pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: rozhovory

     QR kód této stránky ->

Cesty ke kvalitě v neformálním vzdělávání

Autor: NIDM - Vlasta Kohoutová | zařazeno: 21. 4. 2013 | přečteno 12019

Letos v únoru skončil úspěšný národní projekt Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz), avšak tři z jeho vzdělávacích aktivit pokračují díky novému projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ (www.ka2.cz).

Mgr. Irena Hošková, NIDM

To je dobrá zpráva pro organizace zájmového a neformálního vzdělávání a jejich pracovníky, kteří se věnují mimoškolní výchově dětí a mládeže v České republice. Dvouletý projekt K2, jehož realizátory jsou opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže, naváže na dosažené výstupy „Klíčů“, a sice Standardizace organizací neformálního vzdělávání, Uznávání neformálního vzdělávání a Studia pedagogiky volného času, a bude je dále rozvíjet. O projektu K2, který se právě rozjíždí, o jeho ambicích, cílech a přínosu pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání jsme hovořili s ředitelkou Národního institutu dětí a mládeže a s projektovou manažerkou Irenou Hoškovou.

Předchozí projekt byl zaměřen především na zkvalitnění vzdělávání pedagogů volného času, kteří se dětem a mládeži věnují ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času, v domech dětí a mládeže či v neziskovkách. Jaký cíl jste si vytkli u projektu K2?
Prvním cílem projektu je poskytnout širokou podporu organizacím zájmového a neformálního vzdělávání, které se rozhodnou cíleně pracovat s „kvalitou“ ve svých organizacích. Druhým cílem je pak uplatnit v rámci vzdělávání a vlastní praxe pedagogů a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží kompetenční přístup; schopnost rozpoznat, pojmenovat a nakonec prezentovat dovednosti získané zájmovými aktivitami ve volném čase nejen sobě samému, ale i zaměstnavatelům a vzdělavatelům. Na druhé straně je potřeba připravit vzdělavatele a zaměstnavatele na možnost uznávat výstupy zájmového a neformálního vzdělávání, využít přínos této oblasti v jejich každodenní praxi. Již v „Klíčích“ jsme společně identifikovali kompetence, které zaměstnavatelé chtějí a zájmové a neformální vzdělávání nabízí. Těm, co se chtějí věnovat profesionálně práci v zájmovém vzdělávání, nabídneme vzdělávací aktivity vedoucí k získání potřebné kvalifikace.

Konference na téma Uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život, březen 2013 Projekt K2 svými vzdělávacími aktivitami naváže na projekt Klíče pro život. Proč jste se rozhodli pokračovat právě ve třech výše zmíněných aktivitách a v jaké šíři je chcete dále rozvíjet?
V rámci projektu Klíče pro život se nám podařilo připravit široce uplatnitelné nástroje OLINA (online nástroj pro řízení kvality v organizacích - http://olina.ka2.cz) a OKP (Osobní kompetenční portfolio - http://okp.ka2.cz), které bychom rádi zavedli do běžné praxe zájmového a neformálního vzdělávání. Jsou to nástroje dobrovolné, k jejich užívání je ale potřeba připravit odborníky uvnitř neziskových organizací, středisek volného času. V „Klíčích“ jsme také vyškolili tým mentorů, který by se měl dlouhodobě věnovat odbornému vedení pedagogických pracovníků ve svých střediscích volného času. Jejich prvním krokem v  projektu K2 je proškolení tzv. „externích pracovníků“ v rámci povinného studia pedagogiky. Projekt K2 tedy umožní odborně připravit uživatele produktů na jejich dlouhodobé užívání. Současně tyto produkty budeme dále rozvíjet o prvky vědomého osobnostního rozvoje v rámci celoživotního učení. постельное белье из сатина

Jaké cílové skupiny chcete oslovit a jak se mohou zájemci do projektu K2 aktivně zapojit?
Konference na téma Uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život, březen 2013 Aktivity projektu K2 jsou určeny vedoucím pracovníkům středisek volného času a neziskových organizací dětí a mládeže, všem pracovníkům, kteří se v těchto organizacích dětem a mládeži každodenně věnují. Budeme je oslovovat v rámci nabídky kurzů prostřednictvím vzdělávacího modulu (http://vm.ka2.cz) nebo webových stránek projektu (www.ka2.cz). Výše zmíněné organizace se mohou také zapojit do realizace projektu podáním svých nabídek v rámci veřejných zakázek na zavádění kvality a realizaci vzdělávacích programů nebo vyslat své pracovníky do expertních týmů na přípravu vzdělávacích programů a metodik, do týmu konzultantů nebo lektorů. V případě zájmu se také mohou obrátit na garanty jednotlivých aktivit, reagovat na zveřejňované výzvy ke spolupráci. Rádi také přijedeme šířit informace o projektu, o možnosti zapojit se do jeho aktivit nebo se připojit k Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží v rámci konferencí, kulatých stolů, veletrhů, pracovních setkání cílové skupiny, pokud nám bude tato možnost nabídnuta. детская постель

