Je ale třeba si pospíšit – bonus pojišťovna proplatí pouze těm, kdo uhradí tábor v průběhu června.
  Jedná se o mimořádnou akci v programu „Zdravá rodina“ pro období od 1. června do 30. června 2012.

  Na stránkách VZP se doslova píše:
  „Klient, který v roce 2012 ještě příspěvek nečerpal, může v červnu 2012 získat příspěvek až 1 000 Kč (do výše předložených dokladů), a to i formou kombinace různých příspěvků.
  Klient, který již v roce 2012 v rámci programu příspěvky čerpal, může získat v rámci bonusového příspěvku (na očkování, FOA, plavání nebo tábor) dalších max. 500 Kč (do výše předložených dokladů).“

  Možností získání příspěvku je více, nás v tutochvíli zajímá „příspěvek na letní tábor zaměřený na pohybovou aktivitu“.

  Článek na stránkách VZP dále připomíná:
  „Pro čerpání příspěvku je nutné předložit účtenku s datem 1. 6. – 30. 6. 2012, a to osobně na libovolné pobočce VZP v době od 1. 6. do 30. 6. 2012. Na základě platebního dokladu bude rodičům vyplacen příspěvek 500 Kč nebo 1 000 Kč v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet.“

  Více podrobností najdete na:
  http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/cervnove-bonusy-od-vzp Pro rodiče či sdružení tedy rekapitulujeme: je třeba mít vystavený příjmový doklad na příslušnou částku táborového poplatku. V případě, že budete platit či jste již zaplatili bezhotovostně, tak pak je třeba mít vytištěnou fakturu, a tu razítkem potvrdit, že byla uhrazena toho a toho dne. A nezapomeňte – vše, platba i odevzdání na pobočce VZP musí proběhnout mezi 1. a 30. červnem 2012.

  Autor