pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

ČRDM vysadila poslední ze stovky svatoanežských lip. Akci podpořil i arcibiskup Duka.

Autor: ČRDM | zařazeno: 7. 11. 2011 | zařadil/a: -maj- | přečteno 15690

Památku sv. Anežky České, od jejíhož narození letos uplynulo 800 let, bude nově připomínat i lipka slavnostně vysazená 7. listopadu 2011 v zahradě pražského kláštera nesoucího jméno slavné světice. Čerstvě vysazený kmínek je posledním ze stovky těch, které mají v rámci akce uspořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) zapustit do země své kořeny. Po celé naší vlasti se o to v uplynulých dnech snažily různé mládežnické organizace; převážně šlo o členské spolky ČRDM. Akci osobně podpořili komunální politici i společensky respektované osobnosti – příkladně pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka.

Zleva: předseda ČRDM A. Sedláček, ředitel NG V. Rösel, ředitelka komunikace Skupiny ČEZ B. Horáčková, pražský arcibiskup D. Duka, bývalá ministryně školství M. Kopicová a první náměstkyně ministra školství E. Bartoňová (foto Jiří Majer)

Pražský arcibiskup Dominik Duka a bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová při rozmluvě s předsedou České rady dětí a mládeže Alešem Sedláčkem (foto Jiří Majer)Výsadba poslední pamětní lípy proběhla za přítomnosti kněze a bohemisty Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. (životopisce sv. Anežky České), ředitele Národní galerie v Praze Ing. Vladimíra Rösela a dalších hostů. K nim patřily například první náměstkyně minstra školství Ing. Eva Bartoňová, bývalá ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová, či ředitelka odboru komunikace Skupiny ČEZ Ing. Bohdana Horáčková. Nechyběli pochopitelně ani zástupci pořádající České rady dětí a mládeže, reprezentované mj. jejím předsedou Ing. Alešem Sedláčkem. ČRDM coby organizátorka projektu nazvaného „Stromy Anežky České“ převzala nad touto pamětní lípou patronát. Výsadba proběhla o víkendu 5.–6. listopadu, kdy vrcholil Týden dobrovolnictví, spuštěný v rámci letošního Evropského roku dobrovolnictví.

Stromy Anežky České - projekt ČRDMSlavnostní výsadba pamětní "svatoanežské" lipky (foto Jiří Majer)Smyslem projektu bylo podtrhnout význam nevýdělečných aktivit, mezi které mimoškolní výchova naší nejmladší generace jistě patří. Ing. Ondřej Šejtka z organizačního týmu ČRDM soudí, že výsadbou národních stromů se u mladých prohloubí zájem nejen o přírodu, ale i o naši historii a státnost. Vodítkem jim mohou být i slova papeže Jana Pavla II. týkající se Anežky Přemyslovny: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o staré, povzbuzovala bezradné, a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."

Jedním z aktérů slavnostní výsadby pamětní lípy na počest slavné světice byl i kněz a bohemista Petr Piťha, znalec života a díla sv.  Anežky České. (Foto Jiří Majer)Pražský arcibiskup Dominik Duka stromu požehnal - a následně ho pomohl spolu s ostatními zasadit. (Foto Jiří Majer)Zhruba čtyři pětiny subjektů, které se k vysazení Stromu Anežky České přihlásily, náleží podle Ondřeje Šejtky k členským sdružením ČRDM; zájem projevily také některé školy či domy dětí a mládeže. Svatoanežské lipky vysadili třeba skauti, tomíci, pionýři, woodcrafteři, mladí chovatelé, členové sdružení Boii, Sdružení evangelické mládeže nebo aktivisté z krajských mládežnických rad (např. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, Jihomoravská rada dětí a mládeže).

