pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

Username

Autor: Život trochu jinak - Michal Filinger, účastník kurzu | zařazeno: 9. 2. 2013 | přečteno 9986

Jaký je současný mediální svět v České Republice? Jak média ovlivňují vnímání lidí? Jak vypadá běžný pracovní den novináře? Co pro nás znamená pojem soukromí? Jak si chránit svou identitu v prostředí Internetu a jsme na Internetu opravdu anonymní.

Když to všechno popraskáme, tak Kačku určitě najdeme... (Život trochu jinak, o.s.)

Na tyto a další otázky získali odpověď účastníci zážitkového kurzu Username, který se konal od 28. 12. 2012 – 1. 1. 2013, pod záštitou občanského sdružení ŽIVOT TROCHU JINAK. Kurz se konal v obci Mentaurov na Litoměřicku.

Vytváření UserBooků (Život trochu jinak, o.s.) Občanské sdružení Život trochu jinak již tradičně organizuje na přelomu roku zážitkové pobyty se zaměřením na různá témata. Letošním námětem byla problematika médií, informací a soukromí. Během pětidenního pobytu byl pro účastníky připraven pestrý program a účastníci tak zažili spousty nových situací, získali nové zkušenosti a poznali se s dalšími novými lidmi. Zvláštností tohoto pobytu byl fakt, že se jednalo o pobyt integrativní tj. možnost účastnit se měli i lidé se zdravotním postižením, převážně pak zrakovým, pro něž byl program upraven tak, aby jej bez větších obtíží zvládli.

Za každou odrážku nový kolíček (Život trochu jinak, o.s.) Jak bylo již výše uvedeno, účastníky čekal během celého pobytu velice pestrý program. Ze začátku účastníky čekalo seznamování se s ostatními, které bylo samozřejmě vedeno formou různých zábavných aktivit. Zajímavé bylo pojetí seznámení se s pravidly a organizačními pokyny, které bylo realizováno formou tiskové konference, kdy lektoři odpovídali na dotazy účastníků, kteří byli rozděleni do redakcí různých tiskovin. Poté, co se účastníci více seznámili, měli možnost vytvořit si vlastní profil na kurzovém Userbooku, což byla obdoba hojně využívaného facebooku s tím rozdílem, že zde si účastníci mohli sami volit, jak bude jejich profil vypadat a co na něm budou zveřejňovat pro další účastníky.

Orgové (z kurzu Username, Život trochu jinak, o.s.) I další dny účastníkům přinesly celou řadu zajímavých aktivit, kdy si účastníci měli možnost vyzkoušet své strategické dovednosti ve hře Do hlubin pralesa či se trochu protáhnout při aktivitách s lanem. Sobotní odpoledne pak bylo vyhrazeno besedě na téma Svět českých médií se studentkou žurnalistiky, která se podělila o své teoretické i praktické znalosti z této oblasti. Účastníci tak měli možnost dovědět se něco více o fungování běžné redakce, jaká je náplň pracovního dne řadového novináře a jaká úskalí to s sebou přináší. Také se dověděli celou řadu poznatků ze zákulisí českých médií, jak probíhá výběr témat, které se objeví na titulní straně denního tisku, jak je to se zaměřením na cílovou skupinu čtenářů, každé periodikum se snaží zaujmout jinou cílovou skupinu apod. Účastníci měli možnost se také aktivně podílet na probíraných tématech, neboť měli možnost vstupovat svými náměty či dotazy.

Vytváření UserBooků (Život trochu jinak, o.s.) Náplň programu tímto rozhodně nekončila, neboť účastníky čekaly podvečerní a večerní aktivity víceméně zaměřené na uvolnění a oddech. Prvně se jednalo o pohybové aktivity venku a následně večer o možnost blíže poznat druhého.

