Více než čtyři stovky krojovaných tanečníků, zpěváků a hudebníků, přední domácí a zahraniční folklorní soubory, umělci a orchestry dalších žánrů budou účinkovat v programech 14 Národního krojového plesu FoS ČR 4. února 2012 v TOP Hotelu Praha.

  Na Národním krojovém plese hraje a zpívá každoročně několik desítek souborů, lidových muzik a kapel... (foto Michala K. Rocmanová, 2011) Národní krojový ples je nejvýznamnějším krojovým bálem v celé republice a velkolepou podívanou na pestrobarevné kroje a tance z Čech, Moravy a Slezska i zahraničí.

  Programová tradice zůstává: každým rokem vtiskne plesu charakter jeden z regionů naší republiky. V loňském roce to byli Hanáci, tentokrát to bude lidová kultura z regionu Středních Čech a Prahy.

  Národní krojový ples FoS ČR Seznam účinkujících souborů a podrobný program najdete na:
  http://www.folklornisdruzeni.cz/v-programu-narodniho-krojoveho-plesu-vystoupi-400-ucinkujicich

  FoSDalší informace najdete na a www.krojovyples.cz. Vstupenky si můžete opatřit či rezervovat v sekretariátu Folklorního sdružení ČR.

  Vstupenky si můžete opatřitnebo rezervovatv sekretariátu Folklorního sdružení ČR, www.folklornisdruzeni.cz

  Autor