Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a sportu vyhlásil Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy a volného času dětí a mládeže v hl. m. Praze pro rok 2013.

  Podmínky a podrobnosti o konzultacích najdete na:
  http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/celomestske_programy_podpory_vc_2012.html
  Uzávěrka podávání žádostí je 9. 11. 2012.

  http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/celomestske_programy_podpory_sportu_2013.html
  Uzávěrka podávání žádostí je 14. 11. 2012.

  Autor