V den vydání bude známka slavnostně pokřtěna – a to hned dvakrát!

  Detail poštovní známky ke 100. výročí českého skautingu, 2. 5. 2012 (kresba Marko Čermák)

  První křest pořádaný Českou poštou na Hlavní poště v Jindřišské ulici začne ve středu 2. 5. 2012 v 15. hodin.
  Druhý křest pořádá Junák-svaz skautů a skautek ČR od 17. hodin v budově Muzea hlavního města Prahy na Florenci.

  Kresba na poštovní známce ke 100. výročí českého skautingu (2. 5. 2012) od Marko Čermáka Návrh na vydání známky ke století českého skautingu podal Klub skautských sběratelů Junáka již začátkem roku 2010, ale k prvnímu jednání došlo až v dubnu 2011. Pošta si určila datum vydání – 2. května 2012, dále nominále – 21 Kč (bohužel bez možnosti to ovlivnit), rozměry a další technické parametry. Vybrala také autora grafického návrhu – k naší veliké radosti – Marko Čermáka.

  FDC ke 100. výročí českého skautingu, 2. 5. 2012 (kresba na obálku prvního dne, autor Marko Čermák) Námět pak byl na zadavateli, a tak se několikrát sešli Marko Čermák a Václav Nosek. Marko vytvořil několik variant jak známky, tak přítisku na obálku prvního dne a razítka. Schvalovací komise výsledné návrhy schválila a mohla začít technická příprava k vydání známky. Známku vyryl rytec par excelence Miloš Ondráček (který ryl již známku s A. B. Svojsíkem v roce 1991 a také známku Rychlé šípy a kupon s Jaroslavem Foglarem v roce 2007).

  Příležitostné razítko ke 100. výročí českého skautingu Poštovní strojové razítko ke 100. výročí českého skautingu Druhý křest 2. května 2012, pořádaný Junákem, bude na stejném místě, kde se před pěti lety křtila známka Rychlé šípy. Tehdy to bylo při příležitosti výstavy ke 100. výročí narození Jaroslava Foglara, nyní na výstavě ke 100. výročí českého skautingu s názvem Trochu lepší svět – Století skautingu, která tam již měsíc probíhá. Křest známky v muzeu bude moderovat Slávek Janov a bude tam umístěna i malá výstavka vývoje této emise.

  Poštovní známka ke 100. výročí českého skautingu, 2. 5. 2012 (kresba Marko Čermák) Přítomní si budou moci ihned pořídit jak známku, tak i další materiály ke století skautingu.
  Bude k mání FDC s kresbou od autora známky Marko Čermáka. FDC znamená „first day cover“ – tedy obálka prvního dne s přítiskem, na FDC bude ještě příležitostné razítko ve tvaru stanu. Na Hlavní poště v Praze bude také v den vydání 2. 5. 2012 používáno strojové razítko s uzlem.

  Zveme všechny filatelisty, sběratele a zájemce.