První dvě školy v České republice – jedna základní a jedna střední – splnily podmínky mezinárodní kampaně a obdržely titul „Fairtradová škola“.

  Od nynějška se jím mohou pyšnit a prezentovat Masarykova základní škola Litoměřice a Střední a Jazyková škola s právem státní zkoušky Volyně. Příslušné certifikáty si zástupci obou škol převzali na tiskové konferenci konané 9. února 2012 v prostorách Evropského domu v centru Prahy.

  První Fair trade je obchodní partnerství s rozvojovými zeměmi založené na dialogu, transparentnosti a respektu. Dozvědí se o něm děti ve škole? (Foto Jiří Majer)Fair trade (spravedlivý obchod) je způsob obchodování, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade (FT) dostávají za svou práci výkupní cenu, jež odpovídá nákladům na výrobu. „Mají tak možnost důstojného života, což zdaleka není pravidlem,“ poznamenala vedoucí sekretariátu Asociace pro fair trade Hana Chorváthová. Zmíněná asociace je garantem kampaně „Fairtradové školy“ v ČR; hlavními jejími koordinátory jsou NaZemi – společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha.

  Mezi základní principy FT tedy patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských práv a adekvátních pracovních podmínek, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Hana Chorváthová upřesnila, že zemědělci mají díky prémiím možnost (spolu)financovat například školství nebo i zdravotnictví.

  Vedoucí sekretariátu Asociace pro fair trade Hana Chorváthová: Propagace fair trade dává školám velice dobrou příležitost i k tomu, aby o sobě daly vědět navenek. (Foto Jiří Majer)Zapojením se do kampaně dávají školy najevo – žákům, jejich rodičům, vyučujícím a navenek celé veřejnosti – společenskou odpovědnost a vědomí si role, již v tomto ohledu sehrávají. Začleňují tudíž do výuky globální rozvojové vzdělávaní, pořádají tematické besedy, semináře a výstavy. Využívají také FT produktů, jejichž nabídka se postupně rozšiřuje, ať už jde o čaj, kávu, čokoládu a cukrovinky, nebo třeba fotbalové míče. Z tiskové konference k vyhlášení prvních dvou fairtradových škol v ČR (foto Jiří Majer)Školy nakupují potravinové výrobky FT do svých kantýn a jídelen. Na školách jsou k mání dětem a učitelům, ale i návštěvníkům. Kritéria ukládají FT škole mj. vytvoření řídící skupiny (aspoň tříčlenné), nejméně z poloviny tvořené žáky či studenty; ti tak mají možnost řídit záležitosti ohledně FT a přicházet s nápady, do jakých akcí se pustit.

  Ředitel Masarykovy základní školy v Litoměřicích - první „Jsme sice malinkatou školou, nicméně v Litoměřicích patříme ke školám – trošičku se pochválíme – oblíbeným, jelikož třetím, čtvrtým rokem k nám přichází nejvíce dětí a počtem patříme opravdu k těm nejvíce navštěvovaným. Já se jen zmíním, že včera jsme měli zápis – a samozřejmě jsme podávali rodičům fairtradovou kávu a dětem fairtradové čaje a čokolády…“ prohlásil ředitel Masarykovy ZŠ Litoměřice Karel Kynzl. Jak podotkl, s myšlenkou propagovat na škole fair trade přišla učitelka Iveta Drahoňová, která tak zúročila svůj rozhled a zkušenost z profesního angažmá ve Velké Británii. „Svoji první fairtradovou čokoloádu jsem si dala v Anglii, kde jsem deset let působila jako učitelka základní školy,“ poznamenala Iveta Drahoňová s tím, že už na počátku její učitelské dráhy v zámoří tam kampaně, které se nyní dostávají k nám, startovaly. Nyní je podle ní v Anglii na 500 Fairtradových škol. „Měla jsem možnost zažít, jaký mají přínos pro děti a jak děti (díky nim) vnímají okolní svět – Nejde jen o prodej a to není jen fair trade, ale i další globální témata, která do výuky patří. Trošku mě mrzí, že nejsou přirozenou součástí výuky, ale že to je pořád u nás něco, co by se mělo, ale co se mnohdy nevyužívá dostatečně,“ míní Iveta Drahoňová. „Já se snažím do výuky maximálně zapojit všechno to, co se děje kolem nás, a nejenom kolem nás v České republice a za hranicemi našeho státu, ale i za hranicemi Evropy,“ zobecnila.

  Učitelka Roamana Šafránková, jejíž zájem o rozvojová témata vlastně přivedl střední školu ve Volyni až k titulu školy Světové. A Fairtradové. (Foto Jiří Majer)Nesmírně si vážím spolupráce s městem, které všechny naše akce podpořilo a je teď také těsně před splněním kritérií pro to, aby se Volyně stala Fairtradovým městem, říká ředitelka střední školy Eva Klasová. (Foto Jiří Majer)Velikostí srovnatelná s litoměřickou je SŠ a JŠ ve Volyni. Její cesta k fair trade se ale ubírala trochu jinudy. I když i tam sehrála hlavní roli jedna z jejích pedagožek: na počátku stál dlouhodobý zájem Romany Šafránkové o rozvojová témata, potažmo o Světové školy. „Tři roky jsme pracovali na tom, abychom se stali Světovou školou – což se nám, mimochodem, minulý týden podařilo,“ nastínila ředitelka volyňské SŠ a JŠ Eva Klasová, „a naši žáci si právě v rámci Světové školy vybrali téma fair trade.“ Získání titulu Fairtadová škola lze tedy podle Evy Klasové vnímat i jako úspěšné završení takto zacílené práce. „Žáci se během těchto tří let seznámili s problémy lidí v rozvojových státech. Dozvěděli se hodně o dětské práci, naučili se rozpoznávat, co je to spravedlivá odměna za vykonanou práci – a hlavně: sami se naučili pracovat ve skupině a získali pro to všechny potřebné kompetence. ...A jsme fair trade. Společný snímek žáků a učitelů z Litoměřic a z Volyně po převzetí certifikátů Naše řídící skupina má v současné době dvaadvacet žáků. A je znát, že když máte někde dvacet dva už téměř dospělých lidí, musíte někdy své názory trošku upozadit a musíte přijmout i názory jiných. A zase na druhou stranu, musíte své postoje dokázat obhájit – a to se našim studentům velice dobře podařilo,“ shrnula ředitelka Klasová.

  Kampaň „Fairtradeové školy“ je úzce propojena s kampaní „Fairtradových měst“, k níž se připojili lidé v 1071 obcích z 23 zemí. Anglická novinka se rozšířila dál a nyní je „fairtradová“ celá řada malých městeček i metropolí včetně Říma a Barcelony. Loni byla u nás vyhlášena první dvě Fairtradová města – Litoměřice a Vsetín.