VSI - Voluntary Service International Česká sekce DCI – Sdružení zastánců dětských práv České republiky je česká nevládní organizace založená na práci dobrovolníků, většinou zaměřených na práva dětí a jejich dodržování. A právě tato organizace společně s Irskou nevládní organizací zaměřenou na dobrovolné a komunitní práce realizovala projekt „Fifty up“. Do tohoto projektu se tak zapojili 4 čeští dobrovolníci a 4 irští dobrovolníci, samozřejmě, že do projektu bylo zapojeno i mnoho dalších dobrovolníků za realizační tým.

    Sdružení zastánců dětských práv – česká sekce Defence for Children International A o čem vlastně celý projekt byl a jaké jsou jeho výstupy? Mezi specifické cíle projektu patřilo vytvoření webových stránek, vytvoření místa pro diskuzi mezi ostatními nestátními neziskovými organizacemi, vytvoření metodiky o seniorském dobrovolnictví – co to je za dobrovolnictví, příklady dobré praxe apod. Dalším významným cílem projektu bylo zapojení dobrovolníků do přípravy dalších projektů a také spojení projektu s Evropským rokem dobrovolnictví.

    Obsahem projektu byla pomoc v dobrovolnických centrech, workcampech, hospicích, návštěva národních agentur, kulaté stoly s nezaměstnanými, diskuze se seniory, pomoc při povodních v ČR, výuka angličtiny v SOS vesničkách, setkávání s jinými dobrovolníky, výuka češtiny a angličtiny.

    Veškeré informace o projektu můžete nalézt na webových stránkách www.fiftyup.eu.