Tábor Krásensko - vznášení v balónu Je to pět let, kdy brněnskému TyfloCentru odrostly děti se zrakovým postižením, které se účastnily pravidelně letních rehabilitačních táborů. Protože měly dál zájem setkávat se, připravili pro ně pracovníci Radek Pavlíček a Jiřka Falková speciální pobyt s výukou na počítačích, doplněný o volnočasový program. A tak se od roku 2007 scházíme vždy na jeden týden v srpnu v prostorách ekologického střediska Rychta Krásensko poblíž Moravského krasu.

  Tábor Krásensko - uvnitř balónu Volnočasový a počítačový program je každoročně propojený motivační linií. V minulosti účastníci připravovali vlastní rádiová vysílání a psali reportáže. Letos jsme pobyt motivovali příběhem Stopařův průvodce po Galaxii od Douglase Adamse. Dvanáct nevidomých a těžce slabozrakých teenagerů vytvářelo vlastního „Průvodce“, mapujícího historii a současnost obce Krásensko, zahrnujícího krátkou sci-fi povídku, originálním pohledem (malého dítěte) glosovaný volnočasový program a také mnoho argumentů, proč by Země neměla být zničena mimozemšťany.

  Tábor Krásensko - hra na veverky „Ponoukli jsme naše dospívající účastníky k zamyšlení a ti svým přístupem i názory velmi mile překvapili. Myslím, že takto srovnané priority, pozitiva a negativa života na planetě Zemi a nesobecká přání do budoucnosti nemají mnohdy ani dospělí lidé,“ ocenila skupinu mladých lidí se zrakovým postižením sociální pracovnice Jiřina Falková. Jeden z účastníků například argumentoval lidskou kulturou a tradicemi, které by mohly jiné civilizace od pozemšťanů převzít, další se zamýšlel nad druhovou rozmanitostí rostlin a zvířat, jiný opěvoval básnickým způsobem krásu přírody. Sedmnáctiletá Kristýna by si do budoucna přála, aby se lidé zaměřili více na duchovní svět a svoje pocity než aby se prosazovalo materiálno, i když je pro život potřebné. A také aby nastal pokrok v medicíně, např. vynalezení účinného léku na onemocnění rakovinou nebo postupu, který by dokázal vrátit zrak nevidomým lidem.

  Tábor Krásensko - v jeskyni Zábavnou část programu připravuje skupinka „vidících vodících“ vedoucích z řad speciálních a sociálních pedagogů. Tentokrát to byl například celodenní výlet s prohlídkou jeskyně Balcarka, adrenalinové aktivity ve středisku Baldovec, koncert brněnské folkové kapely Ořešák, beseda o létání v horkovzdušných balónech i s možností se v jednom ukotveném vznést několik metrů nad zem, dramatická lekce na téma „bobřík sexu“, zvuková střelba nebo hraní pétanque s ozvučením.

  „Výuka PC je zaměřena na zlepšení dovedností zrakově postižených účastníků v obsluze náročných kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky a propojení získaných znalostí s jejich praktickým využitím. Tuto část zajišťují lektoři z řad zaměstnanců TyfloCentra Brno, o.p.s., kteří patří v České republice ke špičce v této oblasti. Výuka probíhá převážně skupinovou formou, základem jsou přednášky a na ně navazující workshopy, kde si mohou účastníci získané teoretické vědomosti hned vyzkoušet v praxi při práci na zadaném úkolu,“ popisuje odborný program vedoucí pobytu Radek Pavlíček.

  Tábor Krásensko - výuka na počítačích Výstupy z minulých ročníků, kterými jsou reportáže a rádiová vysílání vymyšlená, nahraná i sestříhaná účastníky, si můžete poslechnout na http://www.centrumpronevidome.cz/pobyty-s-vyukou-pc. „Průvodce po Krásensku 2011“ byl odeslán intergalaktickou poštou k mimozemšťanům v textovém formátu, obrázkové prezentaci a několika nahraných rozhovorech. Nevidomý účastník Ondřej Kodet však připravuje také webové stránky. Chce se procvičit v programování, o kterém se dozvěděl během letní výuky.

  Sedmnáctiletá účastnice shrnuje akci slovy: „Považuji to tu za svůj druhý domov, za svou druhou rodinu a myslím, že nejsem jediná, kdo to tak cítí. Tento tábor nám strašně moc dává. Nejen mnoho dobrých kamarádů, ale zároveň tu člověk získá mnoho zkušeností a dozví se různé zajímavé informace, které nám ukazují nové možnosti, jak pracovat s PC. Člověk se zde oprostí od běžných starostí a ještě se zasměje s výbornými přáteli, díky čemuž se každý pozitivně naladí a má pak celý rok na co vzpomínat.“ A další se přidává: „Krásensko je neobyčejně krásná vesnice. Jsou tady příjemní lidé, úžasná příroda a klidné prostředí, které je pro relaxaci jako stvořené. Důvodem, proč se sem tak ráda vracím, je počítačový pobyt pro zrakově postižené, který je rok od roku lepší. Přednášky a volnočasové aktivity nás obohatí a pobaví natolik, že se nám nikdy nechce odjíždět domů.“

  Tyto ohlasy nejen že přesvědčily mimozemšťany, aby postavili intergalaktický most na místě jiné planety, ale také těší lektory a vedoucí, kteří akci PC Krásensko pod hlavičkou TyfloCentra Brno, o.p.s. připravují. Doufejme, že se příští rok sejdeme všichni ve zdraví a pohodě zase na Rychtě! Za podporu děkujeme Nadaci Leontinka, OŠMT Magistrátu města Brna, Sdružení rodičů a žáků školy Jaroslava Ježka a dalším dárcům z řad firem i jednotlivců.

  Autor