Odnesete si nezapomenutelné zážitky. Již téměř 80 let se totiž každoročně na jeden jediný den otevírají vodákům hned 3 pražské jezy – pro závod „Napříč Prahou – přes tři jezy“.

  Vodácký závod Napříč Prahou – přes tři jezy 2011 (foto Václav Štěpán)

  V pátek 28. 9. 2012 tak zaplní tok Vltavy v historickém centru Prahy stovky pramic, kanoí či kajaků skautů a skautek i veřejnosti. Přihlásit se a využít tak výjimečnou příležitost sjet jinak zavřené pražské jezy může každý. Divácky atraktivní propustí Staroměstského jezu pod Karlovým mostem bude hlavní závod projíždět mezi 10.30 a 12.00.

  Vodácký závod Napříč Prahou – přes tři jezy 2011 (foto Michal Fořtík) Trasa závodu dlouhá 6,5 kilometrů vede historickým jádrem hlavního města. Posádky startují na Císařské louce s cílem dojet na Štvanici. Na účastníky ovšem nečeká klidná plavba pražským historickým centrem – na trati se překonávají vorové propusti Šítkovského jezu u Jiráskova mostu, Staroměstského jezu u Karlova mostu a Helmovského jezu v Holešovicích. Helmovský jez drží republikový primát nejdelší funkční vorové propusti. Divácky atraktivní je především Staroměstský jez, který každoročně potrápí i nejednoho zkušeného vodáka.

  „Plavba na lodi, a navíc historickým centrem tak krásného města jako je Praha, slibuje nevšední zážitky. Navíc když musíte cestou zdolat před zraky diváků tři nesnadné jezy. Dospělí i děti si tak při závodě mohou zkusit, jak je důležité táhnout za jeden provaz, spolupracovat – podobně jako je tomu ve skautských oddílech,“ přiblížil závod jeho hlavní organizátor Jan Fischer.

  Vodácký závod Napříč Prahou – přes tři jezy 2011 (foto Michal Fořtík) Kategorie volné splutí je zcela otevřena veřejnosti, je pouze potřeba dodržet základní bezpečností pravidla jako nošení záchranných vest. Mohou se tedy zúčastnit nejen skautky a skauti a všichni vodáci, ale i rodiny s dětmi, které si chtějí zkusit sjet netradiční vodácký úsek zajímavým způsobem – na lodi, kterou lze půjčit přímo na místě nebo ještě lépe na vlastním plavidle vytvořeném při příležitosti závodu. Kostýmy a jedinečná plavidla jsou vítány a každoročně slibují zábavnou podívanou pro účastníky závodu i kolemjdoucí.

  „Pamatuji si na vodníka, loď plnou třicetiletých nemluvňat, či dokonce posádku v oblecích dobrovolně se koupající pramice přímo pod Karlovým mostem. Napjatě očekávám, co přinese letošní ročník. K vodáckým závodům a Třem jezům sranda neodmyslitelně patří,“ vzpomíná na ‚vodní karneval‘ Vladimír Cvrček, hlavní kapitán vodních skautů.

  Vodácký závod Napříč Prahou – přes tři jezy 2011 (foto Přebral) Přihlásit se je možné prostřednictvím webu www.skaut.cz nebo přímo na místě. Na webu rovněž najdete další informace, jako jsou pravidla závodu či kompletní rozpis jednotlivých kategorií, nebo si také můžete rezervovat loď.

  Termín závodu: pátek 28. září 2012 (státní svátek)
  Pořadatel:Junák – svaz skautů a skautek ČR
  , středisko Dvojka Praha
  Startovné: Kategorie volné splutí: 30 Kč, závodní kategorie 50 Kč na účastníka (při přihlášení přes webový formulář)
  Kontakt: www.3jezy.skauting.cz, 3jezy@email.cz
  Registrace: přes webový formulář od 1. 9. do 21. 9., přihlašování možné i na místě
  Start: Císařská louka Cíl: ostrov Štvanice
  Možnost půjčení lodí: objednáním na webu akce, od 300 Kč/loď