Letos, již po osmé vyhlásil Parlament dětí a mládeže Holešov společně se Střediskem volného času – TYMY charitativní sbírku „Plyšák pro radost“.

    Charitativní sbírku „Plyšák pro radost“ pořádal Parlament dětí a mládeže Holešov společně se Střediskem volného času – TYMY

    Do této sbírky se zapojily školy, školky a také spousta jednotlivců z Holešova a širokého okolí. V týdnu od 17.12. do 21.12. probíhal na náměstí E. Beneše v Holešově „výstavka“ těchto plyšáků s možností „zakoupení“ za symbolickou cenu. Veselý stánek plný plyšáků, lákal v předvánočním čase spoustu kolemjdoucích, hlavně malých dětí a také jejich rodiče.

    Částka, která byla získána z této sbírky, bude rozdělena a zaslána nadaci „Šance“ a hnutí „Stonožka“ a část peněz bude zaslána Esterce do Bystřice pod Hostýnem.. Děkujeme všem, kteří se do této „dětské sbírky“ zapojili a to ať už věnováním svého plyšáka, nebo finanční částkou. Velké poděkování si zaslouží všichni členové PDM, kteří během celého týdne byli ve stánku nápomocni. Děkujeme také MKS za spolupráci.