Saské město Chemnitz se stalo místem konání pro výjimečné setkání českých a německých dobrovolníků.

  Od 28. února do 3. března 2013 se tu setkali členové Česko-německého fóra mládeže. Padesátka mladých lidí společně pracovala na přeshraničních projektech, které v roce 2013 realizuje na různých místech v Čechách a v Německu.

  Mladí z Česko-německého fóra mládeže se sešli v Chemnitzu (foto Julianne Henn) V Chemnitz se pro projekty k letošnímu tématu „Udržitelný rozvoj – udržitelná Evropa“ nechalo inspirovat pět pracovních skupin Česko-německého fóra mládeže. Mezi jejich nápady najdete mimo jiné semináře, výstavy, workshopy jazykové animace nebo diskusní pořady. „O víkendu si navzájem představily týmy své pokroky v projektech, kterých dosáhly od posledního setkání v září,“ popisuje Jan Sommerfeldt, koordinátor Fóra mládeže. „Dali jsme jim prostor, aby si vyměnili zkušenosti s problémy a výzvami a sdíleli rady, jak jim čelit.“

  Mladí z Česko-německého fóra mládeže se sešli v Chemnitzu (foto Julianne Henn) Program plenárního zasedání byl připraven v úzké spolupráci s členy. Pracovní skupina Ekonomie v sobotu uspořádala pro přátele dobrovolníky interaktivní workshop, „Chtěli jsme podpořit diskuzi uvnitř Fóra mládeže o kulturních rozdílech mezi Čechy a Němci. V hraných scénkách jsme proto představili zažité stereotypy“, vysvětluje Henrike Bernhardt z této pracovní skupiny.

  Mladí z Česko-německého fóra mládeže se sešli v Chemnitzu (foto Julianne Henn) V sobotu se konalo pro členy zřizovatelských spolků Fóra mládeže členské shromáždění. Odpoledně strávili současní a bývalí jufáci společným posezením. „Naše pracovní skupiny měly možnost získat tipy pro projekty od svých zkušenějších předchůdců a při této generační výměně dostali odpovědi na otázky, které jim pomůžu dosáhnout stanovených cílů,“ vysvětluje Alice Frýbová, předsedkyně českého zřizovatelského spolku Česko-německé fórum mládeže, o. s., proč se v organizaci klade důraz také na práci s absolventy.

  Další informace:
  www.cnfm.cz
  nebo
  www.facebook.com/DTJF.CNFM

  Česko-německé fórum mládeže vzniklo r. 2001. Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16-26 let, kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem připravují v pěti pracovních skupinách projekty, které si sami vymyslí. Zastřešujícím tématem sedmého funkčního období 2012/2013 je motto „Udržitelný rozvoj – udržitelná Evropa“.

  Činnost a projekty Česko-německého fóra mládeže podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže.