18. ročník veletrhu „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích je nejširší přehlídkou středních škol, učilišť, vyšších odborných a dalších typů škol v celé České republice. Jsou tam také k vidění expozice dalších institucí a organizací, které působí v oblastech podpory formálního a neformálního vzdělávání…

    Celý článek:
    http://www.radambuk.cz/novinky/propagace-rady-deti-a-mladeze-na-vystave-vzdelani-a-remeslo-2012/