pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: mezinárodní

     QR kód této stránky ->

České neziskovky se probojovaly do finále o mezinárodní cenu za přínos sociální integraci

Autor: Tisková zpráva | zařazeno: 14. 5. 2013 | přečteno 10741

610 000 Euro bude rozdáno 33 vítězným neziskovým organizacím v rámci Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013.
Člověk hledá člověka: Centrum pro rodiny, Nové Strašecí
Mezi finalisty z 13 zemí světa je také 8 českých zástupců se svými projekty na sociální začlenění znevýhodněných skupin.

ERSTE Foundation Award for Social Integration 2013 Na konci loňského roku umožnila Nadace ERSTE již počtvrté neziskovým organizacím ucházet se o Cenu za přínos sociální integraci. Tu vyhrávají inovativní a udržitelné projekty pro podporu sociální integrace znevýhodněných skupin, ať už se jedná o etnické menšiny, mentálně a fyzicky postižené, závislé osoby, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, migranty či jiné. Vítězové ceny budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu ve Vídni v červnu 2013.

Muzeum romské kultury - doučování dětí „České projekty, které se ucházely o Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci, vykazují jasný trend přechodu od kolektivní a institucionální péče směrem k službám na míru dle individuálních potřeb jejich příjemců. Tato důležitá tendence se stává čím dál více mainstreamem politiky sociální integrace.“ komentuje situaci Dejan Petrovic, projektový manažer Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci, a dodává:

Pragulic: Poznej Prahu jinak! - netradiční průvodcovská služba „Neziskový sektor v České republice zaznamenává výrazné oživení. Příčinou je zejména zvýšená činnost nezávislých aktivistů, kteří se snaží vytvářet prostředí pro integraci lidí žijících na okraji společnosti. Mezi takovými aktivisty jsou rovněž finalisté letošního ročníku Ceny za přínos sociální integraci. Jejich práce a dosažené výsledky, kterých si vážíme, nezůstanou bez ocenění.“

A jaké výjimečné projekty z ČR se letos o cenu ucházejí?

Sdružení Podané ruce: Přechodové byty Pasáž
Přechodové byty jsou určené lidem, kteří mají za sebou drogovou minulost a jsou bezprostředně ohroženi bezdomovectvím. Jednou z podmínek je naprostá abstinence.
Spolupráce se sociálními pracovníky často začíná během pobytu ve vězení. Od roku 2007 bylo podpořeno 40 klientů, z nichž si více než 50 % našlo bydlení a 50 % zaměstnání.
Více o projektu:
http://pasaz.podaneruce.cz/prechodove-byty/

Muzeum romské kultury: Komplexní práce se sociálně znevýhodněnými romskými dětmi a jejich rodiči
Muzeum realizuje mnoho aktivit, například z pedagogicko-sociálních okruhů, které jsou zaměřené na obyvatele sociálně vyloučené lokality v Brně aj.
Projekt se snaží pomoci romským dětem z tzv. „brněnské Bronxu" získat lepší vzdělání, nabízí doučování romských dětí, odstraňuje nerovnost ve vzdělávacím systému aj. Důležitá je také spolupráce s rodiči a rovněž úsilí směrem ke změnám na legislativní úrovni.
Více o projektu:
http://www.rommuz.cz/

Zámek Nová Horka: Jsem normální žena
Provoz domova pro osoby se zdravotním a mentálním postižením a poskytování chráněného bydlení. Cílem projektu je proměna institucionálního typu služby do individualizované podpory.
Od roku 2008 probíhá proces deinstitucionalizace, díky čemuž již 80 lidí nemusí žít v ústavu. Většina byla převedena do chráněného bydlení, které je ideálně blízko oblasti, kde žije zbytek rodiny klienta.
Více o projektu:
http://www.zameknovahorka.cz/

Rytmus Benešov: Pacifik II
Poskytování sociální rehabilitační služby pro mentálně postižené osoby s cílem najít jim práci v běžném pracovním prostředí (nejde o chráněné dílny).
Díky projektu již bylo zaměstnáno 20 klientů. Služba je poskytována po dobu maximálně 2 let a zahrnuje individuální práci s klientem. Důležitým aspektem je podpora klienta před i po hledání zaměstnání.
Více o projektu:
http://benesov.rytmus.org/cms162/