Svůj díl práce při výsadbě odvedly i děti z Turistického oddílu mládeže S.T.A.N. (Foto Jiří Majer)crdmSouřadnice pamětních stromků vysazených sdruženími rozšíří na internetových stránkách projektu Kamchodit.cz mapu nekonformních „poutních míst“, kam stojí za to zajít. Informační tabulky instalované u lipek pak budou šířit slávu sv. Anežky České i povědomí o těch, jejichž péčí byl strom zasazen a roste – o daném spolku i o projektových partnerech. Akce se těšila značnému zájmu mladých: během září, kdy se jednotlivá jejich sdružení mohla k bezplatnému odběru stromků závazně přihlašovat, byla celá zásoba tři a půl metru dlouhých kmínků lípy srdčité (Tilia cordata „Roelvo“), pořízených ČRDM, rychle rozebrána. Projekt ČRDM „Stromy Anežky České“ finančně podpořila Skupina ČEZ a MŠMT.

Lípa jako národní strom
Lípa je naším národním stromem (a řady dalších slovanských národů). Jeho ratolesti nalezneme na standartě prezidenta ČR i na uniformách generálů naší armády; symbol lipového listu či květu bývá užit v numismatice i v heraldice. Slovo lípa nám rezonuje v názvech řady míst: Lipno, Lázně Lipová, Lipnice… Prvním, kdo ztotožnil lípu se slovanskou vzájemností, byl spisovatel Jan Kollár (1793–1852). V roce 1848 došlo na Všeslovanském sjezdu v Praze k oficiálnímu přijetí lípy jako národního stromu. Znovuobjevení stromů jako národních symbolů nastalo v 19. stol., v době národního obrození evropských národů, kdy docházelo k přebírání různé symboliky z mýtických časů. V našem geografickém prostoru měly vždy výsadní postavení lípa a dub. Proč asi? Stačí se podívat na jejich mohutné kmeny a sklonit se před věkem, kterého oba stromy mohou dosáhnout – počítá se na staletí.

