Letošní 13. ročník veletrh neziskových organizací NGO Market se uskuteční v pátek 11. května 2012 opět v prostorách Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6. Více informací a novinek naleznete spolu s on-line registračním formulářem od 1. února 2012 na našich stránkách na www.ngomarket.cz.

  NGO Market 2011 v Národní technické knihovně v Praze 6 (foto Marc Bader, Forum 2000)

  V roce 2011 Nadace Forum 2000 pokračovala ve všech svých dlouhodobých projektech a realizovala také několik dalších akcí.

  Iniciativa Společná starost vydala v r. 2011 celkem tři stanoviska. Na začátku roku vyzvala k ukončení diskriminace lidí postižených malomocenstvím a v létě upozornila na zhoršující se stav demokracie a právního státu na Ukrajině. V březnu vydali členové iniciativy naléhavé prohlášení v reakci na zemětřesení a tsunami v Japonsku a vyzvali k mezinárodní solidaritě s japonským lidem. Nadace Forum 2000 se rozhodla zapojit do pomoci obětem této katastrofy a vyhlásila veřejnou sbírku.

  NGO Market 2011 v Národní technické knihovně v Praze 6 (foto Marc Bader, Forum 2000) Koncem dubna 2011 proběhl 12. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market, který veřejnosti představil přes 150 neziskových organizací a také možnosti, které nabízí dobrovolnická činnost. Veletrhu předcházelo několik seminářů v rámci našich vzdělávacích aktivit, které přispívají k rozvoji občanské společnosti.

  V říjnu 2011 se uskutečnila 15. výroční konference Forum 2000, která se věnovala vztahu demokracie a právního státu. Bohatý program konference zahrnoval více než 50 akcí, jichž se zúčastnilo přes 120 delegátů a 3000 pozorovatelů. Mezi hosty byli mimo jiné nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz, jordánský princ El Hassan bin Talal a prezidentka Kosova Atifete Jahjaga. Během konference se uskutečnilo také několik akcí v rámci našich dalších dlouhodobých projektů, Mezináboženského dialogu a Vody na Blízkém východě.

  Závěrem roku 2011 Prahu navštívil Jeho Svatost dalajlama, který se setkal s Václavem Havlem a spolu s dalšími vůdčími osobnostmi v oblasti lidských práv se zúčastnil diskuse o demokracii a lidských právech v Asii. Jeho Svatost v této diskusi vystoupila také s veřejnou přednáškou na téma „Hledání štěstí v nejistém světě“.

  V roce 2012 jsme spolupracovali na řadě dalších projektů, včetně mezinárodního workshopu o transformaci v Egyptě. Podpořili jsme také několik koncertů na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku, diskusí pořádaných New York University in Prague a projekty občanského sdružení Potala.

  Forum 2000 Na našich webových stránkách http://www.forum2000.cz naleznete bližší informace o všech našich aktivitách. Můžete na nich zhlédnout videozáznamy a fotografie z projektů a také si přečíst stručná shrnutí diskusí, jejichž kompletní přepisy budou již brzy k dispozici.

  Rok 2011 neskončil radostně. V prosinci zemřel bývalý prezident a zakladatel Fora 2000 Václav Havel. Jeho odkazem je důraz na význam svobody a demokracie pro úspěšný rozvoj společnosti, trvání na univerzalitě lidských práv a důraz na nezbytnost morálního základu veškerého lidského konání. Věříme, že budeme moci pokračovat v činnosti, která vychází z tohoto odkazu.