LATA: Ve dvou se to lépe táhne
Podpora sociálně ohrožených dětí a mládeže čelící těžkému životnímu období. Klient ve dvojici s plnoletým dobrovolníkem společně tráví čas, cílem je navázat vztah, který se může stát v životě klienta stabilním pilířem.
V loňském roce podpořil projekt celkem 101 klientů. Během společných setkání se dvojice věnuje prosociálně orientovaným činnostem, např. volnočasovým aktivitám, pomoci při dokončení studia, hledání práce, řešení osobních problémů apod. Je nabízeno také odborné poradenství pro rodiče. Projekt zároveň propaguje myšlenku dobrovolnické práce.
Více o projektu:
http://www.lata.cz/ve-dvou-se-to-lepe-tahne/

Člověk hledá člověka: Centrum pro rodiny
Rodinné centrum bylo založeno v Dětském domově Nové Strašecí v roce 2010 s cílem přetvořit institucionální péči směrem k péči ambulantní, poradenství a terénním sociálním službám.
Projekt započal intenzivní prací s rodinami a dosud se podařilo vrátit zpět a udržet 9 dětí v jejich původních rodinách (z 24 dětí) a 2 děti byly umístěny do pěstounské péče. Systematická práce s rodinou pokračuje i poté, co se dítě vrátí do rodiny.
Více o projektu:
http://www.clovekhledacloveka.cz/centrum-pro-rodiny.html

Pragulic: Poznej Prahu jinak!
Hlavní myšlenkou tohoto sociálního podniku je zaměstnat lidi, kteří mají zkušenosti ze života na ulici, jako průvodce po Praze. To zároveň slouží jako pracovní terapie a společenská rehabilitace, přičemž projekt takto nabízí zákazníkům netradiční a unikátní službu. Během tří měsíců proběhlo 43 prohlídek města. Projekt začínal jako pilotní, ale nyní plánuje další rozvoj a služby.
Více o projektu:
http://pragulic.cz/

In Iustitia: Právní pomoc obětem násilí z nenávisti
Cílem je pomoci obětem násilí z nenávisti, a to nejen skrze poradenství, ale i přes zastupování obětí u soudu a jejich podporu v průběhu trestního řízení. Služby se poskytují v terénu. Na téma je nahlíženo z různých úhlů: právní poradenství, monitoring, vzdělávání (kurzy pro policisty, učitele nebo nevládní organizace), zajištění psychologické péče aj.
V loňském roce byly poskytnuty služby 35 klientům a zastupováno 16 klientů u soudu.
Více o projektu:
http://www.in-ius.cz/O Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 se mohly organizace hlásit od září do listopadu 2012. Mezi 13 zúčastněnými zeměmi jsou: Rakousko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Makedonie, Černá Hora, Moldávie, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.

Více informací o Ceně Nadace ERSTE za přínos sociální integraci na  www.socialintegration.org

