V sobotním odpoledni 24. března pořádali opočenští skauti v Kodymově národním domě již podvanácté charitativní akci Děti pro děti…

  Děti pro děti - benefiční představení skautů z Opočna pomáhá dětem ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové

  Výtěžek letos předčil veškerá očekávání. Zatímco v minulých letech se částka stabilizovala zhruba na osmi tisících, letos její výše výrazně poskočila směrem nahoru. Skauti, kteří akci každoročně pořádají, po jejím skončení napočítali rovných 12 200 korun. Dalo by se říci, že za hodinový program to je slušná částka. Ale všechno je jinak, začátek nebyl v sobotu, ale loni v září.

  Děti pro děti - benefiční představení skautů z Opočna pomáhá dětem ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové Už v té době totiž začínají připravovat výrobky pro výstavu, která je součástí akce Děti pro děti. Postupně se k nim přidávají další, v lednu se už zapojuje široká opočenská „skautská i neskautská obec“. Co je cílem? „Musíme připravit co nejvíce velikonočních dekorací na výstavu a nacvičit program. To je od ledna hlavní náplní skautských schůzek,“ přibližuje zákulisí celé akce Marie Vojtíšková, vůdkyně opočenského střediska Junáka.

  A jak to začalo? V roce proběhl 2000 v televizi pořad o nemocnici v Motole. Dokument upozorňoval na nutnost zlepšení podmínek, v kterých se léčí nádorová krevní onemocnění dětí. Opočenští skauti uspořádali charitativní akci a její výtěžek zaslali do nemocnice. Takový byl začátek akce Děti pro děti v Opočně. Od roku 2004 výtěžek posílají do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

  Děti pro děti - benefiční představení skautů z Opočna pomáhá dětem ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové Jak přípravy vidí děti? „Baví je to, ale zároveň s nimi občas mluvíme o smyslu akce. Asi před dvěma lety jsme se byli podívat na hematologickém oddělení fakultní nemocnice. Nejdříve jsme přišli do herny. Ale pak nás paní doktorka zavedla na pokoje. Když naše děti uviděly bezvlasého chlapce napojeného na množství hadiček, do řeči jim nebylo,“ říká skautská vedoucí Iva Vulasová.

  Doktorka Jiřina Chládková z hematologického oddělení hradecké nemocnice každoročně přijíždí na akci spolu s dalšími lékaři a sestrami – vždy jménem malých pacientů účinkujícím děkuje a také oznámí, co všechno se za vybrané peníze pořídilo.