Informační tabulka u lipky v zahradě Anežského kláštera (foto Jiří Majer)Sv. Anežka Česká
Anežka Česká, Anežka Přemyslovna (20. ledna 1211– 2. března 1282) Anežka se narodila jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. Vzhledem k upomínkové akci je podstatné, že si ji, oddanou křesťanskému a asketickému životu, získaly františkánské ideály. Její zájem o chudé a nemocné v Praze i vlastní její život jsou toho dokladem; dnes v této souvislosti hovoříme o charitativní práci a dobrovolnictví v ryzím smyslu slova. Z Anežčiných legend víme o její dobročinnosti a milosrdenství, ale i finančních schopnostech či umění diplomacie. Po naplněném životě umírá v klášteře Na Františku. Po jejím skonu přicházely několik dní k jejímu vystavenému tělu početné zástupy těch, kteří ji již za života pokládali za svatou. Zpráva o její kanonizaci 12. 11. 1989 papežem Janem Pavlem II. byla pro (nejen věřící) obyvatele tehdejší ČSSR obrovskou morální a duchovní vzpruhou i zdrojem naděje a předzvěstí pádu totalitního režimu (17. 11. 1989) v zemi.Související články:
Tradice - 20.02.2012
Pracovní skupina ČRDM u hlavního hygienika - 03.02.2012
Pro smysl věcí - 02.01.2012
Vaše péefka na Adamu - 25.12.2011
Vzpomínky na Václava Havla na Adam.cz - 24.12.2011
PF 2012 - 24.12.2011
Pane prezidente Havle, děkujeme! - 19.12.2011
Na Václava Havla vzpomíná celá republika - 18.12.2011
Poslali jste už prohlášení o prodloužení členství vašeho sdružení v ČRDM? - 16.12.2011
Setkání ČRDM nad otázkami, které nás pálí, proběhlo 2. 12. - 03.12.2011
Jak jsme málem nezasadili strom - 29.11.2011
Blíží se Setkání ČRDM 2012 za účasti ministra školství Josefa Dobeše - 28.11.2011
Zástupci České rady potřetí u ministra školství - 23.11.2011
35. Valné shromáždění ČRDM přijalo dva nové členské spolky, do roku 2012 jich vykročí 103 - 16.11.2011
Podzimní, již 35. valné shromáždění ČRDM - 11.11.2011
Zde jsme, svatá česká princezno a královský český strome, abychom své zemi sloužili... - 08.11.2011
Vyšla nová Archa č 5 na téma dobrovolnictví - 31.10.2011
ČRDM v Národním divadle - 20.10.2011
ČRDM udělila podesáté Cenu Přístav: dostali ji komunální politici a nově i dvě firmy - 14.10.2011
Zástupci členských spolků ČRDM besedovali s ředitelem Odboru pro mládež MŠMT - 12.10.2011
ČRDM udělila podesáté Cenu Přístav - 11.10.2011
Pozvánka na 35. Valné shromáždění ČRDM - 10.10.2011
ČRDM: Mládežnické spolky vysadí sto „svatoanežských“ lip. Je o ně nebývalý zájem. - 03.10.2011
Zasaďte strom na památku Svaté Anežky České! - 22.09.2011
Udílení Ceny ČRDM Přístav čeká jubilejní, desátý ročník - 09.09.2011
Přání - 06.09.2011
Dětská sdružení jsou plnohodnotnou alternativou zájmových kroužků. A vyjdou levněji. - 30.08.2011
Ještě máte možnost nominovat vaše příznivce na Cenu Přístav - uzávěrka prodloužena! - 15.08.2011
Vítězství nelhostejnosti - soutěž Má vlast v srdci Evropy... - 27.07.2011
Kulatý stůl neziskových organizací s profesorem Karlem Eliášem řešil otázky veřejné prospěšnosti nejen v Občanském zákoníku - 21.07.2011
ČRDM a téma sociální sítě - 09.07.2011
Cena Přístav - 20.06.2011
Přišla odpověď z MŠMT na dopis sdružení - 08.06.2011
MŠMT podporuje programy zaměřené na volný čas dětí a mládeže - 06.06.2011
Ministr školství Josef Dobeš oceňuje práci dobrovolníků ve spolcích věnujících se dětem - 03.06.2011
Téměř miliarda korun ročně – to je hodnota práce dobrovolníků v dětských sdruženích ČRDM - 03.06.2011
Česká rada dětí a mládeže prezentovala dětská sdružení na Dni Evropy - 16.05.2011
Pracovní skupina k metodice u ředitele odboru pro mládež MŠMT Michala Urbana - 13.05.2011
Aleš Sedláček znovu zvolen předsedou ČRDM - 18.04.2011
Aleš Sedláček povede ČRDM i v dalších čtyřech letech - 15.04.2011
Návrh sestavy nového představenstva ČRDM a volební program kandidáta na předsedu Aleše Sedláčka pro období let 2011-2014 - 13.04.2011
Blíží se Valné shromáždění ČRDM, tentokráte volební - 09.04.2011
Blíží se Valné shromáždění ČRDM, tentokráte volební - 01.04.2011
Aleš Sedláček nominován na předsedu národní rady i pro druhé volební období - 10.03.2011
Strategie ČRDM – ohlédnutí a výzvy - 01.03.2011
ČRDM: Profesionální „volnočasovkáři“ do škol? Hledejme je snad zprvu raději jinde. - 09.02.2011
Skupina Stát České rady dětí a mládeže u premiéra - 21.01.2011
Předseda vlády Petr Nečas si udělá čas na spolky dětí a mládeže - 19.01.2011
Cena Přístav, kterou uděluje každoročně ČRDM těm, kdo podporují činnost sdružení dětí a mládeže, má rozšířené možnosti nominace! - 17.01.2011
Jednu z Cen Přístav 2010 od ČRDM dostal i Roman Línek,
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
- 14.01.2011
Skupina Stát České rady dětí a mládeže se čtvrtým měsícem snaží dosáhnout přijetí u ministerského předsedy - 11.01.2011


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Letní dům dlouhodobě pomáhá dětem z dětských domovů
20. 2. 2021, 559x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
2. 2. 2021, 961x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme
Doc. Dr. Jan Sokol, Csc., ministr školství v r. 1998
Za Janem Sokolem
16. 2. 2021


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+