Za každou odrážku nový kolíček (Život trochu jinak, o.s.) Nedělní program přinesl aktivity trochu vzdálenější od tématu kurzu, ale daly účastníkům možnost zažít něco nového. Vyzkoušeli si, jaké je to rozhodovat o cizích osudech ve hře nazvané Zázraky na počkání, poté měli možnost přenést se do středověku, vyzkoušet si improvizovaným způsobem dobová řemesla a také jaké to je obsluhovat vladaře. Odpoledne naopak bylo vyhrazeno na tvůrčí činnost a účastníci si mohli vyzkoušet výrobu deštných holí, nástrojů, které se používají v exotických oblastech k přivolávání deště.

Nedělní podvečer pak prověřil zejména fyzickou zdatnost účastníků v aktivitě nazvané Cesta chrámem bohyně Kálí, který se převážně odehrával venku, kdy účastníci plnili různé úkoly, mezi něž patřilo překonání překážky mezi stromy, stavba lidské pyramidy čí plížení se po zemi. Odměnou za takto vynaložené úsilí byly příjemně strávené chvíle v prostředí upravené do stylu chrámu kultur dávného východu. Večer pak účastníkům nabídl možnost prožít vnímání jednotlivými smysly a to nejen těmi pěti základními. Byl to večer zaměřený na individuální prožívání každého účastníka.

o. s. Život trochu jinak, www.zivotjinak.cz Pondělí dalo příležitost ke vzájemnému sdílení pocitů z předcházejícího večera v aktivitě nazvané smysl pro pocity druhých. Následovalo krátké odreagování, kdy si účastníci mohli vyzkoušet dovednosti v oblasti žonglování a následovala beseda na téma soukromí a informace. Během této besedy se mohli účastníci zamyslet nad tím, co pro ně pojem soukromí znamená, jak by jej vymezili a mohli se tak zamyslet, jak chápou své počínání na Internetu. Následovala volná diskuse na toto téma, zvláště probíranými fenomény bylo uchovávání citlivých dat na Internetu a jejich hromadění ze strany poskytovatelů různých služeb, k čemu takto získaná data lze využít, a v závěru organizátoři předvedli, co vše lze o účastnících dohledat, pokud známe jejich jméno a máme k dispozici jejich fotografii. Někteří účastníci byli z této části trochu překvapeni.

Levá přes pravou do levé (Život trochu jinak, o.s.) Odpoledne si pak účastníci mohli sami vyzkoušet roli reportérů a zpravodajů. Účastníci se rozdělili do tří skupin, přičemž každá skupina zpracovávala jedno z možných témat. Lišil se pouze způsob zpracování, někteří psali tiskovou zprávu, jiní zpracovávali video reportáž a třetí skupina pak příspěvek do rozhlasu. Účastníkům bylo poskytnuto vše potřebné, včetně počítačů s přístupem na Internet, možnost odvozu do nedalekých Litoměřic, kde bylo možné realizovat např. průzkumy názorů veřejnosti či čerpat jiné informace. U každého způsobu byl stanoven minimální rozsah, který musela zpráva obsahovat, u tiskové zprávy to byl počet znaků, u audio a video reportáže se pak jednalo o délku výsledného záznamu. Účastníci tak měli možnost na vlastní kůži okusit, jaká je práce reportérů, což pro ně byla zajímavá zkušenost.

Závěr dne doplnil interaktivní večer, kdy jednotlivé skupiny měli možnost vidět díla svých spoluúčastníků z předcházející aktivity a vzhledem k tomu, že to byl večer silvestrovský, nesměly chybět ani zábavné scénky, které ztvárnili jak organizátoři, tak sami účastníci.

Na Nový rok byl program kurzu vyčerpán, před odchodem však měli účastníci možnost zakreslit své zážitky na časovou osu kurzu a tím vyjádřit, co je během posledních pěti dní nejvíce zaujalo a s čím z kurzu odjíždí.

Kurz byl realizován díky finanční podpoře Evropského programu Mládež v akci!

O činnosti sdružení Život trochu jinak se dozvíte víc na http://zivotjinak.cz

#sociální začleňování #inkluze #postižení

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+