Jednou z aktivit projektu je Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. V dnešní době je téma uznávání výsledků neformálního vzdělávání stále aktuálnější a nabývá na významu nejen u nás, ale i ve státech Evropské unie. Čeho byste chtěli, v rámci projektu, v této oblasti dosáhnout?
Jednoduše toho, aby si každý účastník zájmového a neformálního vzdělávání uvědomil, že vlastní zájem smysluplně trávit volný čas vede vzhledem k různorodosti aktivit k získání specifických dovedností, které napomáhají rozvoji osobnosti i uplatnění v profesním i občanském životě. Na druhé straně vlastní zájem umožňuje díky specifickým metodám a formám zájmového a neformálního vzdělávání uspět i jinak neúspěšným skupinám dětí a mládeže. Chceme ukázat, že přínosy této oblasti pro jednotlivce i společnost lze pojmenovat, prezentovat a uplatňovat na společné platformě Osobního kompetenčního portfolia a dále je rozvíjet pomocí plánu osobnostního rozvoje a že existuje množina osvícených vzdělavatelů a zaměstnavatelů, kteří mimo diplom z vysoké školy ocení i zkušenosti z projektů, vzdělávacích aktivit a dobrovolnické práce v neziskových organizacích realizované v mimoškolní činnosti. Jinými slovy ocení skutečnost, že je důležitá dovednost, rozvinutá kompetence, nikoli předepsaná forma jejího získání. Koncem března jsme uspořádali v Konferenčním centru City v Praze úvodní konferenci projektu K2, která byla zaměřena právě na témata uznávání neformálního vzdělávání, hovořilo se o strategii vzdělávací politiky České republiky, o kampani „Česko mluví o vzdělávání“, o spolupráci mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery a o uznávání výsledků neformálního vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů a vzdělavatelů.

Investice do rozvoje vzdělávání Název další aktivity zní poněkud stroze a technicky – Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání. Můžete čtenářům přiblížit, co je jejím obsahem a cílem?
V této aktivitě se prolínají tři roviny řízení kvality v organizaci: hodnocení procesů nutných k plnění cílů organizace, identifikace a hodnocení kompetencí pracovníků organizace, nabídka vzdělávání a konzultačních služeb souvisejících s realizací akčních plánů vedoucích k vyšší kvalitě organizace, poskytovaných služeb i rozvoji jednotlivých pracovníků. Na jedné straně se tedy zajímáme o spokojenost účastníka/klienta, pracovníka i zřizovatele či donátora a máme k tomu měřitelné ukazatele, na druhé straně systematicky a opakovaně pracujeme na zlepšení poskytovaných služeb i organizace jako celku. Hlavním cílem této aktivity je tedy „přihlášení se“ k uplatňování principu neustálého vyhodnocování a zlepšování se.

K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Národní projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, který spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky, má před sebou dva roky realizace. Jaký bude podle vás jeho největší přínos pro organizace zájmové a neformální vzdělávání a  co byste si nejvíc přála, aby se díky němu podařilo prosadit?
Měla bych upřímnou radost, pokud by se díky projektu K2 podařilo v mnohých hlavách usadit myšlenku, že neformální vzdělávání je výzva budoucnosti, které budeme muset čelit, a bude dobře, pokud na tuto výzvu budeme připraveni jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu vzdělavatelů, zaměstnavatelů i organizací, které zájmové a neformální vzdělávání poskytují. Kvalita a konkurenceschopnost spolu s morálními hodnotami jednotlivce budou vrcholem ekonomicko-společenské pyramidy, a dostat se na vrchol nebude jednoduché. Jak ale ráda připomínám: Štěstí přeje připraveným, tak mu pojďme naproti.

Ptala se Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2Související články:
Jak rozpoznat své silné i slabé stránky? Sebehodnocením... - 16.06.2013
Cesta ke kvalitě v neformálním vzdělávání - 03.03.2013
Klíče k neziskovým organizacím - 26.02.2013
Jiný způsob vzdělávání - 13.01.2013
Pedagog=manažer? - 31.12.2012
Klíče pro život – projekt, který doširoka otevřel dveře mimoškolní výchově a vzdělávání - 27.11.2012
Změna je život III aneb Jak nastavit vizi a docílit úspěšné změny ve své organizaci? - 25.09.2012
Neziskovky to vzaly za správný konec - 24.08.2012
Nabídka kurzů na srpen a září 2012 - NIDM a Klíče pro život - 07.07.2012
Pozor! Změna času setkání se zástupci NNO k hodnocení procesu uznávání neformálního vzdělávání v ČR - 15.06.2012
Co dělat, když… aneb „last minute“ kurz pro vedoucí - 07.06.2012
Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu, o. s. pořádá Národní konferenci projektu „Učení pro život“ - 09.05.2012
Vzdělání, vzdělání, to nás všechny zachrání…? - 05.03.2012
Pozvánka na Závěrečné zasedání oblasti Podpora informačního systému pro mládež 18. 1. 2012 - 10.01.2012
Poslední šance zapojit se do dotazníkového šetření ke klíčovým kompetencím vedoucích pracovníků - 15.11.2011
Zúčastněte se Konference k uznávání neformálního vzdělávání - 22.10.2011
Děti, které volný čas tráví aktivně, se cítí šťastnější, ukázal výzkum NIDM - 30.06.2011
Poslanci a senátoři schválili v dubnu novelu zákona o návykových látkách - 08.05.2011
NIDM zveřejnil výzvu o nadlimitní veřejné zakázce „Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat“ - 27.04.2011
NIDM zveřejnil výzvu o nadlimitní veřejné zakázce „Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat“ - 26.04.2011


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+