…v rámci vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 – 2015.

    Vzhledem k některým změnám ve vyhlášených Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015 připravil odbor pro mládež 5 informačních jednodenních seminářů na různých místech republiky, kde budou účastníkům všechny změny představeny a kde bude možné konzultovat projektové záměry.

    Účast na semináři je zdarma.

    Termíny a místa seminářů včetně kontaktních osob a přihlašovacích formulářů jsou uvedeny v tabulce:

    http://www.msmt.cz/mladez/seminare-pro-nestatni-neziskove-organizace

    Autor