Regionální velkou výměnu zkušeností (RVVZ), na které se scházejí lidé působící ve volném čase, přiveze v únoru příštího roku do Mikulova občanské sdružení 7 DNÍ.

    Oblast Mikulova proslula vinnou révou, čehož využily i propagátorky mikulovské RVVZ 2013. (Foto archiv o. s. 7 DNÍ)

    Jedná se o víkendovou akci plnou seminářů, workshopů, přednášek, her a aktivit, které vedoucí, instruktory i dlouholeté pedagogy dále rozvíjejí, dodávají jim nápady i povzbuzení pro další činnost s dětmi a mládeží. Narozdíl od celostátní výměny zkušeností se regionální akce konají na konci zimy v několika oblastech republiky, ale jižní Morava vlastní RVVZ nemá. Zatím.

    Oblast Mikulova proslula vinnou révou, čehož využily i propagátorky mikulovské RVVZ 2013. (Foto archiv o. s. 7 DNÍ)„Na RVVZ Vysočina se jezdíme vzdělávat pravidelně už několik let. Pořadatelství pro rok 2013 jsme vyhráli na letošním ročníku ve Žďáru nad Sázavou, kdy jsme dokázali zaujmout účastníky prezentací naší oblasti v kostýmech Věstonické Venuše, hroznů a sudu,“ popisuje předsedkyně sdružení Jiřina Falková. Proč ale Mikulov, když neleží ani na okraji Kraje Vysočina? „Přesah na jižní Moravu chceme ročníkem 2013 vyzkoušet a pokud se akce podaří, jednou z variant do budoucna je střídat pořadatele – domy dětí, oddíly, kluby, neziskovky – z obou krajů. Předpokládáme zapojení více lektorů, oslovení většího množství účastníků i rozšíření okruhu potenciálních organizátorů,“ vysvětluje příští náčelnice akce.

    Výměna zkušeností pro více než sto účastníků se bude konat v termínu 22.-24. února 2013 a sdružení 7 DNÍ chce vyzvat i ostatní volnočasové organizace z Mikulovska, pokud budou mít zájem, aby se zapojily do organizačního či lektorského týmu a získaly tak novou zkušenost. Schopných a aktivních spoluorganizátorů není na takové akci nikdy dost.

    Autor