Již několik dní můžete v našich městech a obcích potkávat koledníky Tříkrálové sbírky. Každému, koho navštíví, budou přát šťastný nový rok, obdarují jej drobným dárkem i zpěvem a napíší posvěcenou křídou na dveře domů a bytů zkratku K + M + B.
  Otevřete jim, vždyť štědrost kypří lidské srdce, aby neztvrdlo sobectvím. Za každý, i malý dar, děkujeme.

  Tříkrálová sbírka 2013 (Brno)

  Sbírka je celostátně vyhlášena až do 14. ledna, tedy až do té doby i u vás mohou zazvonit velcí nebo malí koledníci a s přáním všeho dobrého požádat o příspěvek.
  Každá skupinka má svého vedoucího. Vedoucí bude mít u sebe zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, průkazku se shodným číslem a občanský průkaz. V případě pochybností máte plné právo zkontrolovat, zda se jedná o skutečné tříkrálové koledníky.

  Tříkrálová sbírka 2013 (Milevsko) Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými koledníky, můžete přispět také prostřednictvím:

  • dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777
  • bankovním převodem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, vedený u České spořitelny

  Podrobnosti o sbírce i jejích výsledcích naleznete na webových stránkách:
  http://www.trikralovasbirka.cz/

  Tříkrálový koncert letos z Brna přenášela v neděli 6. ledna večer ČT1. Koncert je poděkováním všem koledníkům, dárcům i partnerům, kteří pomáhají k úspěchu Tříkrálové sbírky. Koledníkům v sále Městského divadla v Brně i divákům u televizních obrazovek zpívali J. Kirschner, L. Filipová, skupiny Charlie Straight a Čechomor. Pořadem provázeli M. Kociánová a J. Čenský.

  Tříkrálových koncertů se koná v těchto dnech po celé republice plno, od Liberce po Strakonice, od Plzně po Krnov…

  Zdroj: http://www.trikralovasbirka.cz/