Smutná zpráva přišla v podvečer 13. dne indiánského měsíce hladu roku 2013. Galénova vnučka Magda oznámila světu, že její dědeček Jan Šimáně opustil tento svět v 89. roce svého věku… Úctyhodné stáří pestré životní pouti člověka, který po většinu svého života šířil myšlenky „Přátelství rozrůzněných“.

    http://www.brezovylistek.cz/2-jan-simane-galen-1-10-1924-13-2-2013.html