„><obrazek id=“ title=““ hspace=“8″>Ve dnech 2. – 3. listopadu 2011 se v Praze konala Konference k uznávání neformálního vzdělávání pořádaná Národním institutem dětí a mládeže. V přednáškovém bloku o roli neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží představila projekt Učení pro život Alena Jeslínková, projektová manažerka.

    V úvodu byl na konferenci představen, v rámci Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu, projekt Učení pro život, jenž v sobě zahrnuje čtyři obory. Konkrétně se jedná o rekreační sport, praktické dovednosti, dobrovolnou službu a expedici. Slova Aleny Jeslínkové, projektové manažerky, však byla věnována především dobrovolné službě. Hlavní cílovou skupinou projektu Učení pro život jsou děti umístěné v ústavních zařízení.

    John May, Konference k uznávání neformálního vzdělávání Účastníci projektu pomáhají v rámci dobrovolné služby s úklidem ve svých obcích, docházejí do rehabilitačních ústavů, čistí řeky nebo připravují aktivity pro děti z mateřských škol. Některé děti z ústavních zařízení spolupracují pod dohledem psychologa s autistickými dětmi a jejich rodiči. Záměrem dobrovolné služby je dosažení vyváženého rozvoje osobností dětí z ústavní péče, které jsou za svou soustavnou činnost jednou ročně oceněni mezinárodně uznávaným diplomem.

    Na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání přednášel i John May, nový generální tajemník The Duke of Edinburgh´s Award Internationa Association, která je mateřskou organizací českého Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu.

    Investice do rozvoje vzdělávání