Romeo a Julie byli dnes ráno nalezeni mrtví v zamčeném hotelovém pokoji. Všude na podlaze byla voda a střepy.

  Jak píšou nevidomí - ilustrační foto z kurzu Zaostřeno (foto Martin Sukaný, ŽTJ)

  V pokoji bylo otevřené okno. Přivolaný lékař mohl u obou pouze konstatovat smrt…
  Něco vám na tom nesedí? Ale jistě. Zapomněli jsme vám totiž říct, že Romeo a Julie jsou akvarijní rybičky. Jejich akvárko shodila se stolu kočka, která skočila do pokoje otevřeným oknem a rybičky lekly.
  Tak dobře, tohle je staré.

  Ale přemýšlíte někdy nad tím
  • kdo (a co) o nás ví?
  • jakým faktům dáváme přednost?
  • nebo co je skutečnost a co pouhá fikce?

  Zážitkový integrační kurs Zaostřeno pořádalo sdružení Život trochu jinak. Zajímají vás témata jako média, informace, internet či soukromí? Pokud ano, občanské sdružení ŽIVOT TROCHU JINAK vás zve na zážitkový kurz Username, který se nejen těmto oblastem bude věnovat.

  Přihlašování na kurz probíhá do 25. listopadu 2012.

  Termín: 28. 12. 2012 – 1. 1. 2013
  Pro koho kurz je: věk 18+ (kurz je otevřen i lidem s postižením)
  Místo konání: Mentaurov u Litoměřic
  Cena: 1 600 Kč (pro členy ŽTJ sleva 100 Kč)

  Vše potřebné naleznete na webových stránkách kurzu
  www.username2012.cz

  Jak si představit zážitkový kurz?
  Nejspíš vám bude nabídnuta škála různých aktivit či her, jejichž cílem však většinou nebude jen zabití volného času a zábava, ale také následný přesah do reálného života, který vám umožní vidět věci zase v jiných souvislostech. Konkrétně budete nejspíš zkoušet spoustu nových věcí, překonávat nečekané výzvy, řešit strategické úkoly, tvořit, diskutovat, spolupracovat s ostatními nebo se zamýšlet sami nad sebou…

  Z kurzu Zaostřeno - ilustrační foto Martin Sukaný, ŽTJ Integrační akce
  je podle nás taková, která je otevřená lidem s nějakým handicapem (v našem případě zrakovým) a tito účastníci se na akci objeví. Program i zajištění akce s nimi počítá, proto by si na kurzu rozhodně neměli připadat jako přítěž, ale naopak jako rovnocenní partneři. Veškerého programu by se měli moci plnohodnotně zúčastnit…

  #sociální začleňování #inkluze #handicap

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.