„Každý z nás ve svém životě někomu pomohl a taky každý někdy pomoc potřeboval, nebo může potřebovat,“ konstatuje v úvodníku druhého letošního čísla Archy Jiřina Falková. Jeho téma zní Ruka podaná potřebným.

  „Pojmy jako dobrovolnictví, společenská odpovědnost a solidarita jsou v západních a severských zemích samozřejmostí. V Česku se nezištně pomáhat teprve učíme a myslím, že nám to jde čím dál lépe. Na to, jaká je doba. V neziskových organizacích se setkáváme s ohlasem nejen od mladých a studujících bez závazků, ale také od pracujících ve středním věku, kteří chtějí ve vlastním volnu, ke své práci, rodině a starostem dělat ještě i něco pro druhé. Výjimkou není ani aktivně zapojený senior,“ napsala autorka úvodníku, jinak též předsedkyně mikulovského sdružení 7 DNÍ.

  Archa se snaží alespoň na několika ilustrativních příkladech ukázat, jaké spolky podávají potřebným svou pomocnou ruku a jak taková jejich pomoc v praxi vlastně vypadá. Referuje třeba o opočenských skautech zapojených do charitativní akce zaměřené ve prospěch malých pacientů Dětské kliniky hradecké nemocnice. V reportážním příspěvku Evy Haunerové ze sdružení Český západ zase popisuje letošní velikonoční svátky šesti romských dětí ze sociálně vyloučené lokality v Dobré Vodě u Toužimi: prožily je se skautským oddílem „Vločka“. Čtenáře také pozve na výstavu „Bavilo mě všecko“, pořádanou občanským sdružením Letní dům; expozice představí návštěvníkům průřez výtvarnou tvorbou dětí z dětských domovů, na jejichž podporu se Letní dům programově zaměřuje.

  Text nazvaný „Hlavně lidské příběhy“ přiblíží činnost terénních pracovníků z centra Spektrum (Kolpingovo dílo ČR) s uživateli drog na Žďársku a Havlíčkobrodsku; pod nadpisem „Pěkné místo pro život“ informuje o projektu Slezské diakonie, cíleném na zvýšení kvality života v Havířově – Prostřední Suché, především začlenění sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti a na trh práce, a v textu „Pomoc často potřebují zdravé většinové děti“ (převzatém z Moravskoslezského deníku) se skrývá medailonek Stanislavy Kantorové, vedoucí otevřeného klubu Ulice pro děti a mládež v Ostravě-Zábřehu.

  Příspěvek předsedy Asociace TOM Tomáše Novotného obohatil Archu o úvahu nazvanou „Filantropie, dobročinnost, charita – synonyma pro dobro srdce“; tomíci ji ještě doplnili o pár konkrétních příkladů ze svého sdružení, z let 2007 až 2011. Na integrační víkendy Halahoje a Úsměvu se vydáme v článku předsedy Studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj Víta Oplatka, za huculskými koníky ve (foto)reportáži Michaly K. Rocmanové a do „Malého Tibetu“ v indickém Himálaji v textu Stanislava Vanka, jenž tam pomáhal stavět v rámci projektu Hnutí Brontosaurus místní školu. Jeho článek je psán libozvučnou slovenčinou – mladším pro rozšíření čtenářských obzorů, těm starším pro připomenutí…

  Profilový rozhovor vedla Archa tentokrát s Martinem „Suky“ Sukaným, předsedou o. s. Život trochu jinak; rubrika Představujeme nás seznámí se sdružením PermaLot a článek týkající se dokumentu P.A.V.E. naznačí, jak dál s dobrovolnictvím v Evropě… Elektronická verze Archy je jen o malinko níž, stačí na ni jen najet myší. A snad mít přitom na paměti i to, co připomíná Jiřina Falková hned úvodem: „Za „potřebnými“, příjemci pomoci a podpory, nejčastěji vidíme lidi chudé, sociálně slabší, postižené, nemocné děti, bezdomovce, uživatele drog, týrané ženy, sirotky v Africe… Výrazné kategorie a jedince. Totéž, co věnujeme jim, však potřebují také „normální“ a „obyčejné“ děti. Ty, které máme v oddílech, klubech, družinách i na táborech.“


  Archu č. 2 si můžete ve formátu pdf prohlédnout na:
  http://www.crdm.cz/download/archa/2012/archa-2012-2.pdf


  Témata Archy v roce 2012

  Číslo 1: Spolupráce bez hranic (uzávěrka 24. 2., do distribuce 30. 3.)
  Číslo 2: Ruka podaná potřebným (uzávěrka 13. 4., do distribuce 21. 5.
  Číslo 3: Bambiriáda 2012 – Nadšení i zkušenost (uzávěrka 15. 6., do distribuce 27. 7.)
  Číslo 4: Prázdninové letopisy (uzávěrka 31. 8., do distribuce 5. 10.)
  Číslo 5: Máme se o koho opřít? (uzávěrka 2. 11., do distribuce 7. 12.)

  Poznámka: Pokud se ČRDM během roku podaří získat potřebný finanční obnos, vyjde páté číslo tiskem; v opačném případě vyjde pouze v elektronické podobě.


  Časopis Archa je tištěným zpravodajem o výchově a využití volného času dětí a mládeže. E-upozornění na nové číslo v elektronické verzi, uveřejňované na serveru Adam, si lze jednoduše zařídit na www.adam.cz/readers.php?akce=new


  Autor