRDM) Aleš Sedláček na závěr podotkl, že: „...naprostou většinu připomínek jsme uplatňovali již dříve, a to jak ve veřejných připomínkových řízeních, tak jsme připomínky zasílali v meziresortních řízeních jako podklad např. MŠMT, čili to nejsou věci nové, s nimiž přicházíme…“

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací 18. 7. 2011 uspořádala ČRDM Ve 2. diskusním bloku vznesli dobrovolníci z legislativní skupiny ČRDM Tomáš Řehák a Petr Pavlok konkrétní námitky proti znění mnohých bodů pododdílu spolkového práva. Tomáš Řehák na začátek připomínkování uvedl: „Řada ustanovení může být vykládána jako kogentní, „donucovací“… Podle § 20 Ústavní listiny základních práv a svobod totiž stát může vstupovat do práva občanů sdružovat se ve spolcích jedině v té míře, která je nezbytná pro zachování veřejného pořádku atd. Podle našeho názoru se to zmocnění státu totiž nevztahuje na to, jak má vypadat vnitrospolková demokracie, jak si spolek vnitřní záležitosti uspořádá a jakým způsobem si svoji samosprávu zavede… A protože je to takový mix kogentních a dispozitivních – nebo skrytě kogentních – ustanovení, vnesly se to toho určité nekonzistence a ty jsme se pokusili v našem návrhu upravit…“ Dále oba na modelových příkladech představili, kde mohou být ustanovení OZ problematická.

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací 18. 7. 2011 uspořádala ČRDM Prof. Eliáš na závěr upozornil, že pokud přítomní chtějí zmíněnou problematiku nějak dále komentovat a věci si vysvětlit, bude k tomu prostor ještě koncem srpna.
Karel Schwarz z Asociace NNO upřesnil, že by to mělo být 29. srpna v Praze, diskusi pořádá ANNO a ministerstvo spravedlnosti.

Aleš Sedláček poděkoval přednášejícímu profesoru Eliášovi i všem přítomným za účast. Nakonec zopakoval základní myšlenku – nezavádět kogentní ustanovení nikde, kde to není nutné.

crdm


Související články:
Tradice - 20.02.2012
Pracovní skupina ČRDM u hlavního hygienika - 03.02.2012
Pro smysl věcí - 02.01.2012
Vaše péefka na Adamu - 25.12.2011
Vzpomínky na Václava Havla na Adam.cz - 24.12.2011
PF 2012 - 24.12.2011
Pane prezidente Havle, děkujeme! - 19.12.2011
Na Václava Havla vzpomíná celá republika - 18.12.2011
Poslali jste už prohlášení o prodloužení členství vašeho sdružení v ČRDM? - 16.12.2011
Setkání ČRDM nad otázkami, které nás pálí, proběhlo 2. 12. - 03.12.2011
Jak jsme málem nezasadili strom - 29.11.2011
Blíží se Setkání ČRDM 2012 za účasti ministra školství Josefa Dobeše - 28.11.2011
Zástupci České rady potřetí u ministra školství - 23.11.2011
35. Valné shromáždění ČRDM přijalo dva nové členské spolky, do roku 2012 jich vykročí 103 - 16.11.2011
Podzimní, již 35. valné shromáždění ČRDM - 11.11.2011
Zde jsme, svatá česká princezno a královský český strome, abychom své zemi sloužili... - 08.11.2011
ČRDM vysadila poslední ze stovky svatoanežských lip. Akci podpořil i arcibiskup Duka. - 07.11.2011
Vyšla nová Archa č 5 na téma dobrovolnictví - 31.10.2011
ČRDM v Národním divadle - 20.10.2011
ČRDM udělila podesáté Cenu Přístav: dostali ji komunální politici a nově i dvě firmy - 14.10.2011
Zástupci členských spolků ČRDM besedovali s ředitelem Odboru pro mládež MŠMT - 12.10.2011
ČRDM udělila podesáté Cenu Přístav - 11.10.2011
Pozvánka na 35. Valné shromáždění ČRDM - 10.10.2011
ČRDM: Mládežnické spolky vysadí sto „svatoanežských“ lip. Je o ně nebývalý zájem. - 03.10.2011
Zasaďte strom na památku Svaté Anežky České! - 22.09.2011
Udílení Ceny ČRDM Přístav čeká jubilejní, desátý ročník - 09.09.2011
Přání - 06.09.2011
Dětská sdružení jsou plnohodnotnou alternativou zájmových kroužků. A vyjdou levněji. - 30.08.2011
Ještě máte možnost nominovat vaše příznivce na Cenu Přístav - uzávěrka prodloužena! - 15.08.2011
Vítězství nelhostejnosti - soutěž Má vlast v srdci Evropy... - 27.07.2011
ČRDM a téma sociální sítě - 09.07.2011
Cena Přístav - 20.06.2011
Přišla odpověď z MŠMT na dopis sdružení - 08.06.2011
MŠMT podporuje programy zaměřené na volný čas dětí a mládeže - 06.06.2011
Ministr školství Josef Dobeš oceňuje práci dobrovolníků ve spolcích věnujících se dětem - 03.06.2011
Téměř miliarda korun ročně – to je hodnota práce dobrovolníků v dětských sdruženích ČRDM - 03.06.2011
Česká rada dětí a mládeže prezentovala dětská sdružení na Dni Evropy - 16.05.2011
Pracovní skupina k metodice u ředitele odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana - 13.05.2011
Aleš Sedláček znovu zvolen předsedou ČRDM - 18.04.2011
Aleš Sedláček povede ČRDM i v dalších čtyřech letech - 15.04.2011
Návrh sestavy nového představenstva ČRDM a volební program kandidáta na předsedu Aleše Sedláčka pro období let 2011-2014 - 13.04.2011
Blíží se Valné shromáždění ČRDM, tentokráte volební - 09.04.2011
Blíží se Valné shromáždění ČRDM, tentokráte volební - 01.04.2011
Aleš Sedláček nominován na předsedu národní rady i pro druhé volební období - 10.03.2011
Strategie ČRDM – ohlédnutí a výzvy - 01.03.2011
ČRDM: Profesionální „volnočasovkáři“ do škol? Hledejme je snad zprvu raději jinde. - 09.02.2011
Skupina Stát České rady dětí a mládeže u premiéra - 21.01.2011
Předseda vlády Petr Nečas si udělá čas na spolky dětí a mládeže - 19.01.2011
Cena Přístav, kterou uděluje každoročně ČRDM těm, kdo podporují činnost sdružení dětí a mládeže, má rozšířené možnosti nominace! - 17.01.2011
Jednu z Cen Přístav 2010 od ČRDM dostal i Roman Línek,
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
- 14.01.2011
Skupina Stát České rady dětí a mládeže se čtvrtým měsícem snaží dosáhnout přijetí u ministerského předsedy - 11.01.2011


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Letní dům dlouhodobě pomáhá dětem z dětských domovů
20. 2. 2021, 564x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
2. 2. 2021, 966x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme
Doc. Dr. Jan Sokol, Csc., ministr školství v r. 1998
Za Janem Sokolem
16. 2. 2021


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+