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.Související články:
S Alešem Sedláčkem o inkluzi ve volnočasových organizacích - 16.01.2014
Co je SPOLUMAT.cz? - 08.01.2014
Putování k živému Betlému 2013 na Toužimsku - 05.01.2014
Český západ informuje a zve... - 12.12.2013
Studie o specifických potřebách dětí ve volnočasových organizacích - 10.12.2013
Handicapované děti z Březejce se pustily do vydávání novin - 28.11.2013
Z výchovných ústavů a dětských domovů utíká stále méně dětí - 11.11.2013
Týden pro inkluzi chce pomoci se zapojením znevýhodněných dětí - 10.11.2013
Zapojte se do TÝDNE PRO INKLUZI - 4.-10. 11. 2013 - 03.11.2013
Český západ o.s.: Šest žen se rekvalifikuje na šičku, čtyři z nich získají práci - 28.09.2013
Studenty z Jedličkova ústavu podpoří sbírka z veřejných kasiček - 26.08.2013
Pavlína a Jitka Matiovy v projektu Romský mentor: Integrace uměním - 24.07.2013
Český západ spolu s partnery vydal metodiku komunitní práce - 15.07.2013
Již 19. brigáda obyvatel v Dobré Vodě u Toužimi organizovalo občanské sdružení Český západ - 15.06.2013
Obyvatelé Dobré Vody slavili posedmé Evropský svátek sousedů - 13.06.2013
Sociální experiment pro Pomněnkový den 25.5. - 17.05.2013
Skauting pro všechny - 09.05.2013
Velká filmová noc – benefiční ples Českého západu s hippies, Batmanem i Rumcajsem - 28.04.2013
Díky za silný zážitek aneb Večer Nadace Pangea - 25.04.2013
Nestihli jste benefiční koncert na podporu ohrožené mládeže? - 15.04.2013
Tábor pro zrakově postižené teenagery - uzávěrka přihlášek již dnes - předejte dál - 15.04.2013
ZAOSTŘENO 2013 ... na kouzlo obyčejností - 01.04.2013
Český západ zve na Velkou filmovou noc aneb kostýmový benefiční ples - 25.03.2013
Zpátky k mámě. Děti chudých rodičů snáze uniknou náhradní péči - 19.03.2013
Sdružení Život trochu jinak pořádá velikonoční kurz DOKOLA - 07.03.2013
Pavel Berky v projektu Romský mentor: něco dokázat a porozumět si navzájem - 13.02.2013
Nebuď dilino! Mladí Romové rapují proti umisťování do praktických škol - 11.02.2013
Kreativitou k rozvoji a integraci – s akademickou malířkou Laďou Gažiovou - 06.02.2013
Úspěšně odstartoval kurz, který učí jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách - 03.11.2012
Díky Karlovarskému kraji a Plzeňské diecézi strávily romské děti z Dobré Vody část prázdnin v Krušných horách - 14.09.2012
Český západ o.s. nabízí volná místa - 09.08.2012
Blíží se uzávěrka přihlášek na bezplatný kurz, který učí, jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách - 08.08.2012
Hledají se asistenti/tky školitelů s odlišným kulturním zázemím - 28.07.2012
Projekt Roma mentor povzbudil děti v Kladně k tvoření - 07.07.2012
Dětská skupina Malu Monte – dvě vystoupení, dvakrát úspěch - 30.06.2012
Dobročinný obchod BUŤI zve své příznivce na rozlučkový večírek - 25.06.2012
Sdružení Český západ pořádá kurz, který učí, jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách - 23.06.2012
Svátek sousedů 2012 v Dobré Vodě - 04.06.2012
Velikonoce pro děti ze sociálně vyloučené lokality - 12.04.2012
ZAOSTŘENO 2012 - Integrační zážitkový kurz - 21.03.2012
Kam a kudy jdeš? Zkus kurz MIMO CESTU! - 23.02.2012
Kurzy pomohou dlouhodobě nezaměstnaným na Tepelsku a Toužimsku - 08.02.2012
Jak jsme společně trávili prostor - 13.01.2012
ZRUŠENO!!! Český západ zve již po sedmé na putování k živému Betlému - 15.12.2011
Motivační kurzy pomohou dlouhodobě nezaměstnaným na Toužimsku při hledání práce - 02.12.2011
Máme otevřeno? pořádá děkovací večer pro své přátele, spolupracovníky a sponzory - 05.11.2011
Krásensko – tak trochu jiný tábor pro nevidomé - 02.09.2011
Letní tábor 2011 s bílou holí - 20.08.2011
Obyvatelé Dobré Vody se i letos sejdou na čtyřech veřejných brigádách - 25.07.2011
Sdružení Lačhe Čhave a vietnamské děti u nás - 28.06.2011
Svátek sousedů se slavil v Dobré Vodě již popáté - 31.05.2011
O.s. Český západ zve širokou veřejnost na slavnostní otevření hájenky - nových prostor vlastní textilní a keramické dílny - 01.05.2011
Plzeňský dobročinný obchod BUŤI ve spolupráci se společností Člověk v tísni, o.p.s. zve na vernisáž výstavy „Prostě lidi“ ve středu 27. dubna - 27.04.2011
Ministerstvo školství podporuje již sedmým rokem libereckou přípravku „Čercheňa“ - 10.04.2011
„Zdravotní neziskovky“ mohou získat peníze na investice z evropských fondů ministerstva zdravotnictví - 08.04.2011
Chcete zažít něco nevšedního? přihlaste se na MEZISVĚTY 2011 - zážitkový kurz pro vidící a nevidomé - 29.03.2011
Zájemci z Teplé a okolí se s Českým západem naučili plést tác z proutí - další kurzy, které umožňují naučit se něco nového, se chystají - 26.03.2011
Po stopách Malého prince - 21.03.2011
Benefiční ples na podporu plzeňského dobročinného obchodu BUŤI přilákal víly, námořníky i Teletubbies - 15.03.2011
Týden osob po poranění mozku 2011 nabídne benefiční koncert, výstavu, seminář či workshop... - 08.03.2011
Vláda se jednomyslně shodla na jmenování nové zmocněnkyně pro lidská práva - stala se jí Mgr. Monika Šimůnková - 28.02.2011
Experiment "Do dna!" - 22.01.